Pokracovat ve cteni... Marcela Horčičková, vedoucí odboru odboru RIaSM MěÚ: Pro náš odbor je jednoznačně největším úspěchem investice vztahující se k budově radnice
Posted in ROZHOVORY

Marcela Horčičková, vedoucí odboru odboru RIaSM MěÚ: Pro náš odbor je jednoznačně největším úspěchem investice vztahující se k budově radnice

Představte, prosím, výčet činností, které jsou pro váš odbor stěžejní. Stěžejní náplní jsou veškeré investice, které financuje město Kralupy nad…

Pokracovat ve cteni... Začala druhá etapa rekonstrukce Čechovy ulice
Posted in AKTUALITY INVESTICE

Začala druhá etapa rekonstrukce Čechovy ulice

V druhé polovině března začala druhá etapa rekonstrukce Čechovy ulice, která způsobem provedení přímo naváže na již realizovanou první část…

Pokracovat ve cteni... Anketa: Jak vnímají projekt Finep zastupitelé a radní města?
Posted in AKTUALITY

Anketa: Jak vnímají projekt Finep zastupitelé a radní města?

Na posledním zasedání zastupitelstva v roce 2021 schválili zastupitelé smlouvu o spolupráci s firmou Finep, která se týká bytové výstavby…

Pokracovat ve cteni... Marek Czechmann, starosta: Ohlédnutí za uplynulým rokem
Posted in ROZHOVORY

Marek Czechmann, starosta: Ohlédnutí za uplynulým rokem

S koncem roku každý z nás bilancuje, nejinak je tomu i u starosty města Ing. Marka Czechmanna. Jak hodnotí uplynulý…

Pokracovat ve cteni... Vojtěch Pohl, místostarosta: Moderní trendy ovlivňují revitalizaci městské zeleně
Posted in ROZHOVORY

Vojtěch Pohl, místostarosta: Moderní trendy ovlivňují revitalizaci městské zeleně

  Pane místostarosto, nelze pominout rozkvět zeleně v lokalitě u nádraží, můžete představit čtenářům, jak se oblast proměňuje vlivem výstavby…

Pokracovat ve cteni... Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku: Inovací projdou školská zařízení, sportoviště i infrastruktura
Posted in ROZHOVORY

Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku: Inovací projdou školská zařízení, sportoviště i infrastruktura

Paní Horčičková, jaký je aktuální stav demoličních prací v lokalitě za nádražím – kdy vznikne odstavný prostor pro autobusy? Demolice…

Pokracovat ve cteni... Milan Vácha, krajský radní pro oblast vzdělávání a sport: Optimalizace sítě středních škol je nevyhnutelná
Posted in ROZHOVORY ŠKOLSTVÍ

Milan Vácha, krajský radní pro oblast vzdělávání a sport: Optimalizace sítě středních škol je nevyhnutelná

SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou se od nového školního roku sloučí se SOŠ a SOU Neratovice, přičemž nástupnickou organizací…

Pokracovat ve cteni... Kralupští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2022
Posted in AKTUALITY

Kralupští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2022

Zastupitelé města Kralupy nad Vltavou na veřejném zasedání v pondělí 20. prosince 2021 schválili rozpočet na rok 2022. Město Kralupy…

Pokracovat ve cteni... Kraj plní své slovo. Sloučení dvou škol na Kralupsku provází otevřenost a komunikace
Posted in AKTUALITY

Kraj plní své slovo. Sloučení dvou škol na Kralupsku provází otevřenost a komunikace

Týden po rozhodnutí krajského zastupitelstva o sloučení SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou se SOŠ a SOU Neratovice se včera…

Pokracovat ve cteni... Začala výstavba multifunkční učebny pro základní uměleckou školu
Posted in INVESTICE

Začala výstavba multifunkční učebny pro základní uměleckou školu

Začátkem měsíce března začala investiční akce s názvem „Přístavba objektu č. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou“. Jejím účelem je rozšíření…

Pokracovat ve cteni... Střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou (02/2021)
Posted in AKTUALITY

Střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou (02/2021)

Rada města schválila podání žádosti o dotaci prostřednictvím výzvy 13/ 2020 „Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč“ z…

Pokracovat ve cteni... Může být z Macaláku veřejný park?
Posted in AKTUALITY

Může být z Macaláku veřejný park?

Kralupané a zvláště pak Miničtí a Mikovičtí obyvatelé dobře znají zdejší přírodní plochu nazývanou Macalák. Zastupitelé se v prosinci 2020…

Pokracovat ve cteni... Likvidace kašny na náměstí J. Seiferta
Posted in AKTUALITY

Likvidace kašny na náměstí J. Seiferta

Rada města přistoupila k revitalizaci náměstí J. Seiferta. Prvním krokem ještě tohoto roku bude likvidace nefunkční kašny. Její technologie jsou…

Pokracovat ve cteni... Nereprezentativní hospodu nahradí Krušovická šalanda
Posted in AKTUALITY

Nereprezentativní hospodu nahradí Krušovická šalanda

V Lobečku v těsné blízkosti Kulturního a společenského střediska Vltava probíhá rekonstrukce restaurace Vltava. Na místo baru Barracuda, hudebního klubu…

Pokracovat ve cteni... Robin Janoš, ředitel KaSS Kralupy nad Vltavou: Cestu ke kultuře je třeba ukazovat
Posted in ROZHOVORY

Robin Janoš, ředitel KaSS Kralupy nad Vltavou: Cestu ke kultuře je třeba ukazovat

V září usedl do křesla ředitele KaSSu Robin Janoš, bývalý kantor na místním gymnáziu. Jeho první kroky budou směřovat k…

Pokracovat ve cteni... Libor Lesák / Martin Exner – rozhovory po krajských volbách
Posted in ROZHOVORY

Libor Lesák / Martin Exner – rozhovory po krajských volbách

Volby do krajských zastupitelstev se uskutečnily ve dnech 2.-3. října. Za Kralupy nad Vltavou jako obce s rozšířenou působností do…

Pokracovat ve cteni... Karmela Spejchalová, šéfredaktorka Kralupského Zpravodaje: Novinář se nesmí bát zeptat
Posted in ROZHOVORY

Karmela Spejchalová, šéfredaktorka Kralupského Zpravodaje: Novinář se nesmí bát zeptat

ZPRAVODAJ vychází již od roku 1988, ovšem jeho kořeny lze vystopovat již o dvanáct let dříve, kdy plnil roli programového…

Pokracovat ve cteni... Nedostatečné kapacity na základních školách
Posted in AKTUALITY

Nedostatečné kapacity na základních školách

Dne 3. 6. 2020 se ve velké zasedací místnosti kralupské radnice uskutečnilo zasedání starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností…

Pokracovat ve cteni... Lidé v první linii
Posted in ROZHOVORY

Lidé v první linii

Lékaři, zdravotníci, lékárníci, policisté, hasiči aj. Lidé, kteří musí v době pandemie covid-19 fungovat, děj se, co děj. Přinášíme několik příspěvků…

Pokracovat ve cteni... Na Cukrovaru bude během podzimu dokončen Park přátelství
Posted in INVESTICE

Na Cukrovaru bude během podzimu dokončen Park přátelství

Na Cukrovaru byly během měsíce září započaty práce na obnově prostranství, které nově ponese název „Park přátelství“. Pojmenování je reakcí…