Stavět přes noc, potichu a na počkání zatím neumíme

Rozhovor s…
Martou Ulmovou a Jindřichem Karvánkem, stavebním dozorem Odboru realizace investic a správy majektu MěÚ Kralupy nad Vltavou

Stavět přes noc, potichu a na počkání (zatím) neumíme 🙂

Kralupy jsou městem, které rozhodně nestagnuje, reaguje na potřeby obyvatel a roste dle svých rozpočtových možností. Na jeho rozvoji se aktivně podílí i pracovníci odboru realizace investic a správy majetku, se dvěma z nich, kteří dozorují investiční akce, jsme si povídali o tom, co každá taková stavba obnáší…

Co vše musíte znát (kromě projektové dokumentace a stavebních postupů) pro výkon dozoru na stavbách?
Na úvod bychom rádi upřesnili, že nejsme autorizovaný stavební dozor. Jsme referenti. Děláme servis kolem staveb, připravujeme je od projektové dokumentace přes vyřízení stavebního povolení až po samotnou kolaudaci a uvedení do provozu. Také jsme nápomocni při výběrových řízeních, především z technického pohledu. Dále děláme veškerou dokumentaci ohledně realizace stavby a účastníme se kontrolních dní. Na velké či jinak náročné stavby si najímáme externí stavební dozor, který se na tuto problematiku specializuje.

Jak probíhá dozorování staveb v rámci odboru, co vše na stavbě kontrolujete?
Provádíme kontrolu díla, postup prací dle projektové dokumentace. Zjišťujeme, co se aktuálně provádí, ptáme se, co bude následovat, jakým způsobem to bude realizováno. Také kontrolujeme, zda dělníci používají stanovený materiál. U komunikací dbáme na to, aby tam byly použity správné frakce, tloušťky, zkrátka kontrolujeme postup jak z materiálního hlediska, tak i z hlediska pracovních a technologických postupů, aby bylo vše tak, jak má být. Dohlížíme i na to, zda se průběžně dodržuje harmonogram stavby.
Komunikujeme se zástupci budoucího uživatele (ředitelé škol/školek, plavecký bazén/zimní stadion), děláme tak prostředníka mezi firmou a budoucím uživatelem, zároveň městem jako investorem. Roli prostředníka zastáváme i směrem k občanům, ti se na nás obrací s dotazy, vysvětlujeme jim „co“, „jak“, „proč“ se děje, termíny, způsob provedení, proč jsou uzávěry, proč je dotčená zrovna jejich lokalita, jestli bude mít komunikace návaznost… Všichni požadují, aby se stavělo rychle, bez omezení, nejlépe přes noc a potichu, ale zázraky (zatím) neumíme :).

Jaké jsou fáze stavebního dozoru?
Proces začíná přípravnou fází, která obnáší kontrolu projektové dokumentace, následně zajištění odpovídajícího stavebního povolení nebo ohlášení, přes přípravu výběrového řízení (zajišťuje odpovědná kolegyně), následuje fáze realizace, dokončovací práce, zkušební provoz, kolaudace a případné reklamace v rámci následného užívání. Nejvíce času nám zabere příprava, když stavbu papírově předáme firmě a proces se rozjede, tak pro nás začíná zajímavější část práce, kdy jsme v terénu a v centru dění.

Jak často stavby navštěvujete?
Kontrolní dny jsou stanovené jednou týdně, aby se mohlo účastnit i vedení města, ale my jsme na stavbě denně, někdy i dvakrát za den, když je důvod.

Jaká je noční můra stavebního dozoru?
Většinou je to nezodpovědný zhotovitel. Pokud výběrové řízení vyhraje firma, která následně neplní závazky, je s ní špatná komunikace, je to noční můra. Pokud na stavbě řešíme jen technické věci (to děláme vždy, od toho tu jsme), tak jde o standardní proces, ale když zjistíme, že tam firma nemá lidi, nebo nepracují, to už jde o smutný příběh…

Jaké jsou nejčastější závady či nešvary na probíhajících stavbách?
Firmy se snaží šidit materiály či kvalitu prací. Například použijí světla, která jsou o dost levnější než ta, která by měla pro daný účel sloužit/jsou v projektu. Krabice se štítky schovají, takže chodíme po stavbě a hledáme důkazy, abychom se domohli nápravy u dodavatele… Stejné je to s polystyreny, zateplovacími materiály, co nejsou po zakrytí vidět. Když tam zrovna nejste, ošidí cokoliv. U pozemních komunikací tam dají třeba neodpovídající frakce, jiné tloušťky vrstev. Na stavbách nemůžeme být nepřetržitě, řešíme to tak, že i dodatečně si necháváme chodník rozkrýt, abychom zkontrolovali, že je vše tak, jak má být.

Když zjistíte závadu, jaký je postup jejího odstranění?
Jednoduchý. Stane-li se chyba u pozemní komunikace, necháme firmu dílo rozebrat (ještě před pokrývkou asfaltem :)). Dodavatel musí cestu předělat tak, jak bylo plánováno. Pokud by se realizační firma „cukala“, hrozíme jí pokutou, nebo nezaplacením díla, což na hříšníky obvykle platí.

Máte pro čtenáře nějakou příhodu z „natáčení“ (dozoru na stavbě :))?
Nedávno nám měla jedna firma předat zhotovené dílo (dokončené bourací práce v rámci prostoru u nádraží), které má osm měsíců skluz, sjednali si s námi termín a nedorazili (bez omluvy).
U bytů ve Vrchlického ulici nám řemeslníci jaksi „zapomněli“ napojit odtok dřezu na odpad. Svedli jej do stoupačky. Byt se dal do užívání. Majitel pustil vodu do dřezu a sousedé pod ním byli vytopeni. Jak vidíte, dějí se neuvěřitelné věci, člověk někdy nechce věřit vlastním očím… A to jsou firmy, které projdou výběrovým řízením, doloží veškeré doklady, skvělé reference. Máme zkušenost, že kvalita dodané práce mnohdy závisí na stavbyvedoucím. Jedna a tatáž firma nám odvedla příšernou práci pod jedním stavbyvedoucím, o dva roky dříve ukázkovou pod jiným… Je to o lidech.

Co vás na této práci baví?
Baví nás nevyčerpatelná pestrost, každá stavba je jiná, pořád se učíme něco nového, jsme v kontaktu se zajímavými lidmi. Spektrum našeho záběru je široké, dozorujeme pozemní komunikace, budovy, bazény, hřiště,… Samotná činnost se velmi různí, člověk přijde časem úplně ke všemu. Pracovně se s kolegy střídáme, abychom zažili celé spektrum možných realizací.

A naopak, co je úskalí této profese?
Psychicky to někdy není jednoduché, jako každá práce s lidmi :).

Co neoblíbené činnosti, ukrývá pracovní agenda nějaké takové?
Náročná je kontrola dokumentace. Kvalita projektantů je v současné době tristní, jen dva z deseti za něco stojí. Když se podaří dobrý projektant, který připraví dílo do detailu, sestaví i dobrý rozpočet, běží následná realizace bez problémů, neřešíme komplikace při stavbě. V opačném případě je to adrenalin, řešíme změnu financí, chybějící položky v projektu…

Čím si vysvětlujete nedostatky projektantů? Malou praxí? Zhoršenou kvalitou vzdělání?
Ani jedním, berou si hodně zakázek, v programech kopírují položky v rámci úspory času. Takže se jedná spíše o nezodpovědnost k jejich profesi. Ani zpětná vazba na jejich dílo moc nefunguje, nekoordinují se mezi sebou, jestli jim vše souhlasí (vodař/elektrikář/stavař), jak potom může výsledek jejich práce vypadat?

Jaké je řešení špatné práce projektanta?
Řešení existuje. Mají ve smlouvách penále a smluvní pokuty. Pokud objednatel dohledá závadu, tak ji může reklamovat. Obvykle si vyčleňujeme týden na pečlivou kontrolu. Dáme jim třeba tři stránky připomínek k zapracování, někdy je to dost nekonečný proces, projektanti to vnímají jako „buzeraci“, ale pro realizaci jsou detaily důležité. Když je projekční firma kvalitní, bereme si ji (při velkých stavbách) i jako autorský dozor, když přijde na nějakou nesrovnalost, vyřeší ji po své ose ke spokojenosti zadavatele.
Některé firmy kolem sebe kopou místo toho, aby se omluvily a zjednaly nápravu, když se přijde na jejich chybu… Ohledně parkovacího domu jsme zažili takový extrém, projektant udělal v díle spoustu chyb, neměl žádnou sebereflexi, stavební firma byla naštěstí velmi kvalitní, závady přeprojektovala a dotáhla stavbu ke zdárnému konci.

Pohybujete se na staveništích, přináší tato práce rizika?
Na každé stavbě funguje koordinátor BOZP, který zpracuje metodiku chování na stavbě. Musíme mít pracovní obuv, reflexní vesty, helmy. Jsme proškoleni, jak se na stavbě chovat. Určitá míra rizika tam je, ale když si člověk dává pozor, nemělo by se nic stát.

Kdo z vás má co na starost? Specializujete se, nebo každý umí vše?
Pozemní komunikace dělá hodně kolegyně (paní Ulmová), jinak nám práci dělí paní vedoucí. Obvykle si můžeme říct, když máme o nějakou specifickou záležitost velký profesní zájem. Náročnější stavby děláme ve dvou lidech, v jednom se to zvládnout nedá, také potřebujeme zastupitelnost.

Jaké dozory aktuálně probíhají? Kromě pokračující rekonstrukce školy Třebízského a plaveckého bazénu?
Aktuálně probíhá rekonstrukce komunikace v Čechově ulici, parkourové hřiště z ankety Orlen, výstavba nového chodníku Na Cikánce, dále máme na stole množství projektových dokumentací, které teprve čekají na svou realizaci. Věříme, že v době vydání říjnového Zpravodaje, bude za námi úspěšné předání demolice provizorní výpravní budovy a výstavba nové opěrné zdi v ul. Nádražní.

Jak ovlivňuje probíhající stavby současná situace (drahé energie, materiál)?
Současná nejistá situace je problémem hlavně pro realizační firmy, ty vysoutěží cenu několik měsíců zpět, a když dojde na realizaci, je vše jinak. Např. plavecký bazén, tam se od data podpisu smlouvy zvýšila cena u materiálů v celkovém objemu v řádech milionů. Mezi městem a firmou nyní probíhají dodatečná jednání, aby se našla cesta ke spokojenosti obou zúčastněných.

Tento problém ovlivňuje i samotná výběrová řízení, firmy jsou opatrnější, nabídek přichází méně. Stavební trh je teď úplně postavený na hlavu. Situace se mění každý týden. Firmy dávají do nabídek upozornění, že ceny jsou platné po velmi omezenou dobu. Před podpisem smlouvy město s dodavatelem otevřeně jedná, zda si je vědom, do čeho jde… Jestli bude město navýšení ceny akceptovat či nikoliv…

Máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře?
Ať jsou občané trpěliví, když se něco staví :). Ať nám nevolají, aby nám (anonymně) vyčinili, ať si nejprve zjistí informace, proč se co děje. Když jim danou věc vysvětlíme, obvykle reagují smířlivě a s omluvou. Pro nás je tato vyostřená komunikace demotivující, děláme pro rozvoj města maximum. Město nedělá omezení naschvál, ale z důvodu zlepšení určitého stavu věci…

Někdy máme pocit, že si lidé nových věcí neváží. Kralupy obvykle chválí lidé, co se sem vrací po delší době, nebo přijíždí z jiných měst na návštěvu. Spokojená většina mlčí, nespokojená menšina je hodně slyšet. Někdo chce to, jiný tamto. Maminky přinesou petici, že chtějí tam a tam hřiště, proti tomu se zvedne vlna nevole od jiných občanů v místě, že tam rozhodně nechtějí dětský křik. Tyto boje nám berou energii do práce. A to nemluvíme o lidech, co realizované věci ničí, to je samostatná kapitola…

Děkuji za rozhovor.
Andrea Jůnová, šéfredaktorka

Medailonky:
Marta Ulmová:
pozice: realizace investic, stavební dozor
realizované investice: dům s pečovatelskou službou, výstavba hasičské zbrojnice a sídla PČR, modernizace místních komunikací v lokalitě Lobeček (třída Legií, ul. Revoluční a I. Olbrachta), rekonstrukce komunikace v ulici Štefáníkova, dopravní hřiště v ZŠ Třebízského).

Jindřich Karvánek:
pozice: realizace investic, stavební dozor
realizované investice: rekonstrukce městského koupaliště, výstavba nové radnice, rekonstrukce centra města.

Příklad vandalizmu ve městě…

 

Autor:KZ