Kralupský hokej dostal zelenou

30. 5. se konalo mimořádné zastupitelstvo města svolané na základě žádosti sedmi opozičních zastupitelů. Jednání to nebylo ledajaké, publikum připomínalo střídačku, tvořili jej samí mladí a urostlí muži, místní hokejové áčko, o jehož osudu se mělo do konce května rozhodnout. Atmosféra byla velmi napjatá, duch týmu plný odhodlání.

Úvodní slovo patřilo manažerovi klubu Martinu Hamplovi, který zastupitelům přednesl požadavky klubu. Důstojnou tříletou podporu pro 2. ligu vyčíslil na 17,5 mil. Kč, z toho 8,8 mil. Kč by mělo být použito v prvním roce, kde by se město zavázalo k úhradě 6,5 mil. Kč, dalších 1,7 mil. Kč by chtěl klub získat od sponzorů, s nimiž jednání stále probíhají, zatím má klub přislíbeny 2/3 částky, jednotlivé firmy přispívají statisíce či desetitisíce, milionový/generální sponzor se zatím bohužel nenašel. To se však může změnit během sezony a prvních úspěchů, na které sponzoři lépe uslyší. Je tedy šance, že se finance od města nevyužijí v plné výši.

Dále manažer klubu seznámil přítomné s rozpadem nákladů: 3 mil. Kč budou stát hráči, je to již poloprofesionální soutěž, hráči se musí doplnit o 9 přespolních, čas a chuť hrát druhou ligu má 16 místních hokejistů, na vykrytí utkání je optimálních 25 členů. 1,3 mil. Kč padne na hokejky a výstroj, 650 tis. Kč bude stát doprava, 530 tis. Kč pronájem ledu, 350 tis. Kč cestovné hráčů, 280 tis. Kč rozhodčí. Náklady na manažera 2. ligy, trenéry a stravu by měly pokrýt sponzorské dary.
Manažer A mužstva svoji řeč zakončil tím, že pokud zastupitelé návrh klubu podpoří, přestanou být Kralupy líhní talentů pro kladenské či pražské kluby, mladí hokejisté tak získají perspektivu ve svém městě. Vyšší soutěž bude reklama pro město, předchozí vybojovaná 2. liga se tu hrála již před 50 lety, ostatní (pozdější) byly koupené.

Dále apeloval na přítomné: „Je to šance hrát třetí nejvyšší soutěž v hokeji. Kralupy byly vždy hokejové město. Jsou schopné naplnit stadion 1 200 fanoušky. Tato příležitost by se nemusela dlouho opakovat…“

Následovaly dotazy zastupitelů, při nichž padly argumenty, že zimní stadion není v dobrém technickém stavu a čeká ho v brzkých letech rekonstrukce, kterou by mohla účast ve 2. lize komplikovat. Vyšší četnost tréninků/utkání hokejistů ovlivní využití ledu jinými subjekty. Většina občanů má jiné priority než fanoušci hokeje, dlouho tvořené finanční rezervy města (více než 300 mil. Kč) jsou určené na plánované velké investice (přestavbu pivovaru na kulturní centrum, stavbu další sportovní haly, novou velkokapacitní ZŠ, důstojné zařízení pro seniory s komplexní péčí,…).

Přestože Sportovní komise města Kralupy nedoporučila schválení financí, zastupitelé rozhodli 11 hlasy pro (3 hlasující byli proti, 5 se zdrželo). Většina to byla těsná, napříč politickým spektrem, každý hlasoval dle svého osobního uvážení.

Tak hodně štěstí, HK Kralupy!

Andrea Jůnová

foto: Rostislav Smolej

Autor:KZ