Rozpočet města pro rok 2023 je nejvyšší v historii

Město bude v roce 2023 hospodařit s předpokládanými příjmy a výdaji ve výši 739,8 mil. Kč. Na investice do rozvoje města směřuje rekordních 357,2 mil. Kč. Letošní rozpočet je nejen nejvyšší, ale i nejvíce proinvestiční, kdy investiční výdaje města tvoří 48,2 % celkového objemu rozpočtu.

Významné položky
• příspěvky na provoz a dotace zřízeným a založeným právnickým osobám – téměř 142,9 mil. Kč;
• dotační program na podporu sportu – 8,6 mil. Kč;
• dotační program na podporu zájmových aktivit – 1,9 mil. Kč;
• rekonstrukce Čechovy ulice, III. etapa – 28,0 mil. Kč;
• elektrická energie (veřejné osvětlení, semafory a kamerový systém) – 14,0 mil. Kč;
• nákup cisterny pro SDH Kralupy – 8,8 mil. Kč;
• údržba zeleně – 16,2 mil. Kč.

Předpokládaný přebytek rozpočtu za rok 2022 činí téměř 136 mil. Kč.

Miroslav Raif, vedoucí Ekonomického odboru MěÚ Kralupy

Autor:KZ