Budou mít Kralupy novou základní školu?

Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva města projednávali přítomní zastupitelé záměr nové základní školy, která by mohla vzniknout v areálu bývalé SOŠ a SOU a pojmula min. 540 dětí. Výhodou tohoto plánu je, že budova už stojí, čímž se ušetří čas i peníze, potřebuje jen rekonstrukci, ÚP se školou počítá, lze využít současného stavu – tj. nemusí se stavět sportoviště, okolní infrastruktura (autobusová zastávka, příjezdové komunikace, chodníky). Uvnitř budovy je tělocvična, prostory pro praktickou výuku, internát, jídelna, kuchyně. Odhad rekonstrukce areálu SOŠ zní na cca 500 mil. Kč (nová škola by stála 800-900 mil. Kč). Předpoklad dotací: 1 250 000 Kč/dítě, 85 % nákladů na školu z MŠMT, + 5 % z další dotace (pasivní budovy).

Areál by mohl Stč. kraj nabídnout městu Kralupy za odhadní cenu stanovenou znalcem, a to na splátky (10-15 let), jako se tak stalo v nedalekých Středoklukách či Českém Brodu, kde se také rekonstruuje školské zařízení. Cena bude stanovena znaleckým posudkem, v mezičase dá Kraj tento objekt městu do bezúplatné výpůjčky. Stč. kraj na tom není tak dobře, aby mohl objekt darovat. Objekt SOŠ bude uvolněn v červnu po skončení školního roku (pozn.: SOŠ a SOU v Kralupech končí v rámci reformy středoškolského vzdělávání Stč. kraje).

Úprava bývalé odborné školy pro potřeby základního vzdělávání by měla zabrat 3-4 roky, předpokládané dotace, které jsou nyní ve hře, se budou muset případně dočerpat do června roku 2026, škola by se tedy mohla otevřít v září 2026. Byla by tam 1.-9. tř. (2 třídy pro každý ročník). Naplnění školy nebude pravděpodobně problém, míst je dlouhodobě nedostatek, místní děti se aktuálně tísní v přeplněných třídách. Do města v dalších letech přijdou noví obyvatelé v rámci již komunikovaných developerských projektů. Dalším argumentem je bobtnající okolí Kralup, satelitní městečka na území okolních obcí, která jsou v rámci dojezdového prstence okolo Prahy, stále generují další a další školáky.

S řediteli škol v rámci ORP i mimo ORP komunikoval místostarosta Petr Holeček. Své děti by rády posílaly do Kralup Otvovice, Zákolany, Postřižín, Zlončice, Úžice, P. Břežany a Nová Ves. Holubice a Tursko budou stavět svoji svazkovou školu. Nelahozeves plánuje vybudovat 2. stupeň, tj. 6.-9. tř., čímž uleví veltruské škole, kde mají až 35 dětí ve třídě. I tam se však blýská na lepší časy, město získalo dotaci 40 mil. Kč na přístavbu základní školy. O svazkové školy uvažuje i Odolena Voda a další obce z jejího okolí, stavba takové školy by trvala 6-7 let, stála by 700 mil. Kč. Obecně je problém u svazkových škol ten, že je sice pro několik obcí, ale jen jedna obec ji má fakticky na svém území, ostatní platí miliony za projektovou dokumentaci a stavbu dle podílu dětí do ní umístěných, často obce tyto peníze v rozpočtu nemají. Kralupy v tomto případě od svazkové školy upustily, děti z obcí, kde nemají platnou dohodu o spádovosti, budou přijímat jen v případě volné kapacity, v takovém případě se budou tyto obce podílet na provozu školy (dle počtu svých žáků), na stavbě samotné však nikoliv.

Záměr města (převést objekt na město za účelem další základní školy) byl zastupiteli schválen, starosta byl pověřen jednáním o odkupu areálu se Stč. krajem. Hlasovalo 19 přítomných, pro 17, proti 1, 1 se zdržel.

2. část areálu budovy by se v budoucnu dala využít na zařízení pro seniory – domov důchodců, jelikož Č. Mlýn je nedostatečný (kapacita, nevyhov. podm.). Stč. kraj by finančně mohl podpořit i tento záměr, mohlo by tam žít 100-120 klientů, investice by se daly započíst.

V rámci diskuse o budoucnosti základního školství v Kralupech, otevřel opoziční zastupitel Josef Novák téma zrušení SOŠ a SOU v Kralupech, chtěl, aby se hlasovalo o podání návrhu k ústavnímu soudu na zrušení rozhodnutí Stč. kraje o zániku kralupské odborné školy (sloučení kralupské SOŠ/SOU s neratovickým učilištěm). Jeho argumentem bylo, že celý proces proběhl rychle a bez dostatečné včasné komunikace se školou a studenty. Podle pana Nováka nemají zdejší studenti alternativu ke všeobecnému vzdělání (gymnáziu), což je chyba. Výsledkem polemiky politiků bylo nezařazení tohoto dodatečného bodu do programu dubnového zasedání.

 

Autor:KZ