O ZPRAVODAJI

Kralupský Zpravodaj vychází pravidelně na začátku nového měsíce v nákladu 2 600 ks (vyjma měsíce srpna).

UZÁVĚRKA VYDÁNÍ ZÁŘÍ:

Příjem inzerce do 13. 8. 2024 do 12:00 hod.;

Zasílání článků a pozvánek do 15. 8. 2024 do 8:00 hod.

Online podobu KZ najdete na adrese www.kralupskyzpravodaj.cz.

Veškeré příspěvky = články, fejetony, fota s popisem, zasílejte na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz.

Inzerci nově zasílejte na e-mail: inzerce@mestokralupy.cz.
Adresa redakce:
Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 420 702 200 458

Tištěný Kralupský Zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku

Vydává: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977

Šéfredaktorka: Andrea Jůnová

Správce webu Kralupský Zpravodaj: Aleš Levý, DiS., tiskový mluvčí (ales.levy@mestokralupy.cz), Andrea Jůnová, šéfredaktorka KZ (andrea.junova@mestokralupy.cz)

STATUT MEDIÁLNÍHO VÝBORU A PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ KRALUPSKÉHO ZPRAVODAJE

OBCHODNÍ PODMÍNKY INZERCE V MĚSÍČNÍKU KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ

KZ v roce 2024: 01 – leden 2024, 02 – únor 2024;03 – březen 2024;04 – duben 2024

05 – květen 202406 –  červen 2024