O ZPRAVODAJI

Kralupský Zpravodaj vychází pravidelně na začátku nového měsíce v nákladu 3.000 ks (vyjma měsíce srpna).

UZÁVĚRKA VYDÁNÍ LISTOPAD:

příjem inzerce do 15. 10. 2021 do 12 hodin;

zasílání článků a pozvánek do 19. 10. 2021 do12 hodin.

Online podobu KZ najdete na adrese www.kralupskyzpravodaj.cz.

Veškeré příspěvky = články, fejetony, fota s popisem, zasílejte na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz.

Inzerci nově zasílejte na e-mail: inzerce@mestokralupy.cz.
Adresa redakce:
Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 420 702 200 458

Tištěný Kralupský Zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku

Vydává: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977

Redakce: Aleš Levý, DiS., Lenka Císlerová

Redakční rada: Mgr. Jindřich Kohm, Jan Doležálek, Stanislav Hejduk, Ing. Telman Nersisjan, Filip Prantl

E-mail: redakcnirada@mestokralupy.cz

Správce webu Kralupský Zpravodaj: Aleš Levý, DiS. – tiskový mluvčí MěÚ (ales.levy@mestokralupy.cz)

OBCHODNÍ PODMÍNKY INZERCE V MĚSÍČNÍKU KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ KRALUPSKÉHO ZPRAVODAJE

ARCHIV ČÍSEL: 

Rok 2021:

zaří2021, červenec – srpen 2021, červen – 2021, květen – 2021, duben – 2021, březen – 2021 ,únor – 2021, leden – 2021 

Rok 2020:

prosinec 2020, listopad 2020, říjen 2020září 2020červenec – srpen 2020, červen – 2020 květen – 2020,  duben-2020,  březen-2020, únor-2020, leden-2020

Rok 2019: 

prosinec – 2019listopad – 2019, říjen – 2019, září – 2019, červenec – srpen 2019, červen – 2019,  květen – 2019, duben- 2019, březen – 2019, únor – 2019, leden – 2019

Rok 2018:

prosinec – 2018, listopad – 2018,  říjen – 2018, září – 2018, červenec – srpen – 2018, červen – 2018, květen – 2018, duben – 2018, březen – 2018, únor – 2018leden – 2018

Rok 2017:

leden – 2017, únor – 2017, březen – 2017,  duben – 2017, květen – 2017, červen – 2017, červenec – srpen 2017,  září – 2017,  říjen – 2017, listopad – 2017, prosinec – 2017

Rok 2016:

leden – 2016únor – 2016, březen – 2016, duben – 2016, květen – 2016, červen – 2016, červenec – srpen – 2016, září – 2016, říjen – 2016, listopad – 2016, prosinec – 2016

Rok 2015:

leden – 2015, únor – 2015, březen – 2015, duben – 2015, květen – 2015červen – 2015, červenec – srpen, září – 2015, říjen – 2015, listopad – 2015, prosinec – 2015

Rok 2014:

leden – 2014, únor – 2014, březen – 2014, duben-2014, květen – 2014, červen – 2014, červenec – srpen 2014, září – 2014, říjen – 2014, listopad – 2014, prosinec – 2014

Rok 2013:

leden 2013, únor 2013, březen 2013, duben 2013, květen 2013, červen 2013, červenec – srpen 2013, září 2013, říjen 2013, listopad 2013, prosinec 2013

Rok 2012:

leden 2012, únor 2012, březen 2012, duben-2012, květen 2012, červen 2012, červenec-srpen-2012, září 2012, říjen 2012, listopad 2012, prosinec-2012 

Rok 2011:

leden 2011, únor 2011, březen 2011, duben 2011, květen 2011, červen 2011, červenec-srpen 2011, září 2011, říjen 2011, listopad 2011, prosinec 2011 

Rok 2001:

leden 2001únor 2001březen 2001duben 2001, květen 2001červen 2001, červenec-srpen 2001, září 2001, říjen 2001, listopad 2001, prosinec 2001

Rok 2000: 

únor 2000, březen 2000, duben – 2000, květen 2000, červen 2000, červenec-srpen 2000, září 2000, říjen 2000, listopad 2000, prosinec 2000

Rok 1999:

leden 1999, únor 1999

Rok 1998

leden 1998, únor 1998, březen 1998, duben 1998, květen 1998, červen 1998, červenec_srpen 1998, září 1998, říjen 1998, listopad 1998, prosinec 1998      

Rok 1997

leden 1997 únor 1997, březen 1997, duben 1997, květen 1997, červen 1997, červenec_srpen 1997, září 1997, říjen 1997, listopad 1997, prosinec 1997      

Rok 1996

leden 1996, únor 1996, březen 1996, duben 1996, květen 1996, červen 1996, červenec _ srpen 1996, září 1996, listopad 1996, prosinec 1996     

Rok 1995:

říjen 1995, listopad 1995, prosinec 1995 

Rok 1994: 

únor 1994, březen 1994, duben 1994, červenec _ srpen 1994, říjen 1994

Rok 1993:

duben 1993květen 1993, červen 1993, červenec-srpen 1993 , září 1993, říjen 1993, listopad 1993, prosinec 1993   

Rok 1992:

prosinec 1992