O ZPRAVODAJI

Kralupský Zpravodaj vychází pravidelně na začátku nového měsíce v nákladu 2 800 ks (vyjma měsíce srpna).

UZÁVĚRKA VYDÁNÍ ŘÍJEN:

Příjem inzerce do 13. 9. 2023 do 12:00 hod.;

Zasílání článků a pozvánek do 15. 9. 2023 do 8:00 hod.

Online podobu KZ najdete na adrese www.kralupskyzpravodaj.cz.

Veškeré příspěvky = články, fejetony, fota s popisem, zasílejte na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz.

Inzerci nově zasílejte na e-mail: inzerce@mestokralupy.cz.
Adresa redakce:
Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 420 702 200 458

Tištěný Kralupský Zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku

Vydává: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977

Šéfredaktorka: Andrea Jůnová

Správce webu Kralupský Zpravodaj: Aleš Levý, DiS., tiskový mluvčí (ales.levy@mestokralupy.cz), Andrea Jůnová, šéfredaktorka KZ (andrea.junova@mestokralupy.cz)

STATUT REDAKČNÍ RADY KRALUPSKÉHO ZPRAVODAJE

OBCHODNÍ PODMÍNKY INZERCE V MĚSÍČNÍKU KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ KRALUPSKÉHO ZPRAVODAJE

KZ v roce 2023:

leden 2023, únor 2023,  březen 2023duben 2023, květen 2023, červen 2023, červenec-srpen 2023