O ZPRAVODAJI

Kralupský Zpravodaj vychází pravidelně na začátku nového měsíce v nákladu 2 800 ks (vyjma měsíce srpna).

UZÁVĚRKA VYDÁNÍ DUBEN:

Příjem inzerce do 13. 3. 2023 do 12:00 hod.;

Zasílání článků a pozvánek do 15. 3. 2023 do 8:00 hod.

Online podobu KZ najdete na adrese www.kralupskyzpravodaj.cz.

Veškeré příspěvky = články, fejetony, fota s popisem, zasílejte na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz.

Inzerci nově zasílejte na e-mail: inzerce@mestokralupy.cz.
Adresa redakce:
Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 420 702 200 458

Tištěný Kralupský Zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku

Vydává: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977

Šéfredaktorka: Andrea Jůnová

Redakce: Aleš Levý, DiS., Lenka Císlerová

Správce webu Kralupský Zpravodaj: Aleš Levý, DiS., tiskový mluvčí (ales.levy@mestokralupy.cz), Andrea Jůnová, šéfredaktorka KZ (andrea.junova@mestokralupy.cz)

STATUT REDAKČNÍ RADY KRALUPSKÉHO ZPRAVODAJE

OBCHODNÍ PODMÍNKY INZERCE V MĚSÍČNÍKU KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ KRALUPSKÉHO ZPRAVODAJE

ARCHIV ČÍSEL: 

Rok 2023:

březen 2023

únor 2023

leden 2023

Rok 2022:

leden 2022únor 2022, březen 2022, duben 2022, květen 2022,  červen 2022, červenec-srpen 2022, září 2022, říjen 2022, listopad 2022, prosinec 2022

Rok 2021:

prosinec 2021, listopad 2021říjen –2021, zaří2021,červenec – srpen 2021, červen – 2021, květen – 2021,  duben – 2021, březen – 2021, únor – 2021,  leden – 2021 

Rok 2020:

prosinec 2020, listopad 2020, říjen 2020září 2020červenec – srpen 2020, červen – 2020 květen – 2020,  duben-2020,  březen-2020, únor-2020, leden – 2020

Rok 2019: 

prosinec – 2019listopad – 2019, říjen – 2019, září – 2019, červenec – srpen 2019, červen – 2019,  květen – 2019, duben- 2019, březen – 2019, únor – 2019, leden – 2019

Rok 2018:

prosinec – 2018, listopad – 2018,  říjen – 2018, září – 2018, červenec – srpen – 2018, červen – 2018, květen – 2018, duben – 2018, březen – 2018, únor – 2018leden – 2018

Rok 2017:

leden – 2017, únor – 2017, březen – 2017,  duben – 2017, květen – 2017, červen – 2017, červenec – srpen 2017,  září – 2017,  říjen – 2017, listopad – 2017, prosinec – 2017

Rok 2016:

leden – 2016únor – 2016, březen – 2016, duben – 2016, květen – 2016, červen – 2016, červenec – srpen – 2016, září – 2016, říjen – 2016, listopad – 2016, prosinec – 2016

Rok 2015:

leden – 2015, únor – 2015, březen – 2015, duben – 2015, květen – 2015červen – 2015, červenec – srpen, září – 2015, říjen – 2015, listopad – 2015, prosinec – 2015

Rok 2014:

leden – 2014, únor – 2014, březen – 2014, duben-2014, květen – 2014, červen – 2014, červenec – srpen 2014, září – 2014, říjen – 2014, listopad – 2014, prosinec – 2014

Rok 2013:

leden 2013, únor 2013, březen 2013, duben 2013, květen 2013, červen 2013, červenec – srpen 2013, září 2013, říjen 2013, listopad 2013, prosinec 2013

Rok 2012:

leden 2012, únor 2012, březen 2012, duben-2012, květen 2012, červen 2012, červenec-srpen-2012, září 2012, říjen 2012, listopad 2012, prosinec-2012

Rok 2011:

leden 2011, únor 2011, březen 2011, duben 2011, květen 2011, červen 2011, červenec-srpen 2011, září 2011, říjen 2011, listopad 2011, prosinec 2011

Rok 2010:

leden 2010, únor 2010, březen 2010, květen 2010, červen 2010, červenec – srpen 2010, září 2010, říjen 2010

Rok 2009:

leden 2009, únor 2009, březen 2009, duben 2009, květen 2009, červen 2009, červenec – srpen 2009, září 2009, říjen 2009, listopad 2009, prosinec 2009

Rok 2008:  

červen 2008, září 2008, říjen 2008listopad 2008prosinec 2008

Rok 2005:

leden 2005, únor 2005, březen 2005,

Rok 2004: 

leden 2004, únor 2004, březen 2004, duben 2004, květen 2004, červen 2004, červenec – srpen 2004, září 2004, říjen 2004, listopad 2004, prosinec 2004

Rok 2002:

Povodeň – speciál 1, Povodeň – speciál 2, Povodeň – speciál 3

Rok 2001:

leden 2001únor 2001březen 2001duben 2001, květen 2001červen 2001, červenec-srpen 2001, září 2001, říjen 2001, listopad 2001, prosinec 2001

Rok 2000: 

únor 2000, březen 2000, duben – 2000, květen 2000, červen 2000, červenec-srpen 2000, září 2000, říjen 2000, listopad 2000, prosinec 2000

Rok 1999:

leden 1999, únor 1999, březen 1999, květen 1999, červen 1999červenec – srpen 1999listopad 1999, prosinec 1999

Rok 1998

leden 1998, únor 1998, březen 1998, duben 1998, květen 1998, červen 1998, červenec_srpen 1998, září 1998, říjen 1998, listopad 1998, prosinec 1998

Rok 1997

leden 1997 únor 1997, březen 1997, duben 1997, květen 1997, červen 1997, červenec_srpen 1997, září 1997, říjen 1997, listopad 1997, prosinec 1997

Rok 1996

leden 1996, únor 1996, březen 1996, duben 1996, květen 1996, červen 1996, červenec _ srpen 1996, září 1996, říjen 1996listopad 1996, prosinec 1996

Rok 1995:

říjen 1995, listopad 1995, prosinec 1995

Rok 1994:

leden 1994únor 1994, březen 1994, duben 1994, červenec _ srpen 1994, říjen 1994,

Rok 1993:

leden 1993, únor 1993, březen 1993, duben 1993květen 1993, červen 1993, červenec-srpen 1993 , září 1993, říjen 1993, listopad 1993, prosinec 1993

Rok 1992:

leden 1992, únor 1992, březen 1992, duben 1992, květen 1992, červen 1992, červenec – srpen 1992, září 1992, říjen 1992, listopad 1992prosinec 1992

Rok 1991:

leden 1991, únor 1991, březen 1991, duben 1991, květen 1991, červen 1991, červenec – srpen 1991, září 1991, říjen 1991, listopad 1991, prosinec 1991

Rok 1990:

leden 1990, únor 1990březen 1990, duben 1990, květen 1990, červen 1990, červenec 1990, srpen 1990, září 1990, říjen 1990, listopad 1990, prosinec 1990

Rok 1989: 

únor 1989, červenec 1989, srpen 1989, září 1989, říjen 1989, listopad 1989, prosinec 1989

Rok 1988:   

leden 1988, únor 1988, listopad 1988, prosinec 1988