O ZPRAVODAJI

Kralupský Zpravodaj vychází pravidelně na začátku nového měsíce v nákladu 3.000 ks (vyjma měsíce srpna).

UZÁVĚRKA VYDÁNÍ ČERVEN:

příjem inzerce do 20. 5. 2021, 12 hodin;

zasílání článků a pozvánek do 20. 5. 2021, 12 hodin.

Online podobu KZ najdete na adrese www.kralupskyzpravodaj.cz.

Veškeré příspěvky = články, fejetony, fota s popisem, zasílejte na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz.

Inzerci nově zasílejte na e-mail: inzerce@mestokralupy.cz.
Adresa redakce:
Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 420 702 200 458

Tištěný Kralupský Zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku

Vydává: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977

Šéfredaktorka: Mgr. Karmela Spejchalová

Redakční rada: Mgr. Jindřich Kohm, Jan Doležálek, Stanislav Hejduk, Ing. Telman Nersisjan, Filip Prantl

E-mail: redakcnirada@mestokralupy.cz

Správce webu Kralupský Zpravodaj: Aleš Levý, DiS. – tiskový mluvčí MěÚ (ales.levy@mestokralupy.cz)

OBCHODNÍ PODMÍNKY INZERCE V MĚSÍČNÍKU KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ KRALUPSKÉHO ZPRAVODAJE

ARCHIV ČÍSEL: 

Rok 2021:

duben – 2021, březen – 2021 ,únor – 2021, leden – 2021 

Rok 2020:

prosinec 2020, listopad 2020, říjen 2020září 2020červenec – srpen 2020, červen – 2020 květen – 2020,  duben-2020,  březen-2020, únor-2020, leden-2020

Rok 2019: 

prosinec – 2019listopad – 2019, říjen – 2019, září – 2019, červenec – srpen 2019, červen – 2019,  květen – 2019, duben- 2019, březen – 2019, únor – 2019, leden – 2019

Rok 2018:

prosinec – 2018, listopad – 2018,  říjen – 2018, září – 2018, červenec – srpen – 2018, červen – 2018, květen – 2018, duben – 2018, březen – 2018, únor – 2018leden – 2018

Rok 2017:

leden – 2017, únor – 2017, březen – 2017,  duben – 2017, květen – 2017, červen – 2017, červenec – srpen 2017,  září – 2017,  říjen – 2017, listopad – 2017, prosinec – 2017

Rok 2016:

leden – 2016únor – 2016, březen – 2016, duben – 2016, květen – 2016, červen – 2016, červenec – srpen – 2016, září – 2016, říjen – 2016, listopad – 2016, prosinec – 2016

Rok 2015:

leden – 2015, únor – 2015, březen – 2015, duben – 2015, květen – 2015červen – 2015, červenec – srpen, září – 2015, říjen – 2015, listopad – 2015, prosinec – 2015

Rok 2014:

leden – 2014, únor – 2014, březen – 2014, duben-2014, květen – 2014, červen – 2014, červenec – srpen 2014, září – 2014, říjen – 2014, listopad – 2014, prosinec – 2014

Rok 2013:

leden 2013, únor 2013, březen 2013, duben 2013, květen 2013, červen 2013, červenec – srpen 2013, září 2013, říjen 2013, listopad 2013, prosinec 2013

Rok 2012:

leden 2012, únor 2012, březen 2012, duben-2012, květen 2012, červen 2012, červenec-srpen-2012, září 2012, říjen 2012, listopad 2012, prosinec-2012 

Rok 2011:

leden 2011, únor 2011, březen 2011, duben 2011, květen 2011, červen 2011, červenec-srpen 2011, září 2011, říjen 2011, listopad 2011, prosinec 2011