Jak hodnotí uplynulý rok vedení města a zástupci opozice?

Bilancování uplynulého roku a přání do nového od vedení města a zástupců opozice:

1) Co považujete za svůj největší/dobrý počin pro město v uplynulém roce?
2) Jaká bude nejtěžší výzva pro město v roce 2024?
3) Dal jste si nějaké pracovní/osobní předsevzetí do nového roku?
4) Co byste popřál občanům do nového roku?

Libor Lesák, starosta, ODS
1) Než se dostanu k odpovědi, rád bych pochválil celý úřad a další osoby, co pro město pracují, nebýt jich, nemohlo by se realizovat tolik investičních akcí. Za největší úspěch považuji, že se podařilo začít s přestavbou pivovaru, na které závisí dokončení rekonstrukce celého centra města. Velmi se těším na výsledek tohoto dlouhodobého snažení. Při ohlédnutí za uplynulým rokem mohu s klidným svědomím říci, že co jsme slíbili, to jsme splnili.

2) Budou to projekty potřebné pro rozvoj města – nová základní škola, nová školka. Pokud se školou půjde vše dle plánu, mohla by být v září 2027 v provozu. Je to jedna z největších výzev, která před námi nyní stojí. Dalším cílem je rozpracovat výstavbu nového domova důchodců v tomtéž areálu v Lobečku.

3) Už mnoho let si žádná předsevzetí nedávám, protože je pravidelně druhý lednový týden ruším. Byl bych rád, aby se nám pracovně dařilo, jako tomu bylo letos, kdy jsme např. dokázali zrekonstruovat ulici Čechovu a Vrchlického, školku U Šípkové Růženky atp. Získali jsme pro město mnohamilionové dotace.

4) V čase rozhovoru si užíváme sněhovou nadílku – nemocnice jsou zahlcené lidmi po pádech, tak ať se nikomu nic takového nestane. Do nového roku přeji všem spoluobčanům hlavně klid a pohodu. S přihlédnutím k dění ve světě pevně doufám, že naší republice se válečné zlo vyhne…

Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta, Kralupy Nová Vlna
1) Myslím, že se podařilo mnoho dobrých věcí a obecně se mi během prvního roku podařilo otevřít každý z našich bodů volebního programu. Započala např. velká rekonstrukce pivovaru v centru, projekt proměny Seifertova náměstí je ve fázi před vydáním stavebního povolení, stejně jako projekt sportovní haly na Cukrovaru. Těší mě, že se nám daří rozšiřovat nabídku kulturních a společenských akcí a především to, že je lidé v hojném počtu navštěvují. V pozadí nezůstává ani sport a nabídka sportovního vyžití a aktivit.

Přesto bych však rád zvýraznil jeden menší a nenápadný projekt, kterým je rekonstrukce sekundárních rozvodů na Cukrovaru. V tomto případě jsme uskutečnili veřejné projednání se zástupci SVJ, kde jsme si vše vysvětlili a následně jsme v projektu postupovali dále a uspěli jsme v získání dotace. Nyní máme zajištěno financování a rekonstrukce by se v roce 2024 mohla realizovat.  Tento projekt bude téměř neviditelný, ale myslím si, že velmi užitečný. Vzhledem ke stáří současných rozvodů docházelo na Cukrovaru opakovaně k haváriím a tedy únikům topné vody. Realizace by měla zamezit plýtvání energií, ale zároveň zajistit spolehlivé zásobování teplem pro celý Cukrovar.

2) Mám pocit, že v roce 2024 nás budou čekat další těžká jednání ohledně jednotlivých rozvojových lokalit. Samotná výzva spočívá v tom, abychom udrželi rozvoj města v rámci rozumných a únosných mantinelů.

3) Chci se zaměřit na dokončování dalších bodů, které jsme slíbili našim voličům. V dalším roce bych se rád zaměřil i na cyklodopravu. Pokud vyjde vše podle plánu, tak by u nádraží měla vzniknout věž pro uskladnění kol.

Také bychom rádi zřizovali místa pro bezpečné parkování jízdích kol u městských budov v podobě cykloboxů apod. Je to pro mě důležité téma, protože úzce souvisí s automobilovou dopravou, která v Kralupech bohužel neustále houstne.

4) Přeji všem našim občanům příjemný a pohodový vstup do roku 2024 a v něm pevné zdraví, štěstí, spokojenost. Ať se jim v našem městě hezky žije a pokud budou mít nějaký konkrétní nápad na zlepšení a zpříjemnění každodenního života, ať se nebojí a dají nám ho vědět.

Petr Holeček, místostarosta, STAN
1) Největší radost mám z proměňujícího se centra, Kralupy budou mít po mnoha letech krásný střed města. Vzhledem k mé gesci je to také příprava nové školy v Lobečku, aktuálně činíme kroky k odkupu učiliště, škola pomůže nejen místním dětem, ale i okolním obcím.

2) Nepochybně řádné dokončení pivovaru, to je naše největší investice. Měli bychom se i nadále snažit o zlepšení dopravní situace ve městě, rád bych apeloval na občany, aby se také zapojili, aby parkovali, kde mají, aby jezdili, kudy mají, a neničili městský majetek.

3) Předsevzetí si nedávám, člověk má mít dlouhodobý pohled na život. Žiji zdravě a takovým způsobem, abych byl se svým životem spokojený.

4) Něco podobného, co mám já, aby se dívali na svět optimisticky, aby nevnímali jen to špatné, co nám nabízí celoplošná média, vlivem čehož se většina lidí přestává radovat ze života a neváží si toho dobrého, co mají. To je špatně… Dnešní lidé mladšího středního věku mají možnost hodně toho dokázat, hodně prožít, mají na to většinou i peníze, ale přestává je to těšit…

Mgr. Martin Luksík, zastupitel, ANO a nezávislí

1) Za nejlepší ocenění své práce považuji počet hlasů v komunálních volbách, které jsem získal. To beru jako zpětnou vazbu na svou práci ve škole i v zastupitelstvu.

2) Svými připomínkami, návrhy a hlasováním v ZM se vždy snažím podpořit věci a projekty, které považuji za dobré pro Kralupy jako celek. Nechci z toho vytrhávat jeden bod a říkat, že ten je tím nejlepším. Snažím se na problematiku koukat v širším kontextu.

3) Předně musím říct, že nemám rád slovo „výzva“. Před zastupiteli je mnoho důležitých rozhodnutí, z nichž některá na sebe navazují, doplňují se. Říct, že jedno je důležitější než druhé, není podle mého názoru možné.

4) Pracovní ani osobní předsevzetí si nedávám. Pokud cítím potřebu nějaké změny v názoru na práci a v životě, bylo by chybné čekat na Nový rok.
Našim spoluobčanům přeji do nového roku to samé, co své rodině a kolegům v práci: hodně zdraví, štěstí a pohody.

Stanislav Hejduk, zastupitel, Kralupská levice
1) Vezmu to zeširoka. Jsem rád, že spolu všechny strany v zastupitelstvu komunikují a snaží se najít řešení, které je pro město výhodné. Těší mě, že do tohoto procesu mohu zasáhnout i já a přispět tak svým dílem ke smysluplnému řešení konkrétní věci – např. v záležitosti probíhající přestavby pivovaru na kulturní centrum.

2) Čeká nás dost investičních akcí, některé jsou již v běhu. Je podstatné, aby byly dobře zvládnuty, postupně se nabalují další věci k řešení – jako již diskutovaná poliklinika. A stále je tu problém husté dopravy…

3) Nikdy si žádná předsevzetí nedávám, řeším věci, tak jak v průběhu roku přijdou.

4) Hlavně zdraví, abychom se mohli těšit ze svých životů, dětí, vnoučat. S čímž souvisí i neblahá situace, která je nyní ve světě, kéž bychom mohli i nadále žít v míru.

Připravila Andrea Jůnová

Autor:KZ