Libor Lesák: Slibovat nesplnitelné není můj styl

Pro město pracuje více než 20 let, začínal rolí zastupitele, pokračoval jako místostarosta a po posledních komunálních volbách dosáhl mety nejvyšší – postu starosty. Na čem bude na radnici pracovat následující čtyři roky? Jak se mu daří propojit práci radního se starostováním? Jak bude vypadat letošní městský rozpočet? Jaké dotace mohou Kralupy získat? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky, které rezonují městem, najdete v následujícím rozhovoru…

Medailonek:
Libor Lesák
– zastupitel města: 2002-dosud; místostarosta města: 2009-2022; starosta města: 2022-dosud;
– radní Stč. kraje: 2008-dosud (radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek);
– lesník.

Pane starosto, jaké je vaše novoroční přání občanům?
Doufám, že občané prožili krásné svátky, rád bych jim do nového roku popřál klidných 365 dní, na jaké jsme byli zvyklí dříve, tzn. bez covidu-19, bez války na Ukrajině, bez zdražování energií, potravin a dalších položek, prostě abychom mohli všichni dál normálně žít a řešit své každodenní radosti a starosti, to by bylo to nejlepší, co by se nám mohlo stát…

Jaká předsevzetí jste si dal do následujících čtyř let na radnici, co vše chcete realizovat?
Kromě rozjetých projektů z předchozího období, na kterých dále usilovně pracujeme, a běžných záležitostí – jako jsou rekonstrukce škol, opravy komunikací – musíme pokračovat s rozvojem. V plánu jsou tři zásadní projekty:

1) sportovní hala, v současné době se zpracovává projektová dokumentace, s nárůstem občanů je další kryté sportoviště třeba;

2) další projekt je nová základní škola. Do konce prvního kvartálu letošního roku musíme ministerstvu sdělit, jak budeme pokračovat. Musíme se rozhodnout, zda postavíme novou základní školu nebo nějakou školu rozšíříme. Paralelně řešíme (s velkou spoluúčastí developerů) výstavbu školek v rámci rozvojových lokalit;

3) třetí projekt je zaměřen na zabezpečení seniorů. Máme tu sice dva domy s pečovatelskou službou, ale ty slouží lidem, co jsou ještě ve velké míře soběstační, dále máme v Kralupech LDN, kde se personál stará o lidi, kteří jsou na tom zdravotně špatně, ale chybí nám tu ten mezičlánek – domov seniorů/domov zvláštního určení, který je sice v nedalekých Všestudech, ale má kapacitu jen 53 míst, tuto službu potřebujeme nutně navýšit pro min. 125 klientů (ve spolupráci se Středočeským krajem).

Máte za sebou přípravu rozpočtu města, jak bude vypadat, zaznamenal nějaké zásadní změny oproti minulému období?
Položky rozpočtu se snažíme moc neměnit, aby bylo zajištěno vše, co jsme dosud ve městě dělali. Položka, která se tradičně těší největšímu zájmu, je grantové schéma na kulturní, sociální a sportovní aktivity. Běžný rozpočet bude letos navýšen oproti roku 2022 o cca 39 mil Kč. Spolu se zapojením naspořených investičních prostředků na rekonstrukci pivovaru bude celková výše výdajů i příjmů 740 mil Kč. Musíme zajistit provoz příspěvkových organizací, kde se nám navýšily náklady na energie a mzdy o 36 mil. Kč (vláda stanovila nové tabulkové mzdy pro pracovníky měst a jejich organizací). Dále musíme zabezpečit běžný provoz města i jeho rozvoj. Abych si jen nestěžoval, zvýšily se nám také příjmy do rozpočtu. Navrhujeme tedy udržet investiční rozpočet ve stejné výši, jako byl vloni, tzn. 80 mil. Kč. Nejvyšší investiční částkou rozpočtu je 28 mil. Kč, je určena na dokončení třetí etapy rekonstrukce Čechovy a Vrchlického ulice. Dále je tam velká spoluúčast k dotačním titulům, které nám zajistí další investice do města.

Jaký je výhled dotací, na které si může město „sáhnout“?
Z dlouhodobě připravovaných akcí je to např. 4. a 5. etapa rekonstrukce náměstí – ulice Husovy a Jungmannovy, přestavba pivovaru na kulturní centrum, tam je potvrzená dotace na 50 mil. Kč, ještě máme rozjednanou dotaci z Národního plánu obnovy na dalších 140 mil. Kč. Dále jsou to dotace, na vybavení knihovny, vybavení ZUŠ, část vybavení interaktivního sálu muzea, tj. dalších cca 30 mil. Kč, které již prošly formálními kontrolami. Dále máme rozjednány dotace na pořízení hasičské techniky – ke třem novým cisternovým vozidlům bychom ještě rádi dokoupili doplňkové vozíky, které jsou vybaveny technikou pro záchranu osob nejen při požáru, ale i při ekologických katastrofách. Dále je v plánu rekonstrukce Seifertova náměstí, kterou bychom rádi čerpali z dotací ITI – IROP, to jsou další velké peníze. Na přestavbu čeká i prostranství u kulturního střediska, projektů je celá řada…

V jakém stadiu je teď rekonstrukce sladovny, kdy se „kopne“ do země?
Aktuálně jsme ve fázi výběrového řízení na dodavatele stavby, je tam spousta dotazů, elektronicky podané nabídky uchazečů budou otevřeny v lednu 2023, pokud nebudou podány námitky na výběr dodavatele, mohli bychom začít v květnu stavět.

Jak to vypadá s developerskými projekty, odehrálo se něco nového?
Projekt Finep zdárně pokračuje. V prosinci se konalo setkání ohledně projektu Nádražní ulice a školky. První dva domy by měly stát do konce roku 2025.

Co se týká projektu v Lobči, tam byly ke stavebnímu povolení zaslány námitky, které bude v odvolacím řízení řešit Středočeský kraj.

V rámci projektu Terasy Minice v současné době probíhá stavební řízení na výstavbu nové komunikace, i na to byla zaslána stížnost, odvolání řeší Středočeský kraj, následně by mělo pokračovat územní a stavební řízení na jednotlivé domy. Takže další příliv obyvatel nenastane dříve než v roce 2025.

Jak se vám daří stíhat práci krajského radního a starosty Kralup?
Práce se skloubit dá, spousta věcí se dá dnes řešit elektronickou cestou. Ale je to náročné na čas, domů chodím třeba až po deváté večer, ale s tím jsem do toho šel… Povinnosti starosty jsou větší než místostarosty, kterého jsem zastával předtím. Občané chtějí většinou mluvit přímo se starostou. Také je třeba být na velkém množství městských kulturních či charitativních akcí.

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se vytyčené cíle vydaří.
Andrea Jůnová, šéfredaktorka

Dotazy občanů pro starostu města:

Jaká bude cena vody pro rok 2023?
Cena vody na příští rok je pevně stanovená, bude ve výši 139,90 Kč (vodné a stočné) vč. DPH, původní záměr vodáren byl 148 Kč, nakonec byla částka snížena. S poplatkem 139,90 Kč jsme na hladině průměrné ceny za vodu v ČR. Zdražovalo se všude. Vodárenských společností se dotklo zdražování energií a materiálu (opravy a stavba infrastruktury), to se někde projevit musí. Navýšení je spočítáno tak, že průměrná rodina o 3-4 osobách zaplatí ročně na vodě o dva tisíce korun více, což je ve srovnání s cenami plynu a elektřiny o dost méně.

Máte nějaké informace od Vlády ČR, jak se bude vyvíjet cena el. energie v příštím roce?
Nemám. Ohledně elektřiny je těžké vývoj předvídat. Co však sdělit mohu je to, že od státu máme zastropovanou energii i pro Kralupskou sportovní, sportoviště se tedy budou provozovat i nadále, ale vstupné bude o trochu dražší.

Jaký je stav prací na krytém bazénu, kdy se otevře?
Práce pokračují, bazén by měl být pro veřejnost otevřený v březnu ve zkušebním provozu.

Kdy budou v Kralupech nové obchody pro uspokojení potřeb místních obyvatel?
Architekt města nyní pracuje na územní studii lokality vedle MERA (před Kaučukem), která by nám měla říct, jaká tam bude dopravní obslužnost, jaký podíl zeleně tam bude, na co to území má být využito, na jaké služby, obchody atd. Ta by měla být vypracována do konce března. Jakmile bude hotovo, otevřeme znovu žádosti podnikatelů, o finálním využití místa rozhodne zastupitelstvo města. Musím přiznat, že tlak na tuto záležitost je velký, a to jak ze strany podnikatelů, tak ze strany občanů. Anketa, kterou město vloni provedlo, dopadla celkem jednoznačně, lidé si přejí obchody s kvalitními oděvy a obuví, aby nemuseli za nákupy do Mělníku, Kladna či Prahy. Budeme se tedy snažit vyjít občanům vstříc.
Další pozitivní zpráva v tomto je, že s výstavbou nového bloku na náměstí (soukromým investorem), bude také souviset možná nová nabídka výrobků či služeb, a to ve spodním patře bytového domu.

V jakém stádiu je obchvat, co brzdí další etapu?
Obchvat blokuje ekologický spolek z Velkých Přílep, který se pořád odvolává a brzdí tak tuto strategickou stavbu…

Stát připravuje reformu odpadového hospodářství, jak se dotkne obyvatel Kralup?
Od roku 2024 vejde v platnost zákon, který stanoví, že se poplatky za odpad budou od občanů vybírat v každém městě a obci, tedy i v Kralupech, kde občané dlouhé roky za svoz komunálního odpadu nic neplatili. Roku 2023 se tedy ještě změna netýká. O výši poplatku bude teprve rozhodnuto.

 

Autor:KZ