Marcela Horčičková: Třetí etapa rekonstrukce Čechovy ulice dokončena

Na konci měsíce září byla dokončena třetí etapa rekonstrukce Čechovy ulice, která ve své poslední části zahrnovala také ulici Vrchlického. Ohlédnutí za všemi třemi částmi je nyní součástí tohoto rozhovoru s Marcelou Horčičkovou, vedoucí odboru investic a správy majetku MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Jak byste zhodnotila průběh rekonstrukce Čechovy ulice, a to v rámci všech tří etap? Jste spokojená s tím, kterak se investice, jež byla rozdělena do několika let, povedla?
Jsem spokojená hlavně s tím, jak vypadala součinnost mezi městem a samotným zhotovitelem (Metrostav, následně MI Roads). Hned od začátku jsme si nastavili vzájemnou spolupráci a snažili se jí držet ve všech ohledech. Samozřejmě tím největším úskalím jsme si prošli hned na začátku, kdy nás v první etapě trochu zabrzdilo nestabilní podloží vozovky. Následovat tedy musely nutné sanace, jež zapříčinily prodloužení termínu dokončení.

Nicméně na konci září byla dokončena etapa třetí, do které patřila i ulice Vrchlického. Lišila se nějakým způsobem tato část od těch předchozích?
Práce byly svým charakterem hodně podobné. Kromě povrchů se ve všech třech etapách dělal nový vodovod, plynovod a elektrické sítě. Právě z toho úhlu pohledu byly všechny tři etapy organizačně dosti složité. Předesílám, že město realizovalo pouze stavební práce, nikoliv ty síťařské. Třetí etapa se nakonec ukázala být komplikovanější především z důvodu nezbytných výměn vodovodu a plynofikací k městským domům a muzeu. Po dohodě se pak k tomuto přidali i další vlastníci nemovitostí, kteří si začali být vědomi nutnosti takovýchto oprav.

Byl právě toto ten primární důvod, proč se stavba protáhla téměř o tři týdny?
Ano, přesně tak.

Je obdobná investiční akce o to více složitější, když je vázána na koordinaci mezi městem a dalšími třemi subjekty? Je město z podstaty věci tím činitelem, který je nucen „ustupovat“ ostatním subjektům, jako v tomto případě byly např. vodárny či společnost ČEZ?
Je to daleko složitější z hlediska koordinace termínů. Elektřina, vodovod, plyn a v první etapě to byla ještě kanalizace… A teď samozřejmě naše stavební práce, které se týkají hlavně povrchů. V praxi to tedy vypadá tak, že námi vybraná firma odstraní starý povrch, aby následně mohly nastoupit subjekty provádějící opravu sítí. Pokud se ale jejich práce z nějakého důvodu zastaví, my dále pokračovat nemůžeme (resp. tedy námi vybraná firma, které ještě ke všemu vznikají problémy spojené s vlastním plánováním).

Je zřejmé, že právě z tohoto důvodu se mnozí občané domnívali, že stavba zcela bezdůvodně nepokračovala. Je to tak?

Ano. Lidé by si měli uvědomit, že třeba právě na rekonstrukci Čechovy ulice se dohromady podílelo pět různých subjektů a že město provádí „pouze“ ony zmíněné stavební práce (komunikace, chodník, parkoviště atd.). Kdybychom dělali jen nové povrchy, akce by byla dokončena mnohem dříve. Je opravdu velmi těžké všechno zkoordinovat, zvláště když se u některých síťařských prací vyskytne závažnější problém.

Plánování takovýchto investičních akcí není nikterak jednoduché, zvláště pak v případě ulic, které nebyly desítky let rekonstruovány. Je to tak?

Ano, přesně tak. Např. obdobný projekt by se měl následně týkat i sousední ulice Jana Palacha, přičemž jen samotné jednání se síťaři může trvat i čtyři roky. Všechno se musí řádně připravit a naplánovat. Město musí mít jistotu, že i ostatní subjekty jsou rekonstrukci nakloněny a připraví se na ni.

Velkým tématem celé Čechovy ulice je snížení počtu parkovacích míst oproti předchozímu stavu. Co bylo tou hlavní příčinou?
Jednoznačně bezpečnost silničního provozu. V předchozích letech zde parkovací místa pochopitelně vyznačená nebyla, lidé stáli se svými auty v křižovatkách, a vůbec parkovali i tam, kde se parkovat nesmí. Bylo to opravdu hodně nebezpečné. Nyní se sice může zdát, že je v Čechově ulici parkovacích míst méně, ale úplně tak to není. Projekt vychází ze současných standardů a splňuje veškeré podmínky spojené s bezpečností dopravního provozu. Pokud by byl projekt s tímto v rozporu, nemohl by nikdy vzniknout. Nikdy bychom ke stavbě nedostali stavební povolení. Nicméně počet dopravně povolených míst k parkování je shodný s tím předchozím stavem.

Aleš Levý, tiskový mluvčí

Autor:KZ