Letní investiční akce běží podle plánu

Oddělení realizace investic a správy majetku nikdy nespí, ani přes léto nemá volnější režim, ba právě naopak, v létě se věnuje rekonstrukcím objektů, které nejsou přes prázdniny v provozu. Nejinak tomu bylo v průběhu letošního července a srpna, kdy probíhala rekonstrukce vnitřního bazénu, škol Třebízského a Gen. Klapálka. Pojďme se tedy podívat na aktuální stav rekonstrukcí…

ZŠ Třebízského:

Popis rekonstrukce: nové rozvody elektroinstalace v celé budově vč. tělocvičny (silnoproud, slaboproud, koncové prvky – vypínače, zásuvky, nové osvětlení) a dále generální rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení.
Výše investice: 90,72 mil. Kč s DPH.
Termín započetí: 18. 6. 2022.
Termín dokončení: učebny, chodby a kabinety do 31. 8. 2022, kuchyně, tělocvična a některé vedlejší prostory do 30. 11. 2022.
Zhotovitel: Metrostav a. s.

Stav: V současné době probíhají montáže nových elektrorozvodů v přízemí objektu školy. Ve druhém a třetím patře jsou prováděny finální úpravy povrchů stěn po provedených elektroinstalacích a montáže minerálních podhledů. Souběžně probíhají práce na generální rekonstrukci kuchyně.

ZŠ Generála Klapálka: (budova 3 a 4):

Popis: kompletní rekonstrukce elektrorozvodů včetně datových sítí a osvětlení.

Výše investice: 20,78 mil Kč (včetně DPH).
Termín započetí: 18. 6. 2022.
Termín dokončení: 25. 8. 2022.
Zhotovitel: ELTODO, a. s.

Stav: Rekonstrukce je dokončena.

Krytý plavecký bazén:

Popis: kompletní rekonstrukce části plaveckého bazénu, sanace železobetonových konstrukcí v suterénu pod bazénovou vanou, realizace nové akumulační nádrže a rekonstrukce dětských šaten včetně přístupové chodby, součástí stavby je rovněž kompletní výměna vodovodní přípojky do objektu, instalace nové nerezové vložky do stávajícího tělesa bazénové vany, rekonstrukce ochozů, obkladů na stěnách, podlah a dalších přilehlých konstrukcí bazénové haly (třetí etapa rekonstrukce bazénu).

Výše investice: 43.434.367,46 Kč.
Termín započetí: 1. 6. 2022.
Termín dokončení: 30. 11. 2022.
Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

Stav:
V současné době probíhá sanace železobetonové konstrukce bazénové vany a okolních konstrukcí v suterénu – dokončeno otryskání nesoudržných částí a ošetření obnažené výztuže – příprava na následnou sanaci. V bazénové hale jsou z větší části dokončeny bourací práce na bazénové vaně a ochozech. Odstraněny jsou veškeré původní obklady a dlažby, a to i včetně dětských šaten a přístupové chodby.

Na představení kolegů z odboru RIaSM a přiblížení jejich práce se můžete těšit v říjnovém vydání KZ…

Autor:KZ