Pokracovat ve cteni... Víte, co je šumperák? Nachází se i v Kralupech!
Posted in AKTUALITY HISTORIE

Víte, co je šumperák? Nachází se i v Kralupech!

Také se vám stává, že vás při toulkách po městě něco zaujme, chvíli o tom přemýšlíte, nemáte podmínky, jak svoji…

Pokracovat ve cteni... Na houby, i když nerostou (díl 3.)
Posted in AKTUALITY HISTORIE KULTURA

Na houby, i když nerostou (díl 3.)

Stalo se již zavedenou tradicí, že redakce Kralupského Zpravodaje uskutečňuje během letní odstávky měsíčníku ohledání vlasti české za účelem reportáže…

Pokracovat ve cteni... Vzpomínky na povodně 2002
Posted in HISTORIE

Vzpomínky na povodně 2002

20 let od ničivých povodní V srpnu si připomeneme 20 let od nejničivější povodně naší známé historie, která trvala od…

Pokracovat ve cteni... Městská policie Kralupy nad Vltavou slaví 30 let
Posted in AKTUALITY HISTORIE

Městská policie Kralupy nad Vltavou slaví 30 let

1992 – V souvislosti s výše uvedenými zákony byla Městským zastupitelstvem v Kralupech nad Vltavou, usnesením veřejného zasedání ze dne…

Pokracovat ve cteni... Kralupský kostel – cesta k městskému titulu
Posted in HISTORIE

Kralupský kostel – cesta k městskému titulu

Málokoho by napadlo, že stavba kostela může mít i pragmatičtější důvod, než je vybudování místa pro bohoslužby a setkávání věřících….

Pokracovat ve cteni... Jarní měsíce roku 1918 v Kralupech
Posted in HISTORIE

Jarní měsíce roku 1918 v Kralupech

Jarní měsíce roku 1918 v Kralupech se nesly nejen ve znamení bídy a utrpení, ale i v podobě společenského a…

Pokracovat ve cteni... Město Kralupy nad Vltavou slaví 120 let
Posted in HISTORIE

Město Kralupy nad Vltavou slaví 120 let

Oslavy budou probíhat napříč celým městem, mnoha podobami a po celý rok První písemná zmínka o Kralupech nad Vltavou se…

Pokracovat ve cteni... Prosincové bouře v roce 1920
Posted in HISTORIE

Prosincové bouře v roce 1920

Kdo vedl hnutí sociálně demokratické levice v Kralupech a jak celá „revoluce“ v našem městě skončila? První republika je většinou…

Pokracovat ve cteni... Kralupy mají své katakomby
Posted in HISTORIE

Kralupy mají své katakomby

Bez baterky se v dlouhé podzemní chodbě pod skalním masivem Hostibejku neobejdete. Těsně obklopeni pískovcem ze všech stran, tato procházka…

Pokracovat ve cteni... Nová pamětní deska jako připomínka zalesnění Hostibejku
Posted in HISTORIE

Nová pamětní deska jako připomínka zalesnění Hostibejku

Prvním počinem „Zemědělského a okrašlovacího spolku pro Kralupy a okolí“, založeného v r. 1902, bylo zalesnění Hostibejku, který byl do…

Pokracovat ve cteni... Oprava Karbanova pomníčku – Lobeč
Posted in HISTORIE INVESTICE

Oprava Karbanova pomníčku – Lobeč

Karbanův pomníček se nachází po pravé straně silnice, která vede z Lobče do Nelahozevsi. Stojí poblíž místa zvaného „V Tatinách“….

Pokracovat ve cteni... Po stopách Mikovického zámku
Posted in HISTORIE

Po stopách Mikovického zámku

Vpředešlých číslech jsme čtenáře Zpravodaje informovali o projektu hmotové rekonstrukce mikovického zámku, která by měla vyústit v bronzový model stavby….

Pokracovat ve cteni... Střední odborné učiliště chemické – Ohlédnutí za 60letou minulostí
Posted in HISTORIE ŠKOLSTVÍ

Střední odborné učiliště chemické – Ohlédnutí za 60letou minulostí

Ohlédnutí za 60letou minulostí Dne 1. října 1961 byla zahájena výuka v chemickém učilišti jako organické součásti nově budovaného podniku…

Pokracovat ve cteni... Železniční doprava v letech 1918–1938 Jaké změny nastaly na dráze po vyhlášení republiky a kdy z Kralup vyjely první motoráky?
Posted in HISTORIE

Železniční doprava v letech 1918–1938 Jaké změny nastaly na dráze po vyhlášení republiky a kdy z Kralup vyjely první motoráky?

Po pádu monarchie se Kralupy pyšnily nejen mnoha průmyslovými závody, ale také významným železničním uzlem. K jeho vybudování došlo již…

Pokracovat ve cteni... Zapomenutá drážní vodárna
Posted in HISTORIE

Zapomenutá drážní vodárna

Je tomu už spoustu let, co není v provozu dnes už poněkud zapomenutá nádražní vodárna, nacházející se v lesíku nad…

Pokracovat ve cteni... Mikovická zvonička obnovena
Posted in AKTUALITY HISTORIE

Mikovická zvonička obnovena

Bez mála 20 let byla mikovická zvonička nedaleko štatue němá. V době, kdy zvony a zvonky mizely hromadně napříč celou…

Pokracovat ve cteni... Sociální poměry a bytová otázka v letech 1918–1938: Trápily občany Kralup v éře první republiky stejné problémy jako dnes?
Posted in HISTORIE

Sociální poměry a bytová otázka v letech 1918–1938: Trápily občany Kralup v éře první republiky stejné problémy jako dnes?

Meziválečné Kralupy prožívaly bouřlivé období, neboť se po vyhlášení Československa postupně měnily z větší obce plné továren ve skutečné okresní…

Pokracovat ve cteni... Křížek na Hrombabě opět v plné kráse
Posted in HISTORIE INVESTICE

Křížek na Hrombabě opět v plné kráse

První oprava této drobné sakrální stavby se uskutečnila v roce 2005, ovšem po několika letech byl křížek neznámými vandaly odcizen….

Pokracovat ve cteni... Významné společenské akce, průvody a plesy aneb kam za zábavou v Kralupech za první republiky?
Posted in HISTORIE

Významné společenské akce, průvody a plesy aneb kam za zábavou v Kralupech za první republiky?

Třebaže v současné době kvůli pandemii zažívají společenské, kulturní a jiné volnočasové akce silný útlum, není možné, aby byly sprovozeny…

Pokracovat ve cteni... JINDŘIŠKA HOLEKOVÁ (✳ 5. 7. 1935 ✝ 19. 1. 2021) – Ztráta, kterou nelze nahradit
Posted in HISTORIE

JINDŘIŠKA HOLEKOVÁ (✳ 5. 7. 1935 ✝ 19. 1. 2021) – Ztráta, kterou nelze nahradit

JINDŘIŠKA HOLEKOVÁ (✳ 5. 7. 1935 ✝ 19. 1. 2021)  Otec Mag. Pharm. Jiří Káš, matka Doubravka Masnerová-Kášová. …