Hodiny pro minický kostel

Kostel sv. Jakuba většího je bezpochyby nejstarší stavební památkou na Kralupsku. Gotická stavba zde stála již ve 14. století a od svého vzniku byla pobořena či vypálena snad v každé válce, která se krajem prohnala. To je také důvod, proč se podoba kostela neustále měnila, až se ustálila v té nynější – barokní s neorenesanční přestavbou z konce 19. století. Přestože není znám stavitel chrámu (snad Vícek z Mikovic či možná samotná královna Anna), nález zazděného raně gotického okna ve východní zdi napovídá, že by stáří kostela mohlo být posunuto až do třetí čtvrtiny 13. století. Více se o původu neví.
Ať je však tento kostelík jakkoli starý, krom zvonů se kdysi v jeho věži nacházely také hodiny. Dle zazděného jižního okna a oválného otvoru v jeho místě, měly několik metrů dlouhé kyvadlo a ciferník o průměru 140 centimetrů. Jak tehdy vypadaly, se dá již jen stěží odhadovat, neboť do dnešního dne se nedochovalo žádné jejich vyobrazení. To byl také důvod, proč se komplikoval jejich návrat. Koncem loňského roku proběhla veřejná sbírka, díky níž se podařilo vybrat potřebné prostředky, ale v době jejího konání stále nebylo jasné, jak budou nové hodiny vypadat. Dnes to již víme.

Sbírka samotná měla podobu prodejní výstavy uměleckých děl od místních výtvarníků, kteří věnovali své práce. Jejich spektrum bylo skutečně široké. Od fotografií, kreseb, grafik, maleb až po trojrozměrné objekty ze skla. Zapojilo se více jak 20 umělců a iniciativa našla svoji odezvu i na kralupských školách, kde se zúčastnilo téměř 100 dětí. Ojedinělá výstava, jejímž tématem byl právě minický kostel a krajina Minic, tak nabídla velmi pestrou skladbu děl.

Pro hodináře Ing. V. Špidlena, který měl výrobu hodin na starosti, to pak byla tak trochu detektivní práce, neboť neměl z čeho vycházet. Jediným vodítkem byl původní dřevěný korpus, který kdysi nesl ciferník, ale to bylo vše. Na svém stanovisku si nechali záležet také památkáři, ale po několika měsících příprav, bádání, schvalování a samotné práce se dá říci, že se čekání vyplatilo. Od 14. července a 13:47 hodiny ukazují opět správný čas.

Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na projektu návratu hodin podíleli. Od SDH Minice přes DDM Kralupy, kteří se podíleli na zajištění výstavy, přes pedagogy kralupských škol, kteří s žáky tvořili až po profesionální výtvarníky, kteří do prodeje věnovali své práce. Dík patří i místním patriotům a spoluobčanům, kteří věc podpořili buď přímo, nebo koupí některého z děl. Velmi nápomocná byla též místní samospráva a v neposlední řadě i kralupská farnost.
Nyní už s klidem můžeme říci, že se v Minicích nezastavil čas.

Jindřich Bartovanec Havlík

Autor:KZ