Městské hodiny jako symbol obnovy města

Rada města Kralupy n. Vlt. schválila na svém jednání 20. 3. realizaci repliky historických městských hodin zničených v souvislosti s leteckým náletem v r. 1945.

Tato realizace bude navazovat na celkovou rekonstrukci ulice, která by měla být dokončena v horizontu dvou let. Hodiny budou umístěny na nároží ulic Žižkova a Husova zhruba v místech, kde se dle dostupných historických fotografií nacházely v meziválečném období ty původní.

Záměrem bylo vytvořit věrnou repliku hodin dle dochovaných fotografií. Kamenný sokl s dvoustrannou lucernou bude vyroben z pískovce. Stožár a lucerny budou kovové (ocel a kovářská čerň). Celková výška konstrukce bude cca 8 m.

Důvodem podpory instalace repliky městských hodin je i skutečnost, že naše město se po leteckém náletu v březnu 1945 stalo nejpostiženějším českým městem v rámci II. světové války. Instalace městských hodin bude symbolem úspěšné obnovy života města.

Autor:KZ