Dávné mostní mýto připomíná nová pamětní deska

Pamětníka mýtného na Masarykově mostě bychom hledali jen těžko, od té doby proteklo Vltavou mnoho vody, na svou historii však nesmíme zapomínat, neboť jak kdysi řekl filosof George Santayana: „Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.“

Vzpomínka na okolnosti stavby Masarykova mostu patří naštěstí k těm pozitivním, kolemjdoucím ji připomene pohledná smaltová deska na bývalém mýtném domku.

Rok 1928 – dokončení stavby mostu
V květnu roku 1928, tedy čtyři měsíce před dokončením stavby nového Masarykova mostu, bylo jasné, že finanční rozpočet bude překročen. Na dostavbu mostních ramp se nedostávalo 500 000 korun. Aby nezůstaly kralupské obci velké dluhy, bylo pro jejich splacení nutné vybírat mýtné za přechod nebo přejezd přes most.

Vybíralo se za každý přechod nebo přejetí mostu při cestě z Kralup do Lobečku. V opačném směru se neplatilo. Byl vypracován podrobný ceník mýtného s celkem patnácti položkami (cenami) od nejnižší, což bylo 5 haléřů za přechod jedné pěší osoby, až po nejvyšší – 3 koruny za 1 nákladní automobil. Některé údaje navrhovaného sazebníku nám v dnešní d

obě připadají dost kuriózní. Tak např. položka číslo 10 – za „hejno husí hnaných – 60 haléřů“.

Kolik se tak za rok podařilo vybrat?
Výnos mýta za rok 1929 činil 184 827 korun. Povolení k vybírání mýta přes kralupský most obsahovalo ustanovení, že mýtné může být použito jen na udržování mostu.

A kdo se stal výběrčím?

O budoucího mýtného byl velký zájem. Místo se pokoušel pro své členy získat spolek invalidů, ale neuspěl. Obec obsadila místo mýtného v konkurzním řízení. Dlouhá léta byl mýtným Josef Šindelář z Podháje. Bral své zaměstnání vážně a byl postrachem dětí a lidí, kteří neměli u sebe peníze na přechod.

Budka mýtného na kralupském kraji mostu se zachovala dodnes, pouze okna a dveře již neplní svoji původní funkci.

Rok 2016 – zahájení provozu infocentra pod mýtným domkem
1. 3. 2016 bylo na kralupském levobřežním předmostí pod bývalým mýtným domkem uvedeno do provozu celotýdenní infocentrum pro turisty.
Infocentrum vzniklo na základě stavebního projektu místní architektky Terezy Kaňkové. Stavba samotného objektu infocentra byla velmi citlivě zasazena do stávající konstrukce mostu TGM. Nesnaží se zbytečně vyčnívat, přesto je však novostavba zřetelně odlišena. Stavbu realizovala společnost Building LT z Litoměřic, o autorský dozor se osobně staral otec autorky projektu Ing. Jaroslav Kaňka. O barevné vyladění interiéru a pořízení nábytku se naopak postaral již sám investor, čili město.

V samotném infocentru je pod zdařile provedenou světelnou věží (z původně mýtného domku) umístěn dětský koutek.

Rok 2023 – umístění pamětní desky
Na konci června byla na bývalý mýtný domek pro historickou vzpomínku umístěna (a panem starostou odhalena) smaltová deska připomínající existenci mýtného domku a tehdejší sazebník. Nápad vzešel od tajemníka MěÚ Kralupy pana Kamila Haince, patriota a popularizátora historie našeho města.


Samotná stavba mostu probíhala v letech 1926-1928. Do té doby spojoval břehy přívoz. Most je chráněn jako technická památka České republiky.

 

 

foto č. 1: Kralupský most – mýto (rok 1930)
Na obrázku, který zachycuje běžeckou štafetu kralupské sokolské jednoty, je vidět u pravého okraje obrázku i výběrčího mýta. Zdroj: Josef Stupka, Zmizelá tvář Kralup

foto č. 2: Zátaras na mostě vedle mýtného domku proti Němcům, květen 1945.

Autor:KZ