Průzkum skončil překvapením

4. díl archeologického seriálu z města

Od minulého vydání Kralupského Zpravodaje utekla zase nějaká ta voda ve Vltavě, zeptali jsme se ředitele společnosti Labrys Milana Kuchaříka na další nálezy v místě: „Od posledního setkání se nám rozšířilo portfolio nálezů o další zajímavosti. V severovýchodní části výzkumu jsme narazili na sídliště z mladší doby římské, které je poměrně bohaté hlavně na keramické zlomky a zvířecí kosti.

 Naopak v jihovýchodním rohu stavby jsme narazili na kostrové pohřebiště ze starší doby bronzové. Zatím jsme odkryli 11 kostrových hrobů, ve kterých jsou zemřelí uloženi ve skrčené poloze, na pravém boku hlavou k jihu. Hroby mají mohutné kamenné obložení, samotné kostry jsou však zachovalé velmi špatně. Někteří nebožtíci mají u sebe drobný bronzový šperk. V jednom hrobu byly čtyři keramické nádoby, nejzajímavějším nálezem je však zlatá kličkovitá záušnice o průměru asi 1 cm.

V prostoru pohřebiště jsme dále narazili na dva souběžné  žlaby po dřevěných palisádách, které indikovaly, že zde bude ještě něco dalšího… A tak jsme na závěr výzkumu narazili na překvapení. V prostřední části plochy jsme našli dva souběžné příkopy vymezující severní bránu tzv. rondelu. Z východního křídla vybíhá východním směrem hlavní příkop, který je souběžný s nalezenými palisádami.

Účel těchto kruhových staveb obřích rozměrů z mladší doby kamenné nejsme zatím schopni s jistotou určit. Je však jisté, že vzhledem k jejich průměru, který činí několik desítek až stovek metrů, vyžadovala jejich stavba nejen hodně materiálu, ale také poměrně dobrou organizaci práce komunity. Příkopy a palisády rondelu pokračují do Žižkovy a Husovy ulice.“

Mgr. Milan Kuchařík, ředitel Labrys o. p. s.

Archeologové plánují souhrnnou přednášku pro občany, termín bude upřesněn na webu a facebooku města.

Severní brána rondelu.

Nález kostry v hrobě ze starší doby bronzové.

Zlatá kličkovitá záušnice ze starší doby bronzové.

Autor:KZ