Podháj skýtá nejeden knižní poklad

Věděli jste, že se v Podháji nachází obsáhlá technická knihovna Českých drah, která je přístupná veřejnosti? Pokud ne, udělejte si čas a navštivte její studovnu. Budete velice překvapeni, jaké zajímavosti zde můžete načerpat. Některé tituly jsou dokonce republikové unikum ;).

Jak to všechno začalo?
Zrod (původně pražské) knihovny je spojen se vznikem Ministerstva železnic v prvním pololetí roku 1919. Knihovna byla dlouhé roky veřejnosti nepřístupná, sloužila úředníkům, obstarávala agendu tiskovému oddělení drah. Hodnotné knihy získávala postupně, např. i z rušených archivů soukromých drážních společností. Od roku 1957 byla otevřena studentům i zájemcům mimo resort dopravy.

Za doby fungování knihovny proběhlo několik reorganizací a stěhování. Než byla přesunuta do modernizovaného administrativního objektu bývalého lokomotivního depa v Kralupech (v roce 2017), sídlila např. na Nákladovém nádraží Žižkov, předtím na několika různých známých drážních adresách.

K orientaci v knihovně odedávna sloužil lístkový katalog (ty nejstarší záznamy byly psány krasopisně rukou, teprve později se začalo pomýšlet na využití psacího stroje). Katalog se používá dodnes, ale nové záznamy se do něj již nepořizují. Knihy jsou dnes evidovány v počítačové databázi.

Co v knihovně najdete?
Knihovna disponuje 120 tisíci svazků českých či zahraničních knih a časopisů s technickou, dopravní a železniční tematikou. Základem fondu jsou tedy monografie, vázané časopisy a skripta, normy (ČSN a TNŽ), resortní předpisy včetně historické sbírky a předpisů zahraničních (UIC a OSŽD), resortní výzkumné zprávy, mapy jízdní řády apod.
Knihovna se může pochlubit několika tituly zahraničních periodik, která jsou zde od poloviny 19. století až do současnosti, resp. do doby ukončení vydání. Součástí fondů jsou kolekce železničních (a jiných) předpisů z různých období, kterou je možné označit za největší v ČR. Nejstarší předpis je z roku 1862 (použitý v době prusko-rakouské války). Dále např. rakouské předpisy (z dob Rakouska-Uherska), předpisy z období po vzniku Československa v roce 1918, Protektorátu Čechy a Morava, následného válečného období i současnosti. Dráha měla vždy (a dosud má) předpisy prakticky na vše, např. i na jízdenky. Dnes jsou předpisy vydávány v elektronické podobě, takže nejsou další přírůstky k archivaci na policích.
Knihovna disponuje i technickou dokumentací, např. z ČKD. Najdete zde i výroční zprávy jednotlivých společností, které lze použít jako dobrý informační zdroj. Nabízí se zde téměř kompletní sbírky jízdních řádů už z dob starého Rakouska, různé seznamy vozidel či kolekce věstníků železničních správ a ministerstev. Dále sbírka map či právní dokumenty, unikátní mapa s návrhy železničních tratí z roku 1845, sbírky starých zákonů o drahách z první poloviny 19. století. Výkresy a plány jako takové knihovna nemá, ty shromažďuje archiv (mapy jsou k dispozici v knižní podobě). Knihovna má k dispozici i četnou sbírku svázaných časopisů z nejrůznějších dopravních a technických odvětví (třeba oblíbeného Světa motorů).

Co čtenáře nejvíce láká?
Publikace o zmizelých kolejích či nádražích, seznamy vlakových stanic, kilometráže, uniformy, železniční stopy předků (čtenáři zde mohou dohledat své členy rodiny), fungující nádraží (data otevření či změny názvů). Mezi kuriózní poptávaná témata by šlo zařadit například fasované drážní hodinky, historická vlaková spojení do opravdu zvláštních destinací, neznámé typy vozidel, osudy strážních domků či vodáren atd.
Jak to v knihovně chodí?
Vzácné a starší svazky jsou určené k prezenčnímu studiu, knihy mladší 50 let si lze půjčit domů. Knihovna neumožňuje volný výběr z regálů – tudíž obsluha knihu předá čtenáři ve studovně. Personál knihovny je velmi milý (viz rozhovor s panem Navrátilem po načtení QR kódu), dokáže po sdělení tématu poradit, kde by návštěvník mohl najít odpovědi na své otázky. Do knihovny je možné zavítat v úterý (12:00-15:00), středu (9:30-15:30) a čtvrtek (9:30-12:30). Přístup z Poděbradovy ulice. Více na webu: odis.cd.cz/knihovna.asp nebo na tel.: 720 040 451.

Zajímavosti:
Budova nynější knihovny v Kralupech byla postavena v letech 1979- 1980 a při stavbě pomáhali i zaměstnanci lokomotivního depa.

Mezi slavné čtenáře knihovny se řadí například ministři dopravy či různí spisovatelé. Ostatní návštěvníci jsou hlavně současní a bývalí zaměstnanci. Dříve byla knihovna hojně navštěvována i studenty, ti dnes zřejmě dávají přednost materiálům na webu.

Nejstarší časopis, co se v útrobách areálu nachází, je z roku 1842. V regálech se tedy vyskytují exempláře z dob, kdy se železnice na českém území teprve stavěla. Nejstarší publikace jsou datovány do první poloviny 19. století, jsou psány v němčině, některé dokonce ještě ve švabachu (tiskovém pozdně gotickém lomeném písmu s velkou zdobností pocházejícím z 80. let 15. století) či kurentu (německé obdobě novogotického kurzívního písma používané od 16. století až téměř do poloviny 20. století). Mezi starými svazky knih se najdou i vizuálně velmi krásná vydání, na které je radost pohledět…

Rozhovor s Martinem Navrátilem přehrajete po načtení QR kódu.

Autor:KZ