Z činnosti městské policie

Dne 19. 6. 2023 ve 13:30 hod. oznámil občan, že se v blízkosti městského venkovního koupaliště nachází muž, který se chová vůči zdejším zaměstnancům i návštěvníkům velmi agresivně. Například tím, že zavírá vrátka u vstupu, křičí na příchozí, že je koupaliště uzavřeno, neustále bouchá na okno u pokladny a snaží se aktivně znemožňovat návštěvníkům v zaplacení vstupného. Hlídka MP na místě zjistila, že se oznámení zakládají na pravdě. Na místě se nacházel muž, který již několik let cíleně vyvolává konflikty se zaměstnanci kralupských sportovišť, městského úřadu, úřadu práce, strážníky městské policie, v době voleb se členy volebních komisí, a i s mnoha dalšími občany města. Stejně jako v nejméně šedesáti předchozích podobných případech, i tentokrát byl muž poučen o tom, že se dopustil několika přestupků, které budou postoupeny příslušnému správnímu orgánu. Dále byl vyzván, aby neprodleně místo opustil a již se na něj znovu nevracel. Na to začal muž strážníky urážet, čímž se dopustil dalšího přestupku. Následně přiskočil k otevřeným dveřím od služebního vozidla a udeřil do nich vší silou oběma rukama tak, aby narazily do poblíž stojícího strážníka. Po tomto útoku, při kterém utrpěl strážník zranění na ruce, byly proti muži použity donucovací prostředky a byla mu přiložena pouta. Poté byl převezen na služebnu OO PČR v Kralupech nad Vltavou. Za trestný čin užití násilí proti úřední osobě hrozí muži trest odnětí svobody na šest měsíců až šest let.

Dne 25. 6. 2023 v 19:40 hod. přijala DS oznámení, že v ulici Přemyslova měla být napadena žena svým přítelem. Po příjezdu hlídky na místo žena vypověděla, že měla slovní rozepři se svým přítelem, který ji poté udeřil do hlavy několika ranami pěstí. Žena si stěžovala na bolest hlavy a nevolnost, proto jí byla přivolána RZS. Na místo se dostavil i její přítel, který vypověděl, že to on byl napaden svou přítelkyní a stěžoval si na bolest oka. Do příjezdu RZS byla oběma poskytnuta první pomoc, zjištěna jejich totožnost a oba podstoupili orientační dechovou zkoušku na alkohol. Žena nadýchala 2,5 ‰ a muž 2 ‰. Žena chtěla podat na svého přítele trestní oznámení. Z toho důvodu byla věc předána PČR k dalšímu opatření.

Dne 6. 7. 2023 v 9:15 hod. oznámil občan, že nalezl před svou garáží v Lobečku rozházené odpadky. Ze záznamů MKDS bylo zjištěno, že se na místo dostavil v nočních hodinách muž s černým pytlem a odpadky zde rozsypal. Hlídka MP na místě zjistila, že odpadky pocházejí pravděpodobně z poblíž stojící restaurace, jelikož se mezi nimi nalézalo množství faktur a účtenek s touto adresou. Od provozního této restaurace se následně hlídka dozvěděla, že popelnici s odpadky nemají nijak zabezpečenou a je volně přístupná. Rovněž sdělil i jméno a popis nesvéprávné osoby, která jim vytahuje odpadkové pytle z kontejneru, následně se v nich přehrabuje a tím způsobuje nepořádek. Jednalo se o muže, který je z místní znalosti strážníkům dobře znám. Provozovatel restaurace byl poučen o nutnosti zabezpečení kontejneru na odpad. Muž, který nepořádek způsobil, byl hlídkou kontaktován, k činu se doznal a nepořádek si po sobě uklidil.

 

Dne 2. 7. 2023 oznámil zaměstnanec MěÚ, že z parkovacího domu byl odcizen hasicí přístroj. Z MKDS bylo následně zjištěno, že se krádeže dopustili tři muži v čase 1:38 hod. tím, že si jeden z nich zastrčil hasicí přístroj pod mikinu a odešel s ním z parkovacího domu. Dne 17. 7. 2023 byl hlídkou MP v rámci běžné kontrolní činnosti zaznamenán muž na jízdním kole, který odpovídal popisu osoby, která odcizila hasicí přístroj. Muž byl ztotožněn a poučen o způsobu řešení. O události byl sepsán úřední záznam, který byl spolu s důkazními prostředky předán k došetření příslušnému správnímu orgánu. Každému z mužů hrozí za krádež hasicího přístroje až 50 000 Kč, jelikož kromě samotného pachatele se mohou přestupku krádeže dopustit i její organizátor, návodce, či pomocník. Kromě toho po nich bude v občanskoprávním řízení vymáhána i způsobená škoda.

Dne 10. 7. 2023 v 19:40 hod. byla přijata žádost o součinnost od PČR ohledně výjezdu do areálu zimního stadionu, kde probíhala hádka dvou osob. Hlídka MP se dostavila na místo současně s hlídkou PČR. Zde byli zaznamenáni dva polonazí muži, kteří leželi na zemi. Jeden z nich s hlídkou komunikoval a sdělil, že s kamarádem pili různé druhy alkoholu. Druhého muže se nepodařilo probudit, proto byla na místo přivolána RZS. U muže, který s hlídkami komunikoval, byla provedena orientační dechová zkouška s výsledkem 2,7 ‰. Během tohoto úkonu se strážníci od okolo stojících osob dozvěděli, že je muži před příjezdem hlídek vulgárně uráželi. Zároveň byla zjištěna totožnost všech zúčastněných. Krátce na to se začal probírat druhý muž. Ten byl po probuzení zjevně dezorientovaný a vůči všem přítomným začal být velmi agresivní a vulgární. Do příjezdu RZS se poté u obou mužů stupňovala agresivita vůči oběma hlídkám. Ta vygradovala tím, že jeden z nich se rozeběhl proti strážníkovi se zaťatou pěstí a druhý se následně na to pokusil udeřit policistu pěstí do obličeje. Vůči oběma mužům byl použit pepřový sprej a po svedení na zem jim byla přiložena pouta. Po zajištění obou mužů se na místo dostavila RZS, která oba ošetřila. Muži byli poté poučeni o postoupení jejich protiprávního jednání příslušnému správnímu orgánu a byli z místa vykázáni.

Dne 7. 7. 2023 v 9:15 hod. oznámil občan, že na nám. Mládežníků je v jednom z bytů muž pod vlivem drog, který je velmi agresivní vůči své matce. Po příjezdu strážníků na místo se zde již nacházela hlídka PČR a personál RZS, kteří se snažili uklidnit muže s krvácivým zraněním, aby mohl být ošetřen. Ten okolo sebe bouchal a kopal, křičel a oháněl se okolo sebe rukama. Z důvodu, že muž ohrožoval sám sebe i všechny okolo, mu byla přiložena pouta a následně byl převezen do specializovaného lékařského zařízení.

Dne 15. 7. 2023 ve 20:50 hod. přijala DS oznámení, že v ul. Vrchlického má docházet k hádce, křiku a někdo zde vyhazuje různé věci z okna. Po příjezdu hlídky na místo oznámil přítomný muž, že se pohádal se svou přítelkyní, která ho vyhodila z bytu, vyhodila z okna jeho kufr a fyzicky ho napadla. Z důvodu motající se hlavy a boule na hlavě si žádá odborné lékařské ošetření, ale napadení hlásit nechce. Muž i žena podstoupili orientační dechovou zkoušku se shodným výsledkem 2,3 ‰. Muž byl poté převezen z důvodu poranění hlavy do nemocnice. Jelikož byly celému incidentu přítomny čtyři nezletilé děti, byla na místo přizvána pracovnice OSPOD, která po domluvě se ženou přizvala na místo rodinnou známou, která se o děti dočasně postarala.

Dne 23. 7. 2023 ve 20:15 hod. oznámila zaměstnankyně Penny marketu v ulici Chmelova, že jim před malým okamžikem utekl z prodejny zloděj, který zde odcizil přibližně půl přepravky vepřových panenek. Paní předala i přibližný popis podezřelého. Na MKDS byl zaznamenán muž odpovídající uvedenému popisu, jak míří směrem do ulice Poděbradova. Když však spatřil přes koleje hlídku MP, začal utíkat směrem na Hrombabu. Hlídka provedla během následujících hodin několik kontrol celé lokality, muže však nenalezla. Dne 30. 7. 2023 ve 22:00 hod. zaznamenal strážník na DS přes MKDS muže, který odpovídal popisu podezřelého z výše uvedené krádeže. Muž byl následně hlídkou zadržen v ulici Havlíčkova, ztotožněn a poučen o postoupení jeho přestupku správnímu orgánu.

Dne 28. 7. 2023 v 11:15 hod. oznámila zaměstnankyně lékárny v ul. Nerudova, že zadrželi na místě zloděje. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že se jedná o známého uživatele OPL, který se pokusil odcizit kosmetiku ve výši 7 300 Kč. Lustrací bylo navíc zjištěno, že se jedná o zájmovou osobu PČR. Z toho důvodu byl muž převezen v 11:45 hod. na služebnu OO PČR v Kralupech nad Vltavou. Dne 28. 7. 2023 v 15:15 hod. byla přijata žádost o součinnost od PČR při pátrání po výše uvedeném zloději. Ten měl ihned po propuštění odcizit v ul. Nádražní jízdní kolo a odjet neznámo kam. Muže se však již nalézt nepodařilo.

Dne 29. 7. 2023 v 18:15 hod. přijala DS oznámení, že v ul. Krakovská dochází k potyčce mezi dvěma muži. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že dochází k potyčce o jízdní kolo, které bylo toho samého dne odcizeno v ulici Čechova. Potyčky se účastnil muž, který jízdní kolo odcizil a majitel kola. Ke krádeži jízdního kola mělo dojít tím způsobem, že pachatel krádeže uštípl bezpečnostní zámek kleštěmi. Tím byla naplněna skutková podstata trestného činu vloupání. Z toho důvodu byla na místo přivolána hlídka PČR, která si pro podezření ze spáchání trestného činu převzala věc k dalšímu opatření.

OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
OPL – Omamné a psychotropní látky
DS – Dozorčí služba
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí
MěÚ – Městský úřad

Autor:KZ