Evropský týden mobility v Kralupech

Město Kralupy nad Vltavou se v letošním roce zapojí do Evropského týdne mobility (ETM). Připraveny budou akce jak pro děti, tak pro dospělé. Cílem je zvýšit povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozornit na problémy v dopravě a hledat řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí. ETM je ideální příležitostí pro obyvatele cíleně vyzkoušet alternativní způsoby dopravy a užít si výsady městského prostředí bez automobilů.

Co se chystá v Kralupech:

PONDĚLÍ 18. 9. 2023 – Den otevřených dveří na dopravním hřišti (13:00-17:00 hod.);

STŘEDA 20. 9. 2023 – Vezmi babičku a dědu na dopravní hřiště (9:00-12:00 hod.);

PÁTEK 22. 9. 2023 – Den bez aut:

5:30-8:00 hod. – DO PRÁCE NA KOLE – nechte doma auta, vyrazte do práce na kole a stavte se u Kulturního domu Vltava na SNÍDANI NA ULICI;

15:30-18:00 hod. – ZAŽIJ KRALUPY JINAK – v zahradě KaSS v ulici Dr. E. Beneše vás čeká sousedské setkání, živá hudba, dílničky pro děti, malé dopravní hřiště a spousta další zábavy.

 

Akce na Dětském dopravním hřišti na ZŠ Třebízského v Kralupech n. Vl.:

PONDĚLÍ 18. 9. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti

·         Co by měl znát každý čtvrťák? Ukázka výuky dopravní výchovy.

·         Závody odrážedel ve 14:00 hodin (při dostatečném množství účastníků – minimálně 3)

·         Testy z pravidel silničního provozu pro maminky a tatínky (popřípadě babičky a dědečky). Použity budou testy, které píší děti na závěr dopravní výchovy na základních školách před získáním cyklistického průkazu.

STŘEDA 20. 9. 2023 od 9:00 do 12:00 hodin

Vezmi babičku a dědu na dopravní hřiště

Dopoledne pro seniory a nejmenší na dopravním hřišti.

·         Dopravní hry pro předškoláky a seniory

·         Kurz správného přecházení přes silnici

·         Dílnička s dopravní tematikou

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Jízda na dětském dopravním hřišti bude umožněna jen s cyklistickou přilbou a na vlastním odrážedle, koloběžce (NE! elektrické) či jízdním kole. Zapůjčení přilby ani dopravního prostředku není možné.

Vstup bude dovolen dětem do 11 let vždy v doprovodu plnoleté osoby. V areálu není dovoleno kouření ani elektronických cigaret a zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

V areálu není zajištěno občerstvení.

 

Akce na Mostní ulici před KD Vltava a na zahradě KaSS Kralupy n. Vl.:

PÁTEK 22. 9. 2023 od 5:30 do 8:00 hodin (před KD Vltava)

Den bez aut

·         DO PRÁCE NA KOLE – nechte auta doma a vyrazte do práce na kole či koloběžce

·         Přivstaňte si a dejte si s námi SNÍDANI NA ULICI

·         BUĎ VIDĚT! – rozdávání reflexních prvků chodcům a cyklistům

 

PÁTEK 22. 9. 2023 od 15:30 do 18:00 hodin (v zahradě KaSS – vchod z ulice Dr. E. Beneše)

Zažij Kralupy jinak

·         Sousedské setkání na zahradě

·         K tanci a poslechu budou hrát od 16:00 hodin Jan Řepka a Bajsykl Band

·         Procházky po nábřeží s „Rozchodíme civilky“ – správnou chůzí ke zdraví

·         Malování na silnici

·         Mobilní dopravní hřiště pro nejmenší na odrážedlech

Stanislava Valterová,

referentka Odboru sociálních věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy n. V.

Autor:KZ