Pozvánka na Benefiční koncert

Domácí HOSPIC TEMPUS, z. s.

I v letošním roce proběhne pod záštitou Fóra mobilních hospiců celonárodní osvětová kampaň Dožít doma, jejímž cílem je šířit povědomí o službách mobilních hospiců a umožnit tak více lidem strávit poslední týdny života doma.
Do kampaně je zapojen i domácí HOSPIC TEMPUS, z. s. Dne 6. 10. 2023 pořádá od 17 hodin v Mělnickém kulturním centru benefiční koncert Písně vážné i veselé pro HOSPIC TEMPUS, na kterém zaznějí skladby od Dvořáka po Voskovce.

Do kampaně se můžete zapojit i Vy – kromě účasti na různých doprovodných akcích jednotlivých hospiců můžete domácí hospicovou péči 11. října 2023 podpořit například tak, že si vezmete papuče s sebou do zaměstnání, s kolegy se s papučemi vyfotíte a fotografie budete sdílet na sociálních sítích s hashtagem #papucovyden.

Domácí HOSPIC TEMPUS, z. s., působí od roku 2017 v okrese Mělník a části okresu Praha východ. Jedná se o organizaci s profesionální péčí, jejíž pracovníci provázejí nevyléčitelně nemocného člověka v závěru jeho života. Přinášejí do domácnosti odbornou zdravotní a sociální péči, důležité informace a podporu. Zdaleka nejde jen o zmírňování fyzické bolesti, ale také o pomoc při duševním strádání pacienta a jeho blízkých.

Kontaktní informace: HOSPIC TEMPUS, z. s., IČO: 058 94 271, provozovna Mělník, Bezručova 108, PSČ 276 01, e-mail: hospic@hospictempus.cz, tel.: +420 720 557 554, bankovní ústav Komerční banka, a. s., č. ú.: 115-4273410257/0100, ID DS: 23we4ir, www.hospictempus.cz

Za tým spolku HOSPIC TEMPUS, z. s.
Bc. Hana Hendrychová, DiS. – sociální pracovnice

Autor:KZ