Pošta v Lobečku s červnem končí

K 1. 7. 2023 bude z rozhodnutí České pošty uzavřena poštovní pobočka v Lobečku, v republice bude zrušeno dalších 299 pošt. Důvodem je jejich nerentabilita a pokles poptávky obyvatel po klasických poštovních službách vlivem pokračující digitalizace. Dle vyjádření ČP nebudou tímto krokem doručovací služby ve městech nijak dotknuté. Otázkou je, zda pošta v Nerudově posílí personál na přepážkách, aby byli lidé rychleji odbaveni. Město vznese v tomto duchu dotaz na vedení pošty, o výsledku bude informovat jedno z dalších vydání KZ.

Oznámení o zrušení lobečské pošty vzbudilo vlnu nevole hlavně u starších a méně mobilních občanů. Někteří přišli vyjádřit svůj nesouhlas na dubnové zastupitelstvo. Tam se zastupitelé s občany dohodli, že jménem města zašlou nesouhlas s uzavřením této pošty na Ministerstvo vnitra ČR a ředitelství České pošty.

Vzhledem k ještě větší vytíženosti pošty v Nerudově zazněl návrh zastupitele Martina Luksíka na zpoplatnění stání v Nerudově ulici a omezení doby parkování na hodinu (hodinová sazba by měla být o trochu vyšší než na přilehlém parkovišti). Záměrem opatření bude, aby měli lidé kde zaparkovat, když potřebují na poštu či k lékaři, a nebylo tam obsazeno stejným řidičem po celý den.

Autor:KZ