Nová parkovací místa v Hybešově ulici zatím nebudou

(vyjádření města ke kácení stromů)

Jelikož je situace z hlediska dopravní bezpečnosti na krajské komunikaci v Hybešově ulici značně nepřehledná, provedli představitelé města průzkum vztahující se k možnému vybudování parkovacích stání. Tato iniciativa se posléze setkala s kladnou odezvou ze strany obyvatel, přičemž právě na jejím základě vznikla projektová dokumentace čítající třináct parkovacích míst, z toho devět placených.

Protože se městu následně podařilo ušetřit finanční prostředky z připravované akce „Rekonstrukce Čechovy ulice – III. etapa“, rozhodli se kralupští zastupitelé prodiskutovat možnou realizaci parkovacích stání v Hybešově ulici ještě v tomto období (stalo se tak na pracovním zasedání dne 27. 3. 2023). Díky jejich kladnému stanovisku bylo poté nezbytné přistoupit ke kácení třech stromů, a to na základě řádného povolení od odboru životního prostředí MěÚ.

V průběhu kácení byl ovšem tento proces zastaven v důsledku stížnosti jednoho z občanů (fakticky byl pokácen pouze jeden strom). Inspekce životního prostředí posléze vyjádřila nesouhlas s tímto postupem a podstoupila celou věc krajskému úřadu k přezkoumání. Akce možné výstavby parkovacích míst v Hybešově ulici se tedy prozatím ruší. Zároveň tímto došlo k odstranění souvisejícího bodu z programu veřejného zasedání zastupitelstva, které se uskutečnilo v pondělí 3. 4. 2023.
Aleš Levý, tiskový mluvčí

Autor:KZ