Střípky z veřejného jednání Zastupitelstva Kralup

Střípky z veřejného jednání Zastupitelstva Kralup ze dne 3. 4. 2023

Na kole až k „Tondovi“
Stavbu cyklostezky Kralupy – Zákolany provázel nejeden problém, nyní je vidět světlo na konci tunelu.
Dostavbu stezky pozdrželo odvolání jednoho občana ze Zákolan, projekt musel být tedy přepracován, trasa byla oproti původní upravena (došlo ke změně záplavových zón v okolí Zákolanského potoka), následovalo nové stavební povolení, zároveň došlo ke zdražení realizace vlivem nárůstu cen materiálu, zbylá zákolanská část trasy se tedy navýšila o 6 mil. Kč, obec s realizací souhlasí, pokud jí Kralupy bezúročně půjčí (na 10 let), jelikož nemají v rozpočtu prostředky na realizaci. Zákolany již nechtějí platit tržní úroky. Bez takového financování by se stavba zastavila.

Kralupy v minulosti již takto sousedním obcím půjčily: Otvovicím 5 mil. Kč, Zákolanům 6 mil. Kč, Zákolanům by se tedy půjčovalo podruhé, přičemž první půjčka ještě není doplacena. Cyklostezka je ošetřena smlouvou mezi třemi obcemi. Nyní se vypíše soutěž na posl. etapu.

Pokud tedy Kralupy Zákolanům půjčí, stavba bude letos dokončena. Pokud by nastalo ve věci další odvolání proti stavbě (poslední dopadlo dobře ve prospěch stavby/města), realizaci by to již neovlivnilo.
Zastupitelstvo půjčku Zákolanům schválilo 18 hlasy pro. Chybí dodělat poslední úsek v Zákolanech – část od „vystrkova“ k Antonínovi, aby mohla stezka (celkem se třemi lávkami přes potok) sloužit v celé své délce občanům.

Byt po školníkovi by se měl dočkat rekonstrukce
Ke škole Generála Klapálka patří služební byt školníka z roku 1994, jedná se o byt 3+1, který bohužel není napojený na vytápění školy, má jen přímotopy, z tohoto důvodu je nyní byt neobyvatelný, je plesnivý, má zničené podlahy. Byt by mohl být v budoucnu využit v rámci náboru učitelů pro město. Náklady na opravu bytu činí 2,5 mil. Kč (bez DPH), investiční záměr rekonstrukce byl schválen, bude řešeno VŘ na dodavatele.

Další omezení žebrání a popíjení alkoholu
Město projednalo rozšíření zón, kde je zakázáno pít alkohol a žebrat, nyní se zákaz týká 6 lokalit: Cukrovar – okolí dětského hřiště Rákosníček, Lobeček – část ulice Vodárenské připojené k Seifertovu parku, většina uliční sítě lokality Podháj, vnitroblok u baru Základna v Lobečku, ulice U Parkovacího domu, prostranství před OD Říp v Nerudově ulici. Rozšíření zón odsouhlasilo 18 zastupitelů.

Vyjádření MěP k nově aktualizované OZV:
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 3. dubna 2023 rozhodlo o schválení rozšíření počtu lokalit v obecně závazné vyhlášce týkající se zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství. Iniciátory o rozšíření této OZV byly městská policie a bývalá Komise školská a prevence. Vyhláška se rozšiřovala o 6 nových lokalit. Jde zejména o místa se zvýšeným výskytem negativních jevů narušujících veřejný pořádek. Městská policie se na tuto problematiku zaměřuje denně v rámci běžné kontrolní činnosti. Nově má tak další preventivní i represivní nástroj pro řešení tohoto problému. Lidé se tak bez postihu nenapijí nově na sídl. U Cukrovaru před Domem s pečovatelskou službou, v Lobečku v těsné blízkosti prodejny potravin v ulici Vodárenská, dále v lokalitě Podháj, ve vnitrobloku za barem Základna, v nově vzniklé ulici U Parkovacího domu a před prodejnou potravin Říp v ul. Nerudova. Vyhláška nabývá účinnosti od 1. května 2023. Všechny OZV a NM i s přílohami naleznou občané na webu města. Za porušení OZV města mohou strážníci uložit pokutu příkazem na místě až do výše 10 000 Kč. Pokud by byl přestupek postoupen příslušnému správnímu orgánu, hrozí přestupci pokuta až do výše 100 000 Kč. Správní orgán může navíc při splnění zákonem daných podmínek za přestupek uložit také omezující opatření, které může spočívat například v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa.

Obecně závazná vyhláška se zobrazí po načtení QR kódu výše.

Za navýšení ceny rekonstrukce bazénu mohou vnější vlivy
V rámci rekonstrukce krytého bazénu došlo vlivem války na Ukrajině/zdražení materiálu k navýšení nákladů zhotovitele oproti původní kalkulaci, hrozilo, že se rekonstrukce zastaví, město nechtělo akci zdržovat, zpětně tedy nechalo hlasovat o podpisu dodatku zhotoviteli pro uznání vícenákladů na materiál ve výši 3,4 mil. Kč (bez DPH). Zároveň zhotovitel dostal pokutu (515 tis. Kč) za nedodržení termínu zhotovení díla. Dodatek odsouhlasilo 14 zastupitelů, 5 se zdrželo hlasování.

Návrh nové dopravní značky za účelem snížení rizik
Opoziční zastupitel Martin Luksík navrhl přítomným umístění nové dopravní značky „cyklista v protisměru“ na zač. ul. Maxima Gorkého směrem z Revoluční, cyklisté se snaží vyhnout tř. Legií a míří na nábřeží… Návrhem se bude zabývat Dopravní komise.

Rekonstrukce sekundérů je v řešení
Městský záměr na rekonstrukci sekundérů na rozvod tepla na sídlišti Cukrovar bude stát 25 mil. Kč (bez DPH), až na polovinu nákladů lze získat dotaci. Investiční záměr a žádost o dotaci zastupitelstvo odsouhlasilo.

Získá DPS druhý elektromobil pro obsluhu klientů?
Zastupitelé schválili investiční záměr nákupu elektromobilu pro DPS. MPSV vyhlásilo výzvu z NFO na nákup vozidla pro dojezd sociálního pracovníka za klientem – výše dotace – 99 %.

Skauti budou mít prostor pro další činnost
Zastupitelé schválili rozšíření kluboven/rekonstrukci půdních prostor Skautu v Přemyslově ul. z důvodu nárůstu počtu dětí.

Změna pravidel vydávání Kralupského Zpravodaje – zřízení Mediálního výboru
Cílem bodu, který navrhl Jan Doležálek, bylo přenesení gesce vydávání KZ na zastupitelstvo města, také schválení nových stanov. K bodu však nebylo předkladatelem zajištěno/přiloženo oficiální vyjádření současné Redakční rady ani šéfredaktorky. Zastupitelé vznesli námitky ohledně způsobu komunikace nových pravidel, nedostatku času na zjištění souvislostí, chybějící širší diskusi a absenci relevantních informací. Plamenná debata o obsahu stanov byla ukončená tím, že se nová pravidla mají nejprve projednat v rámci vládnoucí koalice (mezi níž nepanuje v tomto shoda), dále Redakční rady, a také se šéfredaktorkou, jejíž práce bude tímto krokem velmi ovlivněna.
Zastupitelé odhlasovali odložení rozhodnutí na další zastupitelstvo v červnu (12. 6.).

Autor:KZ