Hlučné čerpadlo jako zdroj sváru

Z dopisů…
„Vážení, v poslední době přibývá počet tepelných čerpadel. To je v pořádku, ale měla by k tomu být zveřejněna příslušná legislativa – jaké jsou podmínky k instalaci tepelného čerpadla – hlavně venkovní části. Zatím si každý čerpadlo umístí dle svého uvážení, neodpovídá za to ani firma, která jej dodá a nainstaluje. Prosím, zda by nebylo možné podmínky objasnit v Kralupském Zpravodaji – speciálně vzdálenosti k umístění venkovní jednotky od plotu mezi sousedy a hodnoty hluku pro noc a den. Informace budou užitečné pro stávající i nové majitele. Děkuji, čtenář Kralupského Zpravodaje.“

Hlučné čerpadlo jako zdroj sousedského sváru

Tepelná čerpadla zažívají boom, nejen vlivem stále dražších energií, ale i díky podpoře státu v rámci kotlíkových dotací. Prodej těchto zařízení tedy meziročně stoupá. Roste však i počet sousedských stížností na hluk evidovaných u hygienických stanic. Jak situaci řešit ke spokojenosti všech zúčastněných?

Pokud je tepelné čerpadlo součástí řízení o novostavbě, automaticky podléhá kontrole hygienické stanice, která je v tomto případě dotčený orgán státní správy, ta v rámci schvalování stavebního záměru domu posuzuje, zda čerpadlo nebude překračovat hygienické limity hluku stanovené právními předpisy (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Ve sporných případech může nařídit měření hluku před kolaudací stavby.

Většina instalací však probíhá dodatečně – u již zabydlených či starších domů. Čerpadlo tedy nikdo „neschvaluje“, ani jeho hlučnost, ani umístění na pozemku. Zařízení si pořizuje každý dle svého uvážení a finančních možností. Obecně by se dalo říci, že čím levnější čerpadlo, tím hlučnější. Při jeho pořizování je dobré mít na zřeteli, že hodnoty decibelů z technického listu reflektují zkoušku v laboratorním prostředí, skutečnost se může vlivem umístění v terénu a přenosem zvuku lišit. Obecné hlukové hygienické limity, které nesmí být při provozu překračovány, jsou v denní době stanoveny na 50 dB a v noční době na 40 dB (v některých případech může mít čerpadlo tzv. tónovou složku, kterou lze zjistit pouze měřením, a pak se hygienický limit snižuje o 5 dB).

Pokud vás sousedovo čerpadlo ruší, např. při spánku, máte možnost se obrátit na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje. „Vždy je lepší problémům předcházet, proto doporučuji obrátit se na hygienickou stanici o radu nebo doporučení ještě před instalací tepelného čerpadla. Měření hluku není jednoduchá ani levná záležitost. Hygienické limity hluku jsou v denní době vztaženy na osm hodin provozu a v noční době na jednu hodinu provozu, přičemž je nutné vzít v úvahu, že provoz čerpadla je přerušovaný,“ dodala k problematice Šárka Hatašová z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Obrana dotčeného souseda je minimální, lidé by k sobě měli být ohleduplní a umisťovat čerpadla po vzájemné dohodě na místa, která budou nejméně rušivá pro celé okolí. Zařízení je lepší mít na zemi, ne na zdi ve výšce. Je rozumné pořídit kvalitnější typ, jelikož přístroj s vyšší hlučností je velkým rizikem do budoucna, zvláště v místech, kde jsou domy v těsné blízkosti. „Pokud se hlučnost projeví až při pozdějším provozu, nic není ztraceno, není nutné přístroj měnit, je možné zajistit dodatečnou úpravu – třeba ve formě protihlukové zástěny atd.,“ doplnil Jan Kobera, vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Kralupy n. Vlt.

Andrea Jůnová, šéfredaktorka

Autor:KZ