Vzpomínky na povodně 2002

20 let od ničivých povodní

V srpnu si připomeneme 20 let od nejničivější povodně naší známé historie, která trvala od 7. respektive 8. srpna až do 19. srpna 2002. Pro mnoho lidí se tato událost stala osobní katastrofou, jež ovlivnila jejich osudy na dlouhá léta, leckdy i celý život.

A co se onoho prázdninového měsíce vlastně stalo? Příčinou události byly především velké dešťové srážky, které nejprve zasáhly jižní území Čech, později celé Čechy. 7. a 8. srpna tyto vytrvalé srážky naplnily koryta několika řek, avšak následně začala hladina vody klesat. Ve dnech 11. a 12. srpna ovšem pokračovalo deštivé počasí… Přesycená půda nedokázala vodu absorbovat a Vltavská kaskáda byla naplněná předchozí vlnou. Povodni tak již nestálo nic v cestě. Během povodně přišlo o život 17 lidí, 225 000 jich bylo evakuováno a bylo postiženo 753 obcí.

Celková škoda byla vyčíslena na 73,3 miliard Kč. V Kralupech nad Vltavou bylo evakuováno 6 700 lidí, kromě obytné části města byl zasažen i areál Kaučuku. Především díky velkému osobnímu nasazení členů složek Integrovaného záchranného systému, ale i občanů, kteří nezištně pomáhali ostatním, se nakonec podařilo zabránit ještě mnohým horším následkům.

V této webové sekci najdete hned několik zásadních pramenů, jimiž si ničivé povodně můžete připomenout. 

KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ – POVODŇOVÝ SPECIÁL

Povodeň – speciál 1,  Povodeň – speciál 2, Povodeň – speciál 3 

Záběry z povodní (autor: Milan Koutný)

Autor:KZ