Způsob výroby tepla pro vytápění a přípravu teplé vody

Způsob výroby tepla pro vytápění a přípravu teplé vody na teplárně TAMERO INVEST s.r.o.

Tepelná energie je na teplárně TAMERO INVEST s. r. o. vlastněné společností SYNTHOS Kralupy a. s. vyráběna na parních kotlích, ve kterých je spalován zemní plyn. Parní kotle produkují páru v množství, které aktuálně odběratelé požadují. Tato pára následně prochází parní odběrovou turbínou, kde dochází k její redukci na parametry požadované jednotlivými odběrateli a současně k výrobě elektřiny. Tento proces se nazývá kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Díky kombinované výrobě je dosaženo vyšší účinnosti v porovnání s procesem, kdy se elektřina a teplo vyrobí odděleně. Tj. elektřina se vyrobí na elektrárně, která nedodává teplo a teplo se vyrobí ve výtopně (kotelně), která nevyrábí elektřinu.

Často se setkáváme s otázkou, proč je dodávané teplo pro vytápění tak drahé, když se jedná o „odpadní teplo“ z výroby elektřiny. Zjednodušeně řečeno: hlavním úkolem teplárny je vyrábět teplo ve formě technologické páry a horké vody pro vytápění, a to pouze v množství, které odběratelé aktuálně požadují. Tj. teplárna si neurčuje svoji výrobu tepla ani elektřiny, ta je dána aktuálními požadavky odběratelů tepla. Teplárna tedy neprodává žádné „odpadní teplo“, pouze teplo, které bylo vyrobeno na požadavek zákazníků a bylo vyrobeno spalováním zemního plynu.

Petr Štorek, výkonný ředitel, energetika TAMERO INVEST s. r. o.

Autor:KZ