Město využije letních prázdnin pro úpravy svých škol

Stalo se již jakousi tradicí, že v době letních prázdnin realizuje město potřebné úpravy v místních mateřských či základních školách, jejichž je zřizovatelem. Nejinak tomu bude i letos.

Investiční akce započaly již v druhé polovině června. Obě školy tedy ukončily školní rok k 17. 6. 2022 – byla jim udělena výjimka od MŠMT.

V ZŠ Generála Klapálka probíhá kompletní rekonstrukce elektrorozvodů včetně datových sítí a osvětlení.  Dodavatel akce je společnost ELTODO, a. s., Praha 4. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce je plánován na 25. 8. 2022. Cena realizace je vyčíslena na 20,78 mil Kč (včetně DPH).

Další významnou investicí letošního léta budou rekonstrukční práce na ZŠ Třebízského, jež se primárně také týkají nových rozvodů elektroinstalace v celé budově vč. tělocvičny (silnoproud, slaboproud, koncové prvky – vypínače, zásuvky, nové osvětlení) a dále generální rekonstrukce kuchyně. Protože se v tomto případě jedná o zcela zásadní inovaci gastroprovozu, není možné tuto akci zrealizovat jen během letních měsíců. Z tohoto důvodu se část akce protáhne až do listopadu. Škola bude mít po dobu rekonstrukce své jídelny zajištěné náhradní místo pro stravování.

„Staveniště na ZŠ Třebízského jsme zhotoviteli stavby předali v polovině června. Práce by měly být uskutečněny během prázdnin, ovšem s výjimkou kuchyně, tělocvičny a některých vedlejších prostor. Důležité je, aby děti mohly nastoupit do školy na začátku září. Snad tedy žádné větší problémy nenastanou,“ dodal k investiční akci Jindřich Karvánek z odboru realizace investic a správy majetku.
Dodavatelem této akce je Metrostav a. s., Praha 8, předpokládaná cena zhotovení je 90,72 mil. Kč s DPH.

Původním záměrem bylo, aby se přes léto zrekonstruovala i elektroinstalace a kuchyně Mateřské školy Dr. E. Beneše na nábř. J. Holuba, rekonstrukce však nyní neproběhne. „Výběrové řízení se sice konalo, ale dodavatel sdělil, že vybavení kuchyně je schopen dodat až v listopadu. Náhradní prostory pro školku nemáme, takže rekonstrukci musíme přesunout na další rok,“ dodal k plánované obnově mateřské školy starosta Marek Czechmann.

Zhlédněte video na téma rekonstrukce školských zařízení, který zahrnuje dlouhodobější horizont:

Autor:KZ