Průběh rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického – I. etapa

Aktuální stav:
1. úsek I. etapy (od křižovatky ul. Přemyslova – Čechova po křižovatku ul. Čechova a Na Poláčku) byl ukončen dle harmonogramu v červnu 2020. V červnu probíhala realizace konstrukčních vrstev, pokládka obrubníků (silničních a sadových) a chodníků. Následuje 2. úsek I. etapy (křižovatka ul. Čechova a Na Poláčku po křižovatku ul. Čechova a V Zahradách), který by měl být dokončen na konci srpna 2020.

Práce na této etapě: zemní práce, odvodnění, veřejné osvětlení, realizace konstrukčních vrstev, pokládka obrubníků, chodníků Finální asfaltový povrch v celém rozsahu od ul. Přemyslova po ul. Horymírova, vč. části výjezdu hasičů, bude zrealizován na přelomu měsíců října a listopadu 2020. Současně s výše popsanými pracemi, které jsou realizovány společností Metrostav, a.s., jsou realizovány inženýrské sítě na 2. úseku (červen) a na 3. úseku (červenec–srpen) jednotlivými zhotoviteli inženýrských sítí.

Kontroly na stavbě:
1x kontrolní den/ týden
2 – 3x namátková kontrola/ týden
V případě jakékoli komplikace je svolána ihned schůzka na místě stavby, a to za přítomnosti investora (Města), zhotovitele a autorského dozoru.

Marcela Hořčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku MěÚ Kralupy nad Vltavou:
„Komunikace s firmou Metrostav, a.s., je naprosto bezproblémová. Pokud se nám při kontrolním setkání něco nezdálo, firma okamžitě zjednala nápravu. Jako příklad mohu uvést neefektivní uspořádání obrubníků. Nám se mnohem více zamlouvala stávající linie, prostřednictvím které jsou zachovány vstupy k jednotlivým bytovým domům. Firma bez problémů přistoupila na naše výtky a na vlastní náklady zajistila úpravu.“

 

 

Autor:KZ