Výstavba bezbariérového chodníku v ulici 28. října

Předmětem díla je provedení bezbariérového chodníku s povrchem ze zámkové dlažby včetně 18 podélných parkovacích stání v ulicích Přemyslova a 28. října v Kralupech nad Vltavou, v rozsahu od mostku přes Knovízský potok po železniční přejezd. Celková délka navržených chodníků je 541,46 m.

Zhotovitel: OK Stavby s.r.o.
Termín realizace: květen – srpen 2020
Celkem náklady: cca 3,4 mil. Kč s DPH
Dotace: cca 2,5 mil. Kč
Aktuální stav: 25. 5. 2020 byly zahájeny přípravné práce (vytyčení inženýrských sítí) a od 1. 6. 2020 byly zahájeny stavební práce, tj. odstraňování živičného povrchu, vč. odvozu. Stavební práce by měly probíhat taktéž do konce srpna 2020

Autor:KZ