Probíhající rekonstrukce chodníku Na Velvarské silnici

Předmětem díla je realizace nového chodníku s povrchem ze zámkové dlažby s novým veřejným osvětlením a dvěma přechody podél komunikace v ulici Na Velvarské silnici v Kralupech nad Vltavou, v rozsahu od křižovatky s ul. U Křížku po křižovatku s ul. Budečská stezka, o celkové délce 241,65 m.

Libor Lesák, místostarosta Kralup nad Vltavou: „Výstavbu chodníku jsme připravovali přibližně šest let. Rovněž jsme se také potýkali s místem, neboť v některých úsecích je zde prostoru opravdu málo. Dokonce jsme byli nuceni vykoupit některé části pozemků, abychom mohli vůbec začít s plánováním.“

Zhotovitel: OK Stavby s.r.o.
Termín realizace: červen – srpen 2020
Aktuální stav: Od 15. 6. 2020 byly zahájeny přípravné práce a následně budou probíhat stavební práce, a to až do konce srpna 2020.
Omezení: V rámci této stavby dojde k dopravnímu omezení. Doprava bude řízena pomocí světelné signalizace, a to po celou dobu realizace díla.
Celkové náklady: cca 2,8 mil. Kč s DPH
Dotace: cca 1,9 mil. Kč s DPH

Autor:KZ