Město rozšířilo zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti

Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 1/ 2020 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství

Cílem této obecně závazné vyhlášky je vymezit některé plochy veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevně umožňovat konzumaci alkoholických nápojů a žebrat. Opatření směřuje k ochraně veřejného pořádku ve městě, ochraně bezpečnosti, majetku, dobrých mravů a mravního vývoje dětí a mládeže.

Příprava nové vyhlášky vzešla z iniciativy ze strany vedení města, které předložilo návrh na rozšíření lokalit, ve kterých byl v roce 2019 opakovaně navyšován výskyt negativních jevů narušujících veřejný pořádek.

Libor Lesák, místostarosta města Kralupy nad Vltavou: „Pití alkoholu provází i rušení nočního klidu, znečišťování veřejných prostor či obtěžování spolubydlících. Zákaz pití alkoholu v daných lokalitách má především vést k ochraně dětí a mládeže. Pít se má pouze v prostorách k tomu určených!“

Z důvodu přehlednosti pro občany byl zastupitelům předložen návrh schválit novou Obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV), ve které v rámci jednoho dokumentu budou uvedeny všechny stanovené lokality (dosavadní a nové), než vydávat „změnovou OZV“, jež by novelizovala, resp. doplňovala stávávající OZV.

Kompletní text Obecně závazné vyhlášky č. 1/ 2020:

https://www.kralupskyzpravodaj.cz/wp-content/uploads/2020/05/2020-o-zákazu-konzumace-alkoholických-nápojů-a-žebrám-na-veřejném-prostranství.pdf

Autor:admin