Jedinečná příležitost inzerovat zdarma

Uvědomujeme si, jak koronavirová krize negativně ovlivňuje vaše podnikání, potažmo váš osobní život. V tomto nelehkém období vám chceme prostřednictvím Zpravodaje nabídnout propagaci vašeho podnikání, a to zcela bezplatně. 

Rádi bychom tímto oslovili všechny ty z vás, jež jste se vinou onemocnění SARS-CoV2 ocitli v těžké situaci, na kterou se lze dopředu velice těžko připravit. 

Inzertní prostor pro tyto účely určený je pochopitelně vymezen předem stanovenými podmínkami:

– Inzerce bude otištěna ve vydání měsíčníku červenec–srpen 2020, případně září 2020, v rozsahu 45 mm x 45 mm či vizitky 93 mm x 41 mm, dle možností.

– Z důvodu omezeného prostoru není možné umístění loga či doplňujících fotografií.

– Vyplněný formulář zašlete nejpozději do 15. 6. 2020 na e-mail inzerce@mestokralupy.cz, tel: 702 286 625.

– V případě zájmu placené inzerce najdete bližší informace na  www.kralupskyzpravodaj.cz, nebo kontaktujte e-mail inzerce@mestokralupy.cz či tel. 702 286 625.

Autor:admin