Další z „pěti bratrů“ padl

Jeden kilometr severně od městské části Lobeček leží dvůr s názvem Strachov, který je pozůstatkem vesnice zaniklé ve třicetileté válce. Břehu Vltavy se v těchto místech říká „U pěti bratří“. Víte, proč?

Podle pověsti sem v době vpádu Švédů za třicetileté války utekla ze vsi Strachov matka se svými pěti syny. Po skončení války v roce 1648 se vrátila domů a v místě, které bylo dříve ostrovem, vysázela pět dubů, pro každého syna jeden.

Podle jiné verze legendy nechala duby vysázet hraběnka z nelahozeveského zámku, který leží na protějším břehu. „Pověst o prosté matce má však o mnoho reálnější základ, obvod dubů kolem pěti metrů odpovídá stáří 350 let, což je i odhad stáří stromů podle pana Grulicha, soudního znalce v oboru“, podotkl Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ v Kralupech. Ještě před vznikem okolního hospodářského dubového lesa byly stromy (v roce 1970) prohlášeny za chráněné.

Tip na procházku

Pokud byste v hustém dubovém lese chtěli najít právě těch pět památných dubů (z většiny pozůstatků), je lepší se k nim vydat v zimě, kdy jsou stromy holé. Duby jsou od sebe vzdálené přibližně sto metrů. První z nich (jeho mohutný pařez – musel být poražen) najdete na samotném začátku dubového háje u tenisových kurtů. Ostatní jsou roztroušené dál a je nutné je trochu hledat. Malá nápověda – další z dubů najdete u cesty, která prochází na okraji lesa, nejsilnější dva pak v těsné blízkosti Vltavy.

Koloběh života je neúprosný…

Na podzim roku 2023 padl čtvrtý z pěti „bratří“, dub letní, který měl obvod 5,5 m, byl ze všech nejmohutnější. Odbor životního prostředí z něj postupně ke konci jeho života odstraňoval uschlé větve, vzhledem k pobytové louce pod ním. Jeho život přes veškerou péči dendrologů nedávno skončil. „Kmen se v místě nechá tlít, ničemu tam nevadí, časem se rozloží, na nikoho už nespadne, je stabilní. Brouci a mikroorganismy to ocení, kmen poslouží dalšímu životu,“ dodal Jan Kobera, který má tuto agendu v gesci. Poslední mohykán dosud stojí na území lesa, pobyt pod ním je na vlastní nebezpečí.

Legenda žije dál…

V roce 2005, když dospěl život prvního z pěti stromových bratří ke svému konci, se odbor životního prostředí dohodl, že zasadí pět nových stromů na počest dávné legendy, rovněž dubů letních. „Obětavá zaměstnankyně odboru je tam jezdila zalévat. Jeden z nich už však v místě není, v průběhu času uhynul, někdo ho pravděpodobně poškodil autem, zlomil se. Zbyly tedy jen čtyři, jeden se vyklání za světlem, jelikož roste ve stínu vzrostlého lesa,“ dodal Jan Kobera.

A kde tyto mladé stromy najdete? Nacházejí se poblíž těch původních, směrem k parku 4 ročních období, na louce náhradní výsadby. V současné době se uvažuje o vysazení pátého chybějícího.

Připravila Andrea Jůnová

Zdroj: Pověsti z Nelahozevsi

Čtvrtý z Pěti bratří

Poslední mohykán

 

Nová výsadba

Autor:KZ