Zdeňka Böhmová: Klub přátel školy zpříjemňuje žákům každodenní docházku

Klub přátel školy je dobrovolným sdružením rodičů, kterým není lhostejné prostředí výuky dětí v jejich škole. Podmínky se jim snaží vylepšit finanční pomocí na organizaci kulturních či sportovních akcí, případně pro vybavení zázemí ZŠ. O detailech fungování rodičovského spolku při škole Komenského nás na následujících řádcích seznámí Zdeňka Böhmová, předsedkyně klubu.

Paní Zdeňko, kdy došlo ke vzniku spolku při ZŠ Komenského?
Klub přátel školy při Základní škole Komenského byl založen rodiči již v roce 1993, a to jako Sdružení přátel školy. V letošním roce jsme tedy oslavili 30 let existence spolku.

Co je jeho hlavním posláním?
V posledních letech spolek pomáhá škole hlavně finančně, dříve se účastnil i akcí školy, ale na to již v dnešní době rodiče nemají čas.

Proč nehradí veškeré potřeby školy zřizovatel?
ZŠ Komenského je příspěvková organizace města, je tedy financována jako všechny ostatní školy, do kterých zřizovatel rovnoměrně investuje. Nicméně ani pokladna zřizovatele není bezedná a vždy je co zlepšovat. KPŠ se tedy snaží, aby si naše škola mohla dovolit víc. Hradíme jí to, co si již sama nemůže z rozpočtu dovolit. Předpokládám, že většina škol takový fond má.

Kolik činí roční příspěvky rodičů, jsou od něj sociálně slabé rodiny osvobozeny?
Ročně platí rodiče za jedno dítě na škole 400 Kč, za dvě 550 Kč, za tři děti a více 600 Kč. Jsme rádi, když rodiče dobrovolně přispívají, sociálně slabé rodiny nenutíme. Vše je založené na principu solidarity. Nezkoumáme, která třída přispěla více, která méně. Předpokládáme, že kdo může, pomůže. Benefity fondu čerpají všechny děti bez rozdílu. Finance distribuujeme tak, aby z nich měla prospěch většina žáků školy.

Jak funguje mechanismus spolku, co škole hradí?
Úhrady klubu škole máme rozdělené na pevné (předem schválené), které posíláme každoročně, a pak tzv. mimořádné, o jejichž schválení hlasují zástupci tříd na základě požadavku školy.
V rámci pevných plateb od nás škola dostává plus/minus 100 tis. Kč ročně. Přispíváme např. na dopravu na školy v přírodě, lyžařské kurzy a adaptační pobyty (5 tis. Kč pro každou třídu), na dny otevřených dveří (15 tis. Kč), na kariérové poradenství pro osmé ročníky (3,5 tis. Kč). Školní družině dáváme 4 tis. Kč na odměny pro děti. Na konci školního roku dostává každá třída 1 tis. Kč na zmrzlinu/výlet pro své žáky. I třídní permanentka do ZOO (za 3 tis. Kč) je pořizována z rodičovského fondu. Dále hradíme nákup cen a odměn na různé školní akce.

Z mimořádných investic je to třeba sportovní vybavení na lyžařské kurzy. Dnešní děti nemají běžky, tělocvikáři by však i nadále chtěli dětem rozšiřovat obzory i v tomto… Zakoupili jsme tedy sety na běžecké lyžování v ceně 24,5 tis. Kč. Za dalších 29 tis. Kč jsme nakoupili sportovní potřeby do hodin tělocviku (sítě na míčové hry, stůl na stolní tenis, florbalové hokejky atd.). Vloni jsme zase rekonstruovali prostory venkovní školní družiny, kde vyrostl dřevěný altán, lavičky, basketbalový koš, šplhací tyč, kuchyňka pro děti – celková hodnota pořízeného činila 76 tis. Kč). Nyní probíhá renovace šatních skříněk pro malé děti (viz foto), která je též hrazena z fondu KPŠ.

Zlí jazykové tvrdí, že z fondu rodičů jezdí učitelé na dovolenou… 🙂
Jak si můžeme představit hospodaření spolku?
Ano, i tímto si někteří rodiče zdůvodňují, proč do fondu KPŠ nepřispět. To je samozřejmě mýtus. Veškeré platby z účtu KPŠ podléhají většinovému schválení zástupců tříd, jsou propláceny na základě faktur a řádně evidovány účetní ZŠ Komenského. Nemohou tedy probíhat žádné nepodložené platby. Jediným příjmem KPŠ jsou pak příspěvky rodičů, v minulosti se našel i hodný sponzor. Účetnictví je transparentní a přístupné všem členům spolku (rodičům) k nahlédnutí/kontrole. Zástupci KPŠ vykonávají svou činnost nezištně, ve svém volném čase.

Děkuji za rozhovor.
Andrea Jůnová

Medailonek:
Ing. Zdeňka Böhmová
vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad MěÚ Kralupy n. V.;
předsedkyně KPŠ při ZŠ Komenského.

Autor:KZ