Alena Bakyová: Bydlím u své kočky…

Bydlím u své kočky jest dokonalým vystižením toho, kdo je v soužití člověka a kočky pánem :). Kočky milujeme pro jejich nezávislost a svobodomyslnost. Jsou za všech okolností své, nelze si je omotat kolem prstu jako psa. Svoji náklonnost však dokáží svému majiteli velmi dobře projevit – jejich předení a vroucný pohled je všeříkající…

Všichni chlupáči, které potkáváme venku, bohužel nemají svého člověka. Jak je to s kočičími obyvateli našeho města, kteří potřebné „doma“ ještě nebo už nemají, zaběhli se, zemřel jim majitel, někdo je odložil, narodili se nevhod? Kam se obrátit v případě nálezu bezprizorních mláďat či dospělých jedinců ve špatném fyzickém stavu? V tom nám poradí paní Alena Bakyová, jedna ze zakladatelek spolku Kralupské kočky z. s.

Paní Aleno, jak vznikl nápad na založení spolku pro pomoc opuštěným kočkám?
Z lásky ke zvířatům. Kočkám v Kralupech se věnujeme více než osm let. Problémy narůstají, lidé jsou více nezodpovědní. Zvířata se namnožila tak, že jsme pomoc přestali finančně zvládat (i vlivem vyšších cen posledních dvou let). Rozhodli jsme se proto naši péči úředně ukotvit.

Od kdy tedy působíte oficiálně?
Fakticky od 11. 5. 2023. Dnes už to není jen tak – pomáhat zvířatům, lidé např. nevědí, že je na to třeba mít odchytový kurz a povolení z krajské veterinární správy na odchyt koček do sklopce.

Co vše je posláním spolku – kromě kastrace a ochrany před týráním?
Staráme se i o krmná místa v Kralupech, i když se to lidem nelíbí, stále se jim snažím vysvětlovat, že krmná místa mají svůj podstatný účel. Na krmných místech totiž neprobíhá jen krmení, jsou pro nás důležitá i kvůli kastracím (kočičky se tam naučí chodit a je jednodušší je odchytit, dá se monitorovat počet toulavek a jejich zdravotní stav), v neposlední řadě se na taková místa stahují i kočičáci, kteří se ztratili svým majitelům, je pak lepší šance je vrátit zpět.

Má spolek k dispozici nějaké prostorové zázemí?
Prostory, karanténní klece ani další vybavení nemáme, proto kočky do péče nebereme. Vloni jsme např. řešili minická koťata, našla se v popelnici, žádný útulek je nevzal, jelikož jsou přeplněné, měla jsem je tedy dočasně doma. V rámci spolku jsme v kontaktu s pražským sdružením na ochranu zvířat, to od nás koťata posléze převzalo a umístilo je přes adopční smlouvu do nových domovů. Dále kooperujeme se spolkem Devět životů, přes který necháváme kočičky kastrovat.

Zmínila jste „adopční smlouvu“, k čemu nového majitele kočky zavazuje?
Prvním bodem je kastrace, nový majitel se zavazuje, že kočičku dá vykastrovat. Spolek si dále vymiňuje právo nejméně jednou ročně zvířátko navštívit a zkontrolovat jej (když kotě vypipláte stříkačkou, není vám jeho osud lhostejný). Pokud se majitel vlivem nečekaných událostí přestane mít možnost o svěřence starat, tak nám jej musí vrátit, nemůže ho nikde vypustit. Pokud mu uteče, opět by měl spolek informovat.

Jak vám mohou pomoci lidé či firmy?
Vážíme si každé podpory. Máme transparentní účet (č. ú.: 6601633329/0800), kam je možné poslat jakoukoliv částku. Dále jsme rádi za darování granulí, konzerv či kapsiček pro venkovní kočky. V Kralupech máme pět krmných míst, kam dojíždím obden. Vím i o nějakých dalších, o které se však stará někdo jiný…
Budeme vděční i za nějakého sponzora z řad firem. Chlupáči na krmných místech se dostávají do věku seniorů, jejich krmení se začíná lišit s ohledem na jejich věk, což je finančně trochu náročnější, než u těch mladých. Postupem času budeme dávat na stránky značky určitého krmení, které nám dobrovolníci budou moci zakoupit a zaslat na naši adresu.

Máte přehled, kolik opuštěných koček se ve městě nachází?
Na naše krmná místa jich chodí kolem 50.

Jak laická veřejnost venku pozná, že potkala opuštěnou kočku, která potřebuje péči?
Taková kočka je viditelně zanedbaná a nechá si sebe všimnout, tím spíš, když má nějaký zdravotní problém…

V jaké fázi je spolupráce spolku s městem?
S městem jednáme, myslím, že jsme na dobré cestě, těchto otevřených dveří si velmi považujeme. Nesmírně nás těší, že jsou na úřadě lidé, co se s námi snaží najít společnou řeč při pomoci našim městským kočičím bezdomovcům, neboť tento problém tu bude stále, dokud lidé nebudou své kočičky kastrovat. Naše město by se mohlo stát příkladem pro ta ostatní.

V rámci budoucí spolupráce usilujeme o dotaci na kastrační program. Rádi bychom, aby jej mohli využívat i lidé, co mají kočku doma a její kastraci si nemohou dovolit (nyní řešíme např. seniorku, které se doma nekontrolovaně namnožily kočičky, a nemá sílu se o ně starat, má jich 10, většinou taková situace odstartuje dobrým skutkem, kdy lidé začnou jednoho kočičího bezdomovce krmit, postupně se přidají další tuláci z okolí, ti se mezi sebou spáří a problém je na světě).

Máte někde zveřejněnou nabídku nalezenců, kteří by si zasloužili láskyplný domov?
Čtyřnohé kamarády k adopci uvádíme na facebooku spolku: Kočky Kralupy a okolí (aktuálně je k osvojení 10letý klidný kocourek vhodný ke starším lidem).

Jaké jsou další plány spolku do budoucna?
Plánujeme pořádat aukce pro kočičky na krmných místech, kromě krmení pro ně potřebujeme finance na veterinární péči. Aukce budou probíhat na našich facebookových stránkách.

Chtěla byste na spoluobčany nějak apelovat?
Aby svoje mazlíčky kastrovali. Na jednom z krmných míst jsme nedávno zaznamenali bezprizorní březí kočičku… Lidé by měli být zodpovědnější, když už si zvíře pořídí, musí se o ně postarat, nést za ně zodpovědnost do konce jeho dní.

A v neposlední řadě bych chtěla moc poděkovat lidem, kteří nám posílají peníze na transparentní účet či nosí krmivo, je to pro naše fungování velmi důležité.

Děkuji za rozhovor.
Andrea Jůnová

Medailonek:
Kralupské kočky z. s.
Zakladatelé: Alena Bakyová, Daniela Housková, Tomáš Růžek.
Facebook: Kočky Kralupy a okolí
E-mail: kralupskekocky@gmail.com
Tel.: 601 343 595
Transparentní účet: 6601633329/0800

Autor:KZ