EKO-KOM – výsledky za rok 2022

Občané města uspořili 22 125 914 MJ energie, a to díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM.

Celkově bylo vytříděno 909, 072 tun odpadu. Poděkování patří všem občanům, jež se na tomto výsledku podíleli.

 

Autor:KZ