Kralupský rodák v bitvě u Sokolova

Před osmdesáti lety (8. března 1943) se rozhořely boje nedaleko ukrajinské vesnice Sokolovo, kde bylo několik set našich vojáků 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR poprvé nasazeno do bojové operace. Byl jim svěřen úsek na řece Mža a jejich úkolem bylo udržet postavení na nově budované obranné linii a ubránit se proti výrazné převaze protivníka. Zmíněný úkol se za cenu velkých ztrát (86 padlých, 106 zraněných a 30 nezvěstných vojáků praporu) podařilo splnit. Za projevenou statečnost bylo 87 příslušníků jednotky vyznamenáno nejvyššími sovětskými řády a vyznamenáními. Ocenění se našim vojákům dostalo i od představitelů československé exilové vlády v Londýně. Ve vztahu k této významné události nelze nevzpomenout i spojitost města Kralup nad Vltavou a jednoho z hrdinů od Sokolova, kterým byl vojín Vojtěch Rys. Jmenovaný se narodil 4. července 1910 v kralupském domě č. p. 299 jako nemanželské dítě služky Anny Cejhonové. Teprve později byl legitimován dělníkem Bohumilem Rysem. Vojtěch Cejhona dodatečnou legitimací dostal příjmení Rys. Přihlášku do československé zahraniční armády podal 21. ledna 1942 v Buzuluku na úpatí Uralu v Rusku. K československé jednotce byl prezentován o téměř tři týdny později. Absolvoval s ní celou strastiplnou cestu přes Kyjev, Duklu až do Prahy, kam dorazil již jako důstojník protiletadlového pluku 1. čs. samostatné brigády. V souvislosti s výkonem činné služby utrpěl újmu na zdraví a stal se invalidou. Demobilizován byl dne 30. července 1947 v hodnosti rotmistra. V civilním životě pracoval jako trafikant v Kladně, kam se již dříve přestěhoval. Výročí významné události a hrdinství našich vojáků je tak příležitostí k tomu, abychom připomněli vztah jednoho z hrdinů od Sokolova k našemu městu.
Dr. Jan Benda

Zdroje:
SOA v Praze, Matrika narozených obce Kralupy nad Vltavou, 1907-1911.
Brož, Miroslav: Hrdinové od Sokolova, Praha 2005.
VUA Praha, spis čj. 21615/51 podle zákona č. 255/1946 Sb.

Autor:KZ