Ceny elektřiny se do původních hodnot již nevrátí

Účty za energie trápí každého z nás… Co je ovlivňuje? Jak probíhá obchodování na burze? Na jaké novinky se máme připravit? Co zatíží naše peněženky v příštích letech? Na to vše odpovídá Vladimír Vlk, energetický poradce, se kterým se můžete bezplatně poradit ohledně energií každý čtvrtek mezi 15. a 17. hodinou v kanceláři 122 v budově MěÚ Kralupy.

Pane inženýre, s čím za vámi Kralupští přicházejí, v čem jste jim pomohl?
Občané přichází konzultovat své podezřele vysoké faktury za plyn, viz kauza paní Olgy, kterou jsme komunikovali v KZ 1/2023, které přišel nedoplatek na 38 tis. Kč, nakonec jí 8 tis. Kč museli vracet :). Dalšími klienty jsou SVJ, není jim jasné, jak se jim přepočítává teplo z rozdílných okruhů, je to dosti komplikované…

Prozraďte čtenářům nejčastější nekalé praktiky poskytovatelů, na co si mají dávat pozor?
Jsou pořád stejné, jde hlavně o dealery, kteří nemají nasmlouvané ceny, jedou na svoji vlastní pěst, přesvědčí občany k podpisu smlouvy o jejich zastupování, pak teprve vybírají dodavatele plynu/energie. Již za mé působnosti na ERÚ jsem bil na poplach, aby se uzákonilo, že toto není správné, že je to nekalá praktika, službu by měli poskytovat lidé s licencí, sami obchodníci mají poptávat občany.
A mnoho lidí neví jednu zásadní věc – pokud už tuto nevýhodnou smlouvu podepíší, mohou od ní do 14 dnů bez důvodu odstoupit. Pokud na smlouvě není kontakt/spojení na poskytovatele, je neplatná. Pozor by si měli dávat hlavně senioři, na které šmejdi často cílí.

Jak vnímáte současnou situaci na trhu energií, jak byste ji řešil, pokud byste byl premiérem vlády ČR?
V současné době se svým týmem pracuji na tezích pro aktualizaci Státní energetické koncepce.
Již v listopadu 2021 jsem navrhoval, abychom zastropovali ceny u společnosti ČEZ, tedy u výrobce, místo u obchodníků, nemuselo by docházet ke složitostem, jako jsou daně z nadměrného zisku výrobců…
Od zimy 2022 spolupracuji s europoslancem Ondřejem Knotkem, radím mu přes energetiku, na oplátku dostávám informace, co se děje v Evropě.

Jak odhadujete další vývoj cen?
Dnes již ceny na spotovém trhu klesají. Na holandské burze, která určuje cenu zemního plynu pro Evropu, je aktuálně cena 67 EUR/MWh 660 Kč/MWh, což je nižší cena než ta určená stropem.
Ceny se určitě nevrátí do původních hodnot před rokem 2021. Vývoj odhaduji tak, že se cena el. energie v zimě ustálí na 100-110 EUR/MWh, v létě pak na 80 EUR/MWh.
Musím však podotknout, že vláda zaspala, promarnila celý loňský rok… Současný premiér stále tvrdí, že za tyto ceny může válka, ale není tomu tak, problémy začaly již dříve, dostali jsme se do spekulativní spirály.

ČR má nejdražší elektřinu v Evropě, přitom je soběstačný výrobce (z levných zdrojů – jádro/uhlí) a velký vývozce… Byl byste pro odchod z lipské burzy?
Evropská energetická burza (anglicky European Energy Exchange, zkratka EEX) je německá akciová společnost provozující středoevropskou burzu elektrické energie a souvisejících komodit se sídlem v Lipsku v Německu. Rozvíjí, provozuje a propojuje bezpečné, likvidní a transparentní trhy s energií a souvisejícími produkty, včetně smluv o energetických derivátech (elektřina, plyn, emisní povolenky) až 6 let dopředu, zemědělských produktů a nákladní dopravy. Zdroj: wikipedia.org
Již v Pačesově komisi (nezávislá energetická komise vedená profesorem Václavem Pačesem) v roce 2008 jsem říkal, že el. energie na burzu vůbec nepatří, je to totiž druhotná energetická komodita (primární zdroj je např. plyn, ropa, uhlí), která se vyrábí. Problém s nedostatkem nastává až ve chvíli, kdy se odstaví některé elektrárny, je to tedy uměle vytvořená nouze, jež hýbe s cenami na burze… A burza je ze své podstaty spekulativní trh.

V této komisi se mi dříve velmi dobře pracovalo. Byla nezávislá, diskutovalo s v ní pragmaticky, bez politických nálepek… Dnes je to jinak, diskutující se vzájemně neposlouchají, odbornost šla stranou, politici si jedou to svoje, což je obrovská chyba.
Rád bych zmínil i to, že výrobce/ČEZ nemusí prodávat na burzu. V roce 2021 měl ČEZ 60 % produkce el. energie vázaných na dlouhodobé kontrakty, 40 % na krátkodobé a dále ještě okamžitou energii pro spotový trh. Navrhoval jsem, ať se ČEZ vyváže z dlouhodobých smluv, že to sice bude MF ČR stát nějaké peníze za penále, ale v konečném důsledku to ČR prospěje. Propočítávali to i akademici z VŠE a dali mi za pravdu… Vláda se však začala vymlouvat na minoritní akcionáře, kteří by mohli dát věc k soudu, ale nikde není psáno, že by jej vyhráli.

Zdá se mi to, nebo se ERÚ v posledních krizových měsících moc nevyjadřuje?
Mlčí, protože se obává. Po personální obměně je tam málo lidí z praxe, často jsou to čerství absolventi škol. Podle mého názoru by ERÚ měl iniciovat změnu v energetickém zákoně, aby byl obchodník regulovatelný, alespoň v době krize…

Nebyl by pro ČR lepší přímý kontrakt s dodavatelem plynu než nákup přes zprostředkovatele?
Určitě byl.

Jaký je váš názor na green deal a elektromobilitu?
Elektromobilita patří hlavně do MHD. Přestat vyrábět spalovací motory je holý nesmysl…
Lidé určitě nezaznamenali další významný náklad v rodinném rozpočtu. Od roku 2027 budou domácnosti, hlavně rodinné domy, které spalují fosilní paliva, platit za emisní povolenky. Průměrný dům, kde je spotřeba 28 MWh plynu, bude platit o 5 tis. Kč navíc. To se promítne i do dopravy, 6 Kč na litru navíc na benzínu/naftě určitě v peněžence pocítíme. Poslanecká sněmovna by i v tomto ohledu měla začít konat, ne mlčet… Spousta občanů to finančně nezvládne.

Odcházející prezident stihl ještě podepsat novelu energetického zákona, ve které se píše, že nové fotovoltaické elektrárny o výkonu do 50 kWp se budou provozovat bez licence ERÚ. Cílem je snížení administrativních požadavků pro výstavbu a provoz obnovitelné energie, např. na střechách domů. Lidé však budou z tohoto rozčarovaní, pravděpodobně nastane, že je distribuce nepustí do sítě nízkého napětí, jelikož by to způsobilo chaos, někdo musí napětí v distribuční soustavě regulovat…

Dále se chystá zákon komunitní energetiky, nikdo z vlády si však neuvědomuje, že každé město má specifické podmínky… Přes nízkonapěťovou síť je plánováno sdílení energie, lidé si myslí, že budou své energetické přebytky dávat příbuzným, ale kudy? Distribuce je pravděpodobně do svého systému nepustí… Takže lidé by si museli zajistit vlastní „dráty“ :).

Jakou radu byste dal občanům na závěr našeho povídání?
Lidé by se neměli ostýchat a měli by se přijít poradit s odborníky, pokud si nejsou jisti.
Také důsledně odečítat elektroměry, jejich stavy si zapisovat.
Aktivně pracovat se svým osobním účtem na stránkách poskytovatele energie – dopisovat do něj samoodečty (např. ČEZ Distribuce, GasNet).
Ke konci roku požádat o mimořádné vyúčtování, aby měli lepší přehled.
Města by si měla udělat environmentální koncepci, tj. jaké mají emise, imise, co si mohou dovolit. Dále energetickou koncepci – jaké má město energetické možnosti, co vše je potřeba pokrýt. Nedívat se jen na své příspěvkové organizace, ale město jako celek včetně spotřeby domácností.

Děkuji za rozhovor.
Andrea Jůnová

Medailonek:
Ing. Vladimír Vlk od ukončení studia na Českém vysokém učení technickém prošel praxí v energetice od výroby až po uvádění nových bloků do provozu. Po roce 1990 se podílel na tvorbě analýz pro koncepci nově vytvářené energetické politiky ČR. Do roku 2007 zaváděl energetický management v průmyslových podnicích. Od roku 2007 pracuje ve státní správě, a to na Ministerstvu životního prostředí ČR ve funkci ředitele Odboru udržitelné energetiky a dopravy, ze které v červnu 2009 přešel do funkce poradce ministra. Od roku 2011 do roku 2012 byl externím poradcem Ministerstva životního prostředí pro oblast udržitelné energetiky a dopravy, kde se podílel na hodnocení aktualizace státní energetické koncepce a energetické bezpečnosti. Rovněž je členem Evropské environmentální agentury pro oblast energetiky se sídlem v Kodani. Od roku 2014 do roku 2017 byl poradcem pro oblast energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu a od června 2014 do února 2016 byl členem dozorčí rady ČEZ, a. s. V letech 2017 až 2019 byl členem Rady Energetického regulačního úřadu.
V současné době se věnuje energetickým analýzám, vypracoval návrhy na zmírnění dopadů cen elektrické energie a zemního plynu na konečné odběratele.

Autor:KZ