Zahájení rekonstrukce rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi

Symbolickým předáním klíče z rukou Alexandry Lobkowicz, prezidentky Lobkowicz Collections o.p.s. stavební firmě Metal Quatro byla ve středu 18. ledna 2023 zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi. Stavební práce budou trvat 12 měsíců a po dokončení bude v rekonstruovaných i nově přistavených budovách instalována muzejní expozice. Ta bude inovativní jak z hlediska užité technologie, tak i kurátorské koncepce a přiblíží návštěvníkům dětství Antonína Dvořáka v malé středočeské obci v polovině 19. století i jeho rané inspirační zdroje. Datum otevření muzea je plánováno na konec dubna 2024.

Některé části budoucí expozice, obsahující řadu interaktivních prvků, budou již letos v červnu instalovány v Nelahozevsi na nedalekém zámku. „Půjde v podstatě o zkušební provoz, v jehož rámci chceme některé prvky této unikátní expozice ukázat prvním návštěvníkům. Protože se jedná o technicky velmi zajímavé, ale také realizačně poměrně náročné řešení, je naším cílem také v rámci zkušebního provozu najít a opravit všechny případné závady a nedostatky,” říká Barbara Starostová z Lobkowicz Collections o. p. s..

Budova hostince, ve které se Antonín Dvořák narodil, je spolu se sousedními budovami hospodářské usedlosti od roku 1958 zapsaná jako kulturní památka. Na jaře 2019 převzala správu areálu společnost Lobkowicz Collections, o.p.s. a začala se připravovat jeho kompletní obnova. Pro rodinu Lobkowiczů se jedná o jeden z největších a nejdůležitějších projektů v novodobé historii.

Obnova rodného domu Antonína Dvořáka přispívá také k oživení obce Nelahozeves a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru. Ve spolupráci s vedením obce se připravuje revitalizace místního parku, kde vznikne nové hřiště s hudebními prvky i prostor pro venkovní koncerty. Do budoucna se s areálem rodného domu Antonína Dvořáka počítá také pro pořádání nejrůznějších kulturních, vzdělávacích i společenských akcí.

Projektu samotnému předcházela několikaletá příprava a byl finančně podpořen z darů a grantů od soukromých dárců i z institucionálních zdrojů. Muzejní expozice je financována z Fondů EHP a Norska, které poskytly na její vytvoření grant. Rekonstrukci finančně podpořil také Středočeský kraj.

Pro více informací kontaktujte:
Mgr. Jan Pavelka
Ředitel komunikace
Lobkowicz Collections, o.p.s.

Autor:KZ