Rodinné konference – příběhy s dobrým koncem

Rodinné konference jsou od loňského roku zahrnuty jako doporučená metoda pro práci s rodinou. U nás v Latě se jim věnujeme již od roku 2013. Jsme rádi, že tato metoda sociální práce začíná být u nás známější a stává se první volbou při řešení rodinné situace.

Co je Rodinná konference a jak probíhá
Rodinná konference je setkání členů širší rodiny, přátel a známých, kteří se scházejí proto, aby společnými silami vyřešili situaci, která se týká dítěte a podpořili jej. Výsledkem by mělo být, aby se dítěti v životě dařilo lépe.

S přípravou setkání pomáhá koordinátor, který osloví všechny zúčastněné a vysvětlí, jak bude setkání probíhat. V den konání se všichni účastníci sejdou na neutrálním místě. Koordinátor nebo sociální pracovníci v úvodu vysvětlí, jak vše bude probíhat a odpoví na případné dotazy. Poté účastníci Rodinné konference zůstanou sami a pokračují dál v jednání. V tomto momentě začíná vznikat plán rodiny, který si všichni účastníci stvrdí v závěru písemně.

Příběh dvou malých chlapců, kteří byli umístěni do pěstounské péče na přechodnou dobu
Na počátku příběhu nás oslovila pracovnice OSPODu, která si přála zorganizovat rodinnou konferenci pro malé kluky s cílem najít pro ně trvalou péči v rámci jejich vlastní rodiny. Naše koordinátorka se pustila do přípravy rodinného setkání a postupně začala oslovovat všechny členy širokého příbuzenstva. Maminku obou kluků s partnerem i jejich strýce s partnerkami. Přizvala také rodinnou přítelkyni maminky, která měla od počátku zájem získat oba kluky do své péče. Připravit všechny účastníky setkání zabralo přibližně měsíc, ale nakonec se vše podařilo a došlo k závěrečnému setkání.

Závěrečné setkání rodinné konference
V den D a hodinu H se sešla celá rodina na neutrálním místě. Sociální pracovnice v úvodu ocenila maminku za to, že na setkání přišla a vysvětlila, jak funguje pěstounská péče na přechodnou dobu. Zmínila také, jak dlouho mohou být děti u pěstounky a co znamená dlouhodobá pěstounská péče pro maminku a co pro budoucí dlouhodobou pěstounku. Dále mluvila hlavně o právech a povinnostech, které maminka má. A především o tom, že tato práva a povinnosti neztrácí ani pokud budou děti v dlouhodobé pěstounské péči. Maminku přemohly emoce a začaly ji téct slzy. Dojalo ji, s jakým respektem k ní sociální pracovnice přistupovala. Bylo to velké pochopení její současné situace, kdy nemůže o děti pečovat, ale přesto se snaží, aby šly do prostředí, kde to znají a kde už byly. Navíc rodinná přítelkyně nabídla, že pokud děti budou svěřeny do její péče, bude mít maminka dveře otevřeny.

Po úvodní části následoval rodinný čas, kterého se účastnili pouze pozvaní členové rodiny. Tato část byla nabitá emocemi. Došlo i na to, že si maminka s rodinnou přítelkyní rozhodly vyříkat staré spory
a na chvilku opustily společnou místnost. Tím se prostor nabitý emocemi zklidnil. Ve chvíli, kdy se vrátily dokázaly se na celou problematiku dívat z nadhledu a bez zbytečných emocí.

Konec dobrý, všechno dobré
Rodinný plán byl sociální pracovnicí jako zadavatelkou přijat. Rodina v něm upravovala kontakty mezi maminkou a dětmi v případě svěření Pepy a Matěje do dlouhodobé péče rodinné přítelkyně. Požadavek sociální pracovnice byl, aby děti dostaly určitý čas na navázání kontaktu s novou pěstounkou, kterou se stala rodinná přítelkyně. Dalším bodem bylo stanovení doby, po jaké by se mohla maminka s kluky vídat a jak všem stranám pomoci.

Po tomto rodinném setkání odcházeli všichni účastníci spokojeni s navrženým plánem. Nyní už mají vše ve svých rukou a je na nich, jestli všechna svá předsevzetí splní.

Co je dobré vědět o rodinných konferencích

Jsou rodinné konference vhodné pro každou rodinu?
Máme zkušenost, že rodinné konference jsou vhodné pro každou rodinu, která má zájem se domluvit. Někdy je nutné upozadit své osobní cíle a upřednostnit potřeby dětí. Každá rodinná konference přinese dětem něco dobrého, co třeba do této chvíle nezažily.

Jaký je výsledek rodinné konference?
Výsledkem závěrečného setkání rodinné konference je plán rodiny, který se tvoří v druhé části tohoto setkání a je na něm přítomna jen rodina a přátelé. Písemný plán pak další den po závěrečném setkání rodinné konference přeposílá všem účastníkům koordinátorka rodinné konference.

Za jak dlouho stihnete zorganizovat rodinnou konferenci?
Vždy záleží na počtu účastníků, většinou je to mezi 14 ti dny a měsícem.

Kolik rodinná konference stojí?
Rodinná konference je pro sociální pracovníky i soukromé osoby zdarma.

www.crklata.cz

Autor:KZ