Ve věži už nestraší

Původně gotický kostel sv. Jakuba Většího se nachází na návrší v městské části Minice. Je nejstarším kostelem v Kralupech nad Vltavou, založen byl ve 14. století za vlády Karla IV. O tři století později byl barokně přestavěn a náleží k němu tehdejší hřbitov, ohradní zeď se dvěma branami a barokní sochou sv. Jana Nepomuckého. Na hranolové kostelní věži, která je vidět i ze silnice, něco odjakživa chybí. Všimnul si toho i kralupský rodák Jindřich Bartovanec Havlík, který bydlí nedaleko kostela. Rezavý plech na věži a jeho vůle věci měnit k lepšímu Jindru přiměla k zorganizování sbírky financí na kostelní hodiny. Díky ochotě a umění místních výtvarníků vznikla prodejní výstava, jejímž cílem bylo vybrat částku potřebnou na výrobu a instalaci takových hodin.

Obrazy, grafiky, fotografie, pohlednice, skleněné vitráže. Dvacet výtvarníků a sto dětí, studenů z DDM, ZUŠ a Dvořákova gymnázia přispělo svým dílem a sešlo se na říjnové výstavě v minické hasičárně. Ta byla během vernisáže téměř plná a atmosféra chvilkami připomínala nadšené licitační chování při aukci. Většina děl byla zamluvena hned první den výstavy, mnoho lidí ale dorazilo i během víkendu. Např. minická rodinka, která si po krátké úvaze odnesla ten úplně nejhodnotnější obraz „Imprese“ od Veroniky Tučkové v hodnotě 25 tisíc Kč. Byla jsem toho svědkem a moc mě potěšila jejich zpětná vazba. Domů jim prý skvěle zapadl a o tvorbu malířky se začali více zajímat.

Prodejní dobročinná výstava přinesla neuvěřitelných 102.050 Kč. Vybrané finance pokryjí výrobu hodin a část montáže. Zbývajících cca. 8.000 Kč doplatí město z rozpočtu.
Hodinový strojek byl vyroben ve Francii a do Kralup by měl být dopraven do konce listopadu. Zhotovitel nyní hodiny laserem vyřezává do plechu a speciálně je ošetřuje proti povětrnostním podmínkám. Jejich podklad by měl být bílý a na něm černé římské číslice, tedy klasická podoba hodin odpovídající době baroka. Farnost Kralupy jako zadavatel nyní zařizuje přivedení elektrického kabelu do věže. Pokud se vše včas podaří, Minice dostanou dárek k Vánocům.

Hodiny budou prozatím bez odbíjení (bez „cimbálu“), to by totiž cenu navýšilo o dalších 52.000Kč. Jak ale řekl J. B. Havlík: „Byla by škoda, kdyby neodbíjely, ale věřme tomu, že se je v budoucnu podaří rozeznít. Třeba díky obdobné akci.

Nyní je však vše na straně památkářů a zhotovitele. Podle nejnovějších informací (poskytnutých v den uzávěrky Zpravodaje) se práce na nových hodinách možná protáhnou. Po sejmutí původního ciferníku se zjistilo, že byl tvořen několika plechy spojenými v jeden celek. To byl výrobní postup u starých hodin, který by památkáři z NPÚ chtěli zachovat. Pokud se tedy hodiny na věži neobjeví ještě letos, nezoufejte. Jejich čas přijde. Věřte, že brzy.
Hana Bozděchová

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří přispěli ke zdárnému uskutečnění dobročinné sbírky. Dík patří všem umělcům a výtvarníkům, kteří věnovali svá díla. Byli jimi:
Veronika Tučková, Evžen Novák, Viktor Zhuk, Alena Rencová, Pavel Rychtařík, Tigran Alaverdyan, Gabriela Junášková, Michal Horáček, Tamara Conde, Pavel Pližingr, Martina Hodíková, Tadeáš Hodík, Jaroslava Merfaitová, Michaela Pechačová, Zdeněk Libovický, Quido Kout, Martin Zach, Pavla Kořínková, Renata Němečková.

Poděkování patří také studentům Dvořákova gymnázia, kralupské ZUŠ, dětem z DDM, dále Ivetě Bendíkové, Anně Czechmanové, Janu Hrušovskému, Haně Bozděchové, vedení DDM a také Sboru dobrovolných hasičů Minice, kteří se stali spoluorganizátory. Za podporu děkuji i firmě Longberry a v neposlední řadě představitelům místní samosprávy.
Jindřich Bartovanec Havlík

Autor:KZ