Přestávka na pohyb

Kontrola pohybu

Motivace lidí k tréninku je různá. Mnohé žene do tělocvičny touha po lepší postavě, jiní rádi posouvají své limity výkonnostním tréninkem, zatímco někdo se hýbe jen tak pro radost.

Jednou z často přehlížených oblastí je koordinace. Možná proto, že se hůře měří a není vidět v zrcadle. Schopnost hýbat se efektivně a s lehkostí je přitom velmi hodnotný cíl, který má pozitivní vliv, ať už jsou vaše pohybové ambice jakékoliv.

Jedním z předpokladů koordinovaného pohybu je schopnost hýbat jen tím, čím zamýšlíte.
Když se potřebujete podívat vedle sebe, použijete oči a krk, nebo se celé vaše tělo stočí do spirály? V důsledku nedostatečné pohyblivosti a kontroly nad vlastním tělem některé části těla přetěžujeme, zatímco jiným pohybovou výživu odpíráme.

Proč si to zaslouží vaši pozornost?
1. Když se naučíte lépe kontrolovat dílčí pohyby, zvýšíte tím kvalitu a efektivitu těch složitějších.
2. Spojené pohyby mohou vést ke ztrátě pohyblivosti – rozsah, který dlouhodobě nepoužíváte, postupně ztrácíte.
3. Pokud nerozkládáte pohyb rovnoměrně do celého těla, pravděpodobně kladete nadměrné nároky na některé jeho části.
Dnes si ukážeme cvičení, díky kterému se naučíte lépe rozložit rotační pohyb v páteři a trupu.

Rubikova kostka
Představte si, že vaše tělo je Rubikova kostka o třech vrstvách. Tou horní je vaše hlava, prostřední hrudník a spodní pánev.

Provedení
Postavte se, nohy na šířku pánve, kolena mírně pokrčená, pánev i hrudník v neutrální pozici. Povolte ramena a mírně se vytáhněte za temenem hlavy vzhůru.
1. Začněte otáčet hlavou. Koukejte se z jedné strany na druhou tak, aby ostatní vrstvy (hrudník a pánev) zůstaly ve stejné pozici.
2. Přesuňte pozornost níže a rotujte hrudníkem, prostřední vrstvou, zatímco hlava a pánev zůstanou v původním postavení.
3. To samé opakujte s pánví. U té vnímejte i pozici kolen, které by měly zůstat vyrovnané se špičkami.
Dále můžete zapojit různé kombinace. Určete, co se hýbe, co zůstává, a snažte se pracovat co nejpečlivěji a v co největším rozsahu pohybu. Každému úkolu se věnujte přibližně 60-90 s.
Odměnou vám bude, kromě již zmíněných benefitů, i vitálnější páteř, která bude lépe plnit svou funkci.

Jan Vořechovský

Autor:KZ