Kdo bdí nad štěstím našich dětí?

14. 12. 2022 se konalo v budově městského úřadu setkání Odboru sociálních věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy a základních škol v ORP. Cílem jednání bylo sdílení legislativních a jiných novinek v rámci sociální péče o děti napříč zúčastněnými organizacemi.

Na setkání představila své služby nezisková organizace Lata, která se zabývá rodinnými konferencemi. Pomáhá rodinám zapojit své blízké, setkat se a společně přijít na řešení obtížné rodinné situace. Cílem setkání je dohodnout se na společném řešení a dát mu písemnou podobu. Rodina má tak příležitost zlepšit situaci vlastními silami dříve, než situace dospěje do krize, ve které je nutný zásah odborníků. Více na www.crklata.cz

Sociálním pracovnicím a vedení škol byl představen i charitativní projekt Patron dětí, jehož smyslem je pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám. Jeho web dává prostor příběhům dítek, kterým v životě nepřálo štěstí. Spojujeme tak lidi ochotné pomáhat s těmi, co pomoc potřebují. Prostřednictvím drobných peněžních darů naplňuje dětské potřeby (školní obědy, speciální zdravotní rehabilitaci atd.). Více na www.patrondeti.cz

Dalším bodem setkání bylo představení Plánu prevence kriminality na rok 2023 jeho koordinátorkou Stanislavou Valterovou. Program zakončila diskuse v rámci tématu sociálně-právní ochrany dětí a sociální kurately. Bližší představení sociálních služeb na pomoc ohroženým dětem bude následovat jako seriál v dalších vydáních KZ.

Andrea Jůnová, šéfredaktorka

Autor:KZ