Ceny starosty završily program oslav města

„Dávám lidem svobodu a svobodu chci i pro sebe“, řekl František Masařík, jeden z oceněných starostou města

Sobota 10. září byla plná vzpomínek na povodně před 20 lety a také oslav 120 let města Kralupy nad Vltavou. Slavnostní večer na kralupské radnici věnovaný mimořádným oceněním završil celý oficiální program.

Ceny starosty uděluje hlava města tradičně každý rok, ale vlivem covidové přestávky měl současný starosta Marek Czechmann premiéru. O to pečlivěji pravděpodobně vybíral skupiny a jednotlivce. Jeho rozhodování z části ovlivnilo právě dění kolem pandemie a aktuálně také války na Ukrajině.

ASČR – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRALUPY NAD VLTAVOU
Zdravotnická záchranná služba Asociace samaritánů ČR zahájila v Kralupech provoz 1. ledna 1994. Předtím zajišťovala neodkladnou péči pouze jediná výjezdová skupina Zdravotnické záchranné služby Mělník. Ta operovala na celém okrese, proto byla její dojezdová doba mnohdy nepřijatelně dlouhá.

V nepřetržitém provozu pracuje osobní vůz rychlé lékařské pomoci s posádkou ve složení lékař a řidič záchranář + velký vůz (ambulance) s posádkou ve složení sestra specialistka a řidič záchranář. Pracují v tzv. setkávacím systému, to znamená, že většina nemocných je po ošetření lékařem na místě doprovázena do zdravotnického zařízení sestrou a lékař je tak volný pro další akutní zásah. Posádky kralupské záchranné služby spolupracují s okolními jednotkami a vzájemně si pomáhají vykrýt území tak, aby vždy byly u pacienta do 15 minut od nahlášení výzvy.

V současné době mají Kralupy a Slaný k dispozici 25 lékařů, 42 zdravotnických záchranářů a 42 řidičů.

CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU
Poskytuje šest registrovaných sociálních služeb rodinám s dětmi, osobám bez přístřeší, osobám v krizi a dětem i mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí. Je nejvýznamnějším poskytovatelem pomoci v regionu.

Velký dík patří (podle slov ředitelky) dobrovolníkům, kteří právě v těžkých chvílích nabídnou pomoc a zcela nezištně i s vlastními výdaji ochotně pomáhají – např. jazykové kurzy pro Ukrajince, třídění a rozvoz materiální pomoci vlastními prostředky apod.

Oceněny byly také dva hasičské sbory. A jak nám potvrdili starostové obou sborů: být členem dobrovolného hasičstva obnáší velké obětování svého volného času i na úkor vlastní rodiny. Pro mnohé to není jen koníček, nýbrž i poslání.

SDH a JSDH Kralupy nad Vltavou
V roce 1882 v tehdejším městysu Kralupy nad Vltavou vznikl první sbor dobrovolných hasičů.
Po 140 letech má SDH 89 členů, jednotka sboru dobrovolných hasičů jako aktivní proškolená složka má 25 členů a 31 malých „soptíků“, kteří navštěvují hasičský kroužek.
V roce 2021 byla povolána ke 107 mimořádným událostem a k dnešnímu dni za rok 2022 byla povolána již celkem 69krát.

SDH a JSDH Minice
Minický sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1928.
V současnosti má 91 členů. Mezi největší zásahy, na jejichž likvidaci se minická výjezdová jednotka podílela, jsou bezpochyby obě povodně (2002 a 2013), požáry velkého rozsahu jako např. požár výrobní haly Nowaco v Kralupech (2020), požár Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy (2022) anebo nedávné a vleklé vzplanutí skládky v areálu kovošrotu v Kralupech.

Spolek přátel Josefa Švejka v Kralupech – ŠVEJKOLOGOVÉ
Čtveřice kralupských fanoušků literární tvorby Jaroslava Haška založila v roce 2014, kdy si celý svět připomínal sté výročí první světové války, zcela neformální „Spolek pro instalaci sochy Josefa Švejka v Kralupech“. Neboli „stolní společnost“, jak spolek sami nazývají.

Zakládajícími členy slavné a legendární G4 byli: Kamil Hainc, Václav Gabriel, Jan Felix a Miroslav Sitař. V současnosti je spolek tvořen nikdy nesečteným počtem členů.

Socha Švejka k naší velké radosti stojí, tedy spíše sedí a místní švejkologové neusínají na vavřínech a dále pořádají různé společenské akce. Přispívají tak k setkávání kralupských občanů.
Pozn. Na slavnostní večer dorazila i vnučka spisovatele Jaroslava Haška, Barbara Freslová (viz foto).

SENIOR MINICHOR
Smysl pro humor, radost z potkávání se a smysluplné využití volného času seniorů, to je kralupský sbor Senior Minichor.

Založen byl v roce 2007 a od té doby funguje pod vedením bývalého starosty města Pavla Rynta. Členové a členky (těch je mnohem více) sboru mají v repertoáru přes 400 písní, většinou ve dvojhlasné úpravě. Hašlerovy písně, celá kabaretní pásma nebo oblíbené písničky Josefa Švejka, kterými sbor podpořil záměr švejkologů k instalaci sochy ve městě.

DVOŘÁKŮV KOMORNÍ SBOR
Sbor si nese prvenství jediného smíšeného sboru dospělých v Kralupech. Byl založen v roce 1998. Repertoár tvoří skladby z období baroka, renesance i klasicismu. Rádi zpívají i gospelové, jazzové a popové skladby. Během roku několikrát koncertují, a to i v Německu, v Maďarsku nebo ve Francii.
A důležitý vzkaz pro tenory, barytony nebo basy: Sbor přijímá nové členy, ano, především mužské hlasy jim chybí.

FRANTIŠEK MASAŘÍK – farář Římsko-katolické farnosti Kralupy nad Vltavou
Poprosila jsem před slavnostním večerem pana faráře o pár slov, která by jeho osobu, jeho osobnost, nejlépe vystihovala. A přišla mi odpověď:
„Chcete krátkou charakteristiku. Ale to je vážně obtížné. Navíc, jsem velmi nudný a průměrný člověk. Nechápu také, proč bych měl dostat ocenění. Nikdy jsem nic podobného nezažil. Vlastně ano. Ocenil mě pan hrobník z kralupského hřbitova. Po jednom funuse mi na kleriku připnul krásný odznak budovatele města Kralup a ten odznak se mi velmi líbí, takže vlastně už žádné odznaky a ocenění nepotřebuji. Nakonec, víte, Pán Ježíš říká: „Už dostali svou odměnu.“ Já se nechci charakterizovat. Dávám lidem svobodu a svobodu chci i pro sebe. Osobně si myslím, že krom modlitby a obětí mší svatých pro město nedělám nic. To je vše a prosím, odpusťte mi moji otevřenost.“

Svou skromností pan farář doslova dojal publikum i starostu města.

Motto Františka Masaříka: „VYUŽIJTE KAŽDOU VTEŘINU“, protože v každé chvíli zažíváme věčnost, kéž by byla dobrá, kéž bychom ten svůj život naplnili dobrými skutky, poněvadž kdo žije sám pro sebe, není šťastný.

Udělení ČESTNÉHO OBČANSTVÍ města Kralupy nad Vltavou bylo vyvrcholením celého večera.
Získal jej profesor Pražské konzervatoře Václav Mazáček za jeho 45leté působení a vedení Komorního orchestru Dvořákova kraje a za jeho celoživotní přínos v oblasti hudby a reprezentaci města Kralupy nad Vltavou.

Václav Mazáček hraje na klavír, varhany, učil se i na lesní roh a vynikal ve hře na bicí nástroje. Přes padesát let je profesorem na Pražské konzervatoři a od roku 2011 učí i na HAMU. Také je dlouholetým členem České filharmonie, kterou několikrát dirigoval.

Založil Komorní orchestr Dvořákova kraje a od roku 1976 jej vede. Vystupují i v zahraničí. Za 46 let provedl přes 700 koncertů a uvedl přes 300 skladeb, z nichž mnohé upravil. Přes veškeré velké časové vytížení si vždy našel čas a přes 45 let zůstal věrný Komornímu orchestru Dvořákova kraje a městu Kralupy.

Lásku k hudbě zdědil po svém otci a předává ji ve své rodině dále. Jeho dcera Veronika Sedláčková je zástupkyní ředitele ZUŠ Kralupy a jeho vnuk Jan po něm letos převzal vedení orchestru.

Večer naplněný úsměvy, cenami, květinami, možná i slzičkou štěstí. Pro starostu Marka Czechmanna to byla premiéra a zároveň i derniéra, protože se rozhodl letos již nekandidovat a předat vedení města svému nástupci.

Hana Bozděchová

Autor:KZ