„Příběhy našich sousedů“ spojily místní studenty s pamětníky

4. 5. v 16:00 hod. proběhla v aule ZŠ a MŠ Třebízského slavnostní závěrečná prezentace druhého ročníku projektu Příběhy našich sousedů – Kralupsko. Hlavními protagonisty byli žáci základních škol z Kralup a Velvar a studenti Dvořákova gymnázia, dále se účastnili zástupci měst, Post Bellum a někteří z pamětníků.

„Příběhy našich sousedů“ je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Studenti mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit jeho vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument.

„Cílem projektu bylo setkání místních dětí s pamětníky, vytvoření vzájemného vztahu, zaznamenání jejich životního příběhu, projekt byl přínosem pro obě zúčastněné strany, pamětníkům to zpestřilo život, dětem rozšířilo obzory,“ dodala Michaela Kuptíková, koordinátorka projektu za Kralupsko.
Společenskou událost zahájili houslovým koncertem manželé Matouškovi. Poté následovalo pět prezentací žáků před odbornou porotou a diváky z řad veřejnosti. Do projektu se zapojily dva týmy z Dvořákova gymnázia, po jednom týmu ze ZŠ Třebízského, ZŠ Václava Havla a ZŠ Velvary.

Žáci prostřednictvím video či audio nahrávek vykreslovali životy lidí (často) poznamenané totalitním režimem, své prezentace nezřídka doplnili i o divadelní prvky a přednes. Mezi příběhy zazněly např. vzpomínky paní Marcely Jiráskové, alias Šupiny, která vedla neuvěřitelných 42 let nejrůznější zájmové útvary pro děti pod hlavičkami různých organizací (např. přírodovědný kroužek Javory – Černuc), i když se jí to politický režim snažil znepříjemnit křivým nařčením z ovládání dětí. Dále zazněl příběh Jana Novotného, alias Johnnyho, který jako malé dítě zažil bombardování Kralup, následně (v roce 1968) emigroval do Austrálie… Tereza Slachová, zástupce Post Bellum, k projektu dodala: „Děti se v rámci projektu učí to, co děláme my v Post Bellum, to znamená, že hledáme pamětníky, natáčíme jejich příběhy, ty zpracováváme a následně šíříme mezi veřejnost.“

Porota měla těžké rozhodování, všechny příběhy byly nápaditě zpracované, nakonec však vybrala dvě vítězné práce. První příčku obsadila zaslouženě umělecký kreativní ZŠ Velvary s příběhem energické paní „Šupiny“. Adéla Moučková, členka vítězného týmu, k zážitkům z projektu podotkla: „Paní Jirásková nám vyprávěla o svém životě, velmi jsme si to užily, poté jsme vše namalovaly, vytvořily scénář, namluvily a sestříhaly dohromady.“ Ocenění žáci si odnesli drobné dárky od sponzorů projektu (město Kralupy nad Vltavou, město Velvary, KaSS Vltava, Global Kralupy, Perníkáča) a převzali diplomy od senátora Petra Holečka, novinářky Magdaleny Čechlovské a starostů obou měst, Marka Czechmanna a Radima Woláka.

,,Udělovat nějaké pořadí v této soutěži bylo nesmírně náročné. Všechny studentské práce byly na vysoké úrovni, bylo vidět, že se studenti snažili z osudů vybraných lidí vybrat ty okamžiky a chvíle, které pro ně měly celoživotní význam a téměř profesionálně je zpracovali. Ano, jsou události v našich nedávných dějinách, na které nesmíme zapomenout, a které by měly být mementem právě pro tu nejmladší generaci,” komentoval svoji účast na projektu Petr Holeček.

Na akci byly zveřejněny i starší příběhy, které se kvůli covidovým restrikcím nemohly v loňském roce veřejně odprezentovat. Veškeré prezentované příběhy kralupských pamětníků najdete na webu projektu: www.pribehynasichsousedu.cz/kralupsko.

Autor:KZ