Evropa, ve které chci žít: Kralupy v roce 2050

W&ART z. s., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Česká centra ve spolupráci s městem Kralupy nad Vltavou a Základní školou Komenského vyhlásili regionální výtvarnou soutěž „Evropa, ve které chci žít: Kralupy v roce 2050“, která je součástí celoevropského projektu „Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050“.

Regionální výtvarná soutěž je určena pro žáky základních škol v ORP Kralupy. Žáci v této soutěži představí své ideální vize Kralup v roce 2050 jako města, ve kterém by chtěli žít v období své dospělosti. Soutěž je realizována pod záštitou Libora Lesáka, místostarosty města Kralupy a radního KÚ Středočeského kraje.

Cílem projektu je aktivní dialog a zamyšlení se s žáky nad tématy, která jsou pro dnešní mládež důležitá a současně klíčová pro udržitelný rozvoj Kralup.

„Projekt jsme se rozhodli zrealizovat ve spolupráci s UK Praha především proto, abychom viděli, jaké představy mají naše děti o budoucnosti města, jelikož jej za nějakých 30 let povedou,” okomentovala Jiřina Hereinová, ředitelka ZŠ Komenského, a dodala: „Účast na projektu jsme nabídli všem školám v ORP a trochu mě mrzí, že jediná škola, která se k nám přidala, je ZŠ Václava Havla. Ostatní školy neměly zájem, a to je velká škoda.“

Pro uvedení žáků do problematiky byla zorganizována beseda, kde byl žákům představen strategický plán města a možnosti dalšího rozvoje. Debata proběhla v KaSS Vltava 20. 4. 2022, účastnily se jí žáci 6.-9. tříd ZŠ Komenského a ZŠ Václava Havla.

Paní Jakeschová a paní Štemberková z oddělení územního plánování představily dětem, co je územní plán, jak vzniká, kde jsou ve městě plochy pro výstavbu. Na kolegyně ze stavebního odboru navázala Lenka Pustinová, vedoucí oddělení rozvoje města, představila žákům strategický plán města, co vše jeho vzniku předchází. Od dlouhodobého plánu přešla dále k plánu akčnímu (krátkodobějšímu) a plánu investic. Vysvětlila dětem pojmy jako veřejná zakázka, dotace, přiblížila, co je v majetku města a co v majetku kraje.

Po prezentacích zaměstnanců MěÚ následoval prostor pro debatu s místostarostou Liborem Lesákem. Zástupce města i pedagogy dotazy od žáků velmi mile překvapily, nejen množstvím, ale i věcností a tématy. Bylo znát, že děti znají své město i jeho problémy. Debata se protáhla na úžasných 60 min. „Bylo to přínosné pro všechny zúčastněné – pro děti, pedagogy i zaměstnance MěÚ,“ okomentovala akci Lenka Pustinová.

Mezi dotazy od dětí zaznělo: Jak se město vypořádá s energetickou krizí? Proč zde není komerční zóna s malými retailovými obchody? Nedaly by se upravit spoje autobusů tak, aby navazovaly na přípoj? Bude v Kralupech přístav? Proč tu není pohotovost? A mnohé další…

„Je vidět, že mladí vnímají své okolí, slyší témata, o kterých se mluví,“ podotkl Martin Luksík, ředitel ZŠ Václava Havla, a pokračoval: „Zapojení do tohoto projektu pro nás znamenalo pokračování úvah o životě v Kralupech. V roce 2019 jsme v prostorách školy umístili tubus s poselstvím do roku 2069. I tam jsou zakomponovány představy o životě ve městě, a to dokonce až do roku 2069. Téma roku 2050 jsme využili k besedě o tom, co žáci 9. třídy vidí jako hlavní problémy a jaká by si představovali možná řešení.“

„V ZŠ Komenského jsme zapojili i třídy na 1. stupni. Samozřejmě jsme museli představení projektu uzpůsobit jejich věku a diskutovat s nimi nad tím, co je reálné a co naopak už patří do oblasti science fiction,“ doplnila Jiřina Hereinová, ředitelka ZŠ Komenského.

Na tomto setkání se tedy žáci dozvěděli, jak se vize a plány rozvoje města připravují z pohledu řízení města i kraje. Informativní debata jako součást vyhlášení soutěže byla zvolena proto, aby děti nekreslily nereálné věci v podobě létajících talířů. Žáci mají v rámci soutěže za úkol nastínit, jak by se město mělo dále rozvíjet v oblasti výstavby, školství, životního prostředí, sportu, kultury a dalších oblastí. Do regionální soutěže Evropa, ve které chci žít: Kralupy v roce 2050 je možné posílat více prací než do celoevropské přehlídky, díla se budou shromažďovat v ZŠ Komenského. Následně bude komise vybírat vítěze. „Už se moc těším, až budeme všechny práce prohlížet a vybírat. Nebude jednoduché se rozhodnout, které z prací vybrat. Nejtěžší bude zvolit vítěznou práci (jen jednu), která bude školu reprezentovat v evropské soutěži Evropa 2050,“ sdělila k tématu Jiřina Hereinová. Práce budou vystaveny v září v prostorách městského úřadu.

Kralupy 2050 – představa žáků ZŠ Václava Havla:
„Doprava ve městě neobtěžuje místní obyvatele. Je ekologická. Tranzitní doprava je vedena po kruhovém obchvatu města. Do města zajíždí jen místní a ti, kteří potřebují. Zásobování probíhá pouze v nočních hodinách. Všechny důležité křižovatky jsou řešeny kruhovými objezdy. Pod každou novou stavbou vznikají podzemní parkovací místa. Parkovací dům se zelenou střechou stojí již v každé části města. Vlastně všechny nové střech jsou zelené. Nedílnou součástí parkovacích domů je i nabídka nejrůznějších služeb. Na Hostibejk a hřbitov vedou lanovky. Obě tato místa (v případě hřbitova jeho okolí) jsou dalšími příjemnými místy pro odpočinek a sport. Ve městě probíhá pravidelná a intenzivní údržba zeleně a stejně tak i komunikací. Cyklostezky bezpečně spojují všechny části města.
Město poskytuje všem svým obyvatelům komplexní služby během celého života. Je dostatek míst ve školkách i školách, stejně tak v penzionech pro nejstarší.
Město je zelené, bezbariérové, doprava čistá, služby přístupné.“
Martin Luksík, ředitel

Kralupy 2050 – představa žáků ZŠ Komenského:
Žáci nad budoucí podobou města pokračovali i v hodinách českého jazyka, občanské a výtvarné výchovy, kde na nich pracovali ve skupinách, své nápady pak prezentovali formou brainstormingu či myšlenkových map:

„Nádraží je zmodernizované, uklizené a bezpečné. Silniční infrastruktura je dobře propracovaná a nevznikají kolony. Všechny spoje jsou naprosto synchronizované a děti stíhají školu i veškeré mimoškolní aktivity. U nového bezbariérového nádraží stojí nákupní centrum, ve kterém nakoupíme vše, co potřebujeme. Před obchodním centrem se nachází park s hřištěm, kde můžou rodiny s dětmi trávit volný čas. O víkendu s kamarády chodíme do aquaparku a večer do letního kina. Zrekonstruovaná sportoviště nabízí perfektní příležitost být fit pro všechny obyvatele. Naše nově zřízená nemocnice s pohotovostí představuje velkou konkurenci nejlepším nemocnicím v celé České republice. Všechny domy jsou vybaveny solárními panely na střechách. Kralupy vyhrály cenu nejzelenějšího města ve Středočeském kraji 2049. Kralupští vědci vynalezli nový filtr do komínů komplexu kaučukových továren Synthos a. s., který přispívá k lepší kvalitě vzduchu ve městě. Kralupský přístav je jeden z nejvytíženějších vodních obchodních uzlů ve středních Čechách. Obyvatelé Kralup nad Vltavou jsou velmi spokojeni. Nezaměstnanost v našem městě je nízká. Obecná životní úroveň se v Kralupech nad Vltavou výrazně zvyšuje.“
Barbora Černá, Petra Vorlová, vyučující ZŠ Komenského Kralupy

Třída 7. A se s panem učitelem domluvila na netradičním zpracování tématu. Zkusí vytvořit anketu mezi spoluobčany spojenou s videoprojektem. Cílem bude zjistit, jak by si obyvatelé Kralup představovali život ve městě za 30 let. Děti tato myšlenka nadchla a budou bedlivě sledovat a zaznamenávat reakce spoluobčanů.
Lukáš Moravec

Autor:KZ