Spádovost kralupských škol pro okolní obce

Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel (žáků) v okolních obcích bylo nutné přehodnotit kapacitní možnosti kralupských základních škol a vyvodit důsledky směrem k dohodám o spádovosti s okolními obcemi.

Město Kralupy nad Vltavou mělo donedávna dohodu o spádovosti se šesti obcemi, z toho byly tři mimo správní obvod ORP (obec s rozšířenou působností).

Vzhledem k nárůstu počtu dětí vlivem výstavby v okolí (Nelahozeves, Veltrusy, Postřižín, Holubice) se zvyšuje počet přihlašovaných dětí k zápisu do kralupských základních škol. Kralupy nad Vltavou mají primární povinnost uspokojit potřeby místních školáků, následně školáků v rámci ORP. Kapacity zdejších škol nejsou neomezené, to je důvodem, proč se smlouvy s obcemi mimo ORP k 1. 9. 2022 vypověděly, konkrétně se jedná o obec Slatinu, Husinec a Otvovice.

Smlouva byla vypovězena i Postřižínu (rovněž k 1. 9. 2022), který sice spádový je, nicméně uzavřel dohodu o svazkové škole s Odolenou Vodou. „Postřižínští dlouhodobě preferují Odolenu Vodu. Poslední dobou se stávalo běžnou praxí, že děti šly k zápisu jak do Kralup, tak do Odoleny Vody, ale do Kralup nakonec nenastoupily. Ty, co nastoupily, v průběhu roku přestupovaly do Odolene Vody, když se tam uvolnilo místo,“ podotkla Lenka Turečková z odboru školství MěÚ Kralupy nad Vltavou. Marek Czechmann, starosta Kralup, dodal: „Situace se opakovala tři roky po sobě, do první třídy se přihlásilo okolo 35 dětí z Postřižína, my naprojektovali kapacitu, zajistili pedagoga a otevřeli jsme pro ně další první třídu. V září nastoupilo cca 10 dětí a my měli třídu navíc.“

Radou města bylo rozhodnuto, že další smlouvy o spádovosti (ani v rámci ORP) se nebudou v blízkém horizontu uzavírat. Zůstávají tedy jen Olovnice a Dolany, obce v rámci ORP Kralupy nad Vltavou, děti z těchto obcí dojíždí do Kralup od pátých tříd, po skončení docházky do čtvrté třídy v jejich domovské obci (obec Olovnice vlastní ZŠ nezřizuje, pro 1.-4. třídu má uzavřenou dohodu o spádovosti s obcí Slatina).

Platné Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi městem Kralupy nad Vltavou a obcí Husinec/Olovnice pro následující školní rok:
Obec                Spádovost pro žáky         Platnost od               Správní obvod
Olovnice          5.-9. tříd                            1. 9. 2017                  ORP Kralupy
Dolany             5.-9. tříd                            1. 9. 2018                  ORP Kralupy

Nedostatek školských kapacit řeší i okolní obce, snaží se je navyšovat všemi dostupnými způsoby. Například Odolena Voda již v loňském roce přistavěla školu, nyní plánuje školu další. Veltrusy mají školu také úplně plnou, co se obsazenosti žáky týká, mají však zpracovaný projekt na přístavbu školy, aktuálně jednají o dotacích. Náklady na vybudování takové školy jsou však tak enormní, že je obce nemohou ze svých rozpočtů pokrýt, musí se spoléhat na dotace.

V nedávné době proběhlo na téma kapacity školských zařízení na Kralupsku jednání se Středočeským krajem a MŠMT, vyplynulo z něho, jaké jsou reálné možnosti výstavby škol, jak velké školy musí být, aby bylo možné získat dotaci. „Situaci s nedostatkem škol se snažím dále řešit, pokud bude areál bývalé SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou převeden do vlastnictví města, je zde opodstatněný předpoklad, že v areálu vznikne další základní škola,“ doplnil starosta Marek Czechmann.

Kralupy a Veltrusy zůstávají i nadále jedinými školami v okolí, které mají kompletní devítiletku. Místní školy budou i nadále přijímat děti z okolních obcí (převážně na druhý stupeň), rozdíl bude v tom, že děti bez smluvní spádovosti nebudou mít stejnou prioritu jako děti kralupské, pan starosta k situaci podotkl: „Žádostem rádi vyhovíme do výše maximální kapacity tříd, kterou se snažíme každý rok navyšovat, ale je třeba si uvědomit, že i školy mají své limity plochy.“ Přijímání dětí z okolních obcí (mimo ORP) bude také možné, pokud zbydou kapacity, nebude však vázáno smluvně.

Autor:KZ