Jak se žije v domě s pečovatelskou službou?

Blanka Charouzková“Právě uplynulo deset let od chvíle, kdy jsem se do domu s pečovatelskou službou nastěhovala. Tehdy jsem potřebovala bezbariérové bydlení pro manžela, který mi ležel v nemocnici, jedinou jeho možností návratu do běžného života bylo zajistit bezbariérové bydlení. Bohužel zde se mnou dlouho nepobyl a pohodlné bydlení si neužil. Mně je přáno si tu bydlení užívat. Jsem aktivní a ve svých letech se snažím užívat si všeho, co je pro mě dostupné. Jsem tu velmi spokojená. Bydlení je dobře situováno, všechno, co potřebuji, mám v docházkové vzdálenosti. Navštěvuji ráda knihovnu. Nákupy si také zajistím. Vidím, že pečovatelská služba je tu v případě potřeby k dispozici a zdejší zaměstnanci jsou milí a ochotní. Setkáváme se s přáteli dole ve vestibulu, kde si povídáme. Někdy se rozčilujeme, někdy se smějeme. Důležité je, že se zase na druhý den setkáme. Jsou tu lidé různí jako všude jinde. Ale máme hodně společného. Máme čas a málokdo chce být pořád zavřený doma. V krásném počasí tu sedáváme na lavičkách, někdo se jde projít k řece. Mám to tu ráda.”
___________________________________________________________________
Město Kralupy nad Vltavou vystavělo v letech 1995 – 2005 domy s pečovatelskou službou. První dům v říjnu roku 1995 (Sídliště U Cukrovaru 1171) a druhý dům v říjnu roku 2005 (V Luhu 1181).

V bytovém domě V Luhu 1181 se nachází 58 bytů. V bytovém domě Sídliště U Cukrovaru 1171 se nachází 59 bytů. Dispozice bytů je 1+kk a 2+kk. Některé byty mají balkón. Velikost bytů se pohybuje v rozmezí od 39,2 m² do 71,9 m². Cena nájemného byla schválena Radou města Kralupy nad Vltavou dne 29. 1. 2018 (č. usnesení 18/2/9/5) ve výši 49,10 Kč/m².

Na časté dotazy z řad veřejnosti odpovídá Petra Urbanová, ředitelka DPS:

PRO KOHO JSOU BYTY URČENY?

Město nechalo vystavět tyto bytové domy pro své občany, kteří vlivem stáří či nemoci potřebují využívat terénní pečovatelskou službu. Jedná se o samostatný typ bydlení. Nájemce má stejná práva a povinnosti jako v každém jiném nájemním bytě. Nájemce bydlí sám, případně s partnerem či partnerkou v bytě, kde si může sám vařit, sám si uklízet, sám si zařizuje a hradí drobné opravy. Má ovšem tu výhodu, že zhorší-li se jeho schopnost žít samostatně, může se obrátit na terénní pečovatelskou službu, která s běžnými činnostmi vypomáhá. Zůstává tak ve svém soukromí, kam dochází pečovatelka. V domě sídlí i zdravotní služba Český červený kříž. Má-li nájemce akutní zdravotní problém, má na dosah i tuto zdravotní službu. V obou domech se pořádají různá společenská setkání a aktivity, kterých se mohou nájemci účastnit. Senioři tak nezůstávají izolovaní doma, ale mohou žít bohatým aktivním životem. Mají své soukromí a nadále svůj vlastní život, ve kterém se v ničem a nikomu nemusí podrobovat. Využívají jen ty služby, které potřebují.

JAKÉ JSOU NEVÝHODY TOHOTO TYPU BYDLENÍ?

Nájemníci musí být ještě natolik samostatní lidé, aby si zvládali svůj život obstarat po organizační stránce sami. Musí si objednat lékaře, zajistit převoz k němu, tedy zavolat pečovatelce, že v daný den a hodinu potřebují odvézt. Rozhodují se, kdy chtějí nakoupit, co chtějí nakoupit a kdy potřebují pomoci s hygienou, úklidem. Nesou si plně odpovědnost za svůj život, za své zdraví. Nemáme zde lékaře a nenakládáme s jejich zdravotními údaji.

Sami se rozhodují, jestli se zúčastní společenského života. Do ničeho nejsou nuceni. To znamená, že někdo ze svého bytu nevyjde celý rok, protože nechce. Taková pasivita má však dopad na vitalitu člověka. Pro seniory, kteří již nezvládají každodenně rozhodovat o svém životě, tento typ zařízení není. Ti potřebují do domova seniorů, kde o ně bude postaráno 24 hod. denně od snídaně po večerku.

Pečovatelská služba je pomoc, kterou zajišťujeme jen skutečně potřebným klientům, potřebnost je zde přezkoumávána krajským úřadem. To znamená, že si obyvatel našich domů pečovatelskou službu neobjednává, ale na základě posouzení jeho stavu a zákonných kritérií ji získává. Pečovatelská služba dopomáhá jen v těch činnostech, které klient sám nezvládá a pomáhá jen do té míry, do jaké nezvládá. Smyslem je pomoci, ale za klienta nečinit to, co ho nutí zůstat aktivním. Terénní pečovatelská služba funguje v pravidelných předem dohodnutých intervalech. Jakmile zde klient onemocní např. chřipkou, nemáme pečovatelku, která bude hodiny sedět u lůžka. Bude docházet několikrát denně, ale jen v omezeném čase. Terénní pečovatelská služba není noční službou. Na vyléčení některých běžných onemocnění jsou klienti mnohdy (nepomůže-li rodina) hospitalizováni v léčebnách dlouhodobě nemocných.

To je výčet všech nevýhod, které jsou však logické vzhledem k typu zařízení. Ideální je, pokud má klient funkční rodinu. Pak se péče o klienta vzájemně doplňuje.

JAK BYT VYPADÁ?

Byty mají základní vybavení – kuchyňku s elektrickým sporákem, koupelnu se sprchovým koutem a ventilem na pračku, ve vstupní chodbě jsou vestavěné skříně na uložení oblečení. Nájemník si pak vybaví byt dle vlastních představ a potřeb. Některé byty mají malý balkón. Ve žluté budově mají nájemníci příjemné společné prostory na chodbách v každém patře, kde si sousedé posedí a popovídají. Někteří v nich nachází únik před letními horky. Dále pak mají všichni přístup na společné balkóny v každém patře. V zelené budově je zase výhodou, že k bytu náleží malý sklep. Tam je také rozhlehlá zahrada s možností volného využití, přístup na ni mají všichni naši nájemci.

JSOU NĚJAKÁ PRAVIDLA, KTERÁ JE NUTNO DODRŽOVAT V TOMTO TYPU BYDLENÍ?

Tak jako v jiném nájemním bytě platí, že drobné opravy si hradí a zajišťuje nájemce sám. V loňském roce jsme však rozšířili tým zaměstnanců o správce budovy, který nájemcům s opravami pomáhá. Buď jim drobné opravy zajistí sám (např. vymění žárovku) nebo zavolá řemeslníka, se kterým máme dobré zkušenosti. Nájemci si však mohou drobné opravy objednávat sami. Nově se stěhují nájemci, kteří mají zájem o internet a různé satelity. V takovém případě platí, že nemohou přijímače montovat do fasády.

V zelené budově máme recepci, která slouží 24 hod. denně. Každý byt má pevnou linku, když se nájemci cokoliv stane, v jakoukoliv dobu, může se telefonicky obrátit na recepci nebo jen shodit sluchátko. Recepce pak využívá kontaktů na rodinu nebo volá IZS.

Přestože jde o samostatné nájemní bydlení, snažíme se přes recepci mít o lidech přehled. Proto je prosíme, v případě delší nepřítomnosti, aby nám tuto informaci včas sdělili. Víme-li o těchto lidech, nehledáme je z obavy, zda se jim něco nestalo, když jsme je dlouho neviděli. Dalším omezením jsou zvířata. Ta tu nejsou povolena. Zařízení je určeno pro lidi s omezenou soběstačností a logicky bychom se pak museli starat i o zvířátka. To samozřejmě není možné.

Autor:KZ