Pobyt žáků z polské spřátelené základní školy v ZŠ Třebízského

Ve dnech 5.–8. 10. 2021 přivítala naše škola skupinu 14 žáků a 3 jejich učitele, včetně ředitelky školy, ze spřátelené základní školy z Polska ze Slupi Wielkiej, jejímž zřizovatelem je partnerské město Šroda Wielkopolska. Se zmiňovanou školou jsme navázali spolupráci formou výměnných pobytů v roce 2019, kdy naši žáci navštívili Polsko.

Polští hosté byli ubytováni v rodinách českých kamarádů, stejně jako jsme byli ubytováni v polských rodinách, a po 4 dny společně sdíleli rodinu, školu, výlety a další drobné aktivity. Navštívili jsme Prahu, Nelahozeves, uspořádali jsme hodiny tance, sportovní aktivity na naší velké zahradě, zapojili jsme i naše nové dopravní hřiště.

Rodinám, které se zapojily do projektu, děkujeme za pomoc a spolupráci. Poděkování patří i Městu Kralupy nad Vltavou v čele s panem Ing. Markem Czechmanem za podporu v tomto prospěšném projektu.

PaeDr. Dagmar Kuzníková, ředitelka školy

Autor:KZ