Nové dopravní hřiště u Třebíka

Středa 22. 9. 2021 se stala výjimečným dnem nejen pro středočeské město Kralupy nad Vltavou, ale především pro kralupskou MŠ a ZŠ Třebízského. V tento den došlo ve školním areálu zmiňované základní školy k otevření nového dopravního hřiště, které bylo vybudováno v průběhu letních prázdnin jako součást 1. etapy projektu s názvem Modernizace sportovních ploch v ZŠ Třebízského.

Dopravní hřiště se stane významným pomocníkem při výuce dopravní výchovy a bude využíváno jak místními mateřskými a základními školami, tak i dětmi a žáky nejbližšího okolí. Slavnostní otevření zahájila paní ředitelka PaedDr. Dagmar Kuzníková, jež na této akci přivítala zástupce města a firem, ředitele a ředitelky kralupských škol, žáky školy s pedagogickým sborem a další hosty. V jejím proslovu nechybělo poděkování zástupcům města a sponzorům za finanční přispění a realizaci dopravního hřiště. Poděkování přispěvatelům vyjádřil i starosta města Kralup nad Vltavou, pan Ing. Marek Czechmann.

K oficiálnímu otevření dopravního hřiště pak došlo po přestřižení pásky. Následoval krátký program, na kterém vystoupily třídy 2. A, 5. třídy a děti z MŠ. Ty si pak jako první dopravní hřiště vyzkoušely jízdami na koloběžkách. Na hřišti najdeme různé typy křižovatek (stykové, s řadicími pruhy, okružní), dále výjezdy na místo ležící mimo silnici, jednosměrnou komunikaci, železniční přejezd, přechod pro pěší s ostrůvkem, úseky se zákazem předjíždění, parkoviště, semafory, řadu dopravních značek, chodníky a tribunu pro diváky.

Areál dopravního hřiště zdobily výtvarné a literární práce žáků naší školy, kteří se zúčastnili vyhlášené soutěže o nejhezčí obrázek nebo literární text s tematikou doprava, bezpečnost na silnici a cesta do školy. Celou tuto akci na hřišti školy doprovázel program Ekologického centra věnovaný především žákům čtvrtých tříd.

Mgr. Ivana Žáková

Autor:KZ