Marek Czechmann, kralupský starosta: Zefektivněním dopravy přes město se zabýváme permanentně

V nedávné době byl se starostou Markem Czechmannem uveřejněn rozhovor, jehož ústředním tématem se stalo možné rozšíření nákupních zón ve městě. Nyní vám předkládáme slibovanou druhou část, která se ve větší míře zabývá problematikou dopravy a hodnocením doby covidové.

Téma dopravy se v Kralupech dává velmi často do souvislosti s dlouhodobě plánovaným obchvatem města. Je ovšem tento projekt všespásný? Neupínáme se k této klíčové stavbě až příliš?

Všespásný určitě není, ale je naprosto zřejmé, že by prostřednictvím této stavby došlo k výraznému omezení nákladní dopravy ve městě. Se snížením počtu osobních automobilů však příliš počítat nelze. Nicméně i tak by měl být dojezd do některých částí Kralup mnohem komfortnější, neboť je zde počítáno přibližně se čtyřmi či pěti exity. Byl bych moc rád, kdybychom byli schopni stavbu uspíšit co nejdříve, ovšem v rukou to bohužel nemáme. Uvidíme, jak se podaří nově pověřenému stavebnímu úřadu dořešit stavební povolení a jak se k financování postaví nová vláda.

Zkuste našim čtenářům přiblížit, v čem dlouhodobě spočívá problém bránící v zahájení výstavby?

Občanské sdružení Kamýk napadlo místní stavební úřad, Město Kralupy nad Vltavou, a Krajský úřad Středočeského kraje z podjatosti. Odvolací orgán následně stanovil novým příslušným stavebním úřadem SÚ v Roudnici nad Labem a KÚ Ústí nad Labem. Jen tímto napadením došlo k prodloužení termínu vydání stavebního povolení. Ideální by bylo, kdybych se do konce svého mandátu dočkal, když ne zahájení stavby, alespoň dokončení stavebního řízení.

V nedávné době se hovořilo o možné výstavbě dalšího kruhového objezdu. Je s ním počítáno i nadále?

Možným zefektivněním dopravy přes město se zabýváme permanentně. Zároveň mohu potvrdit, že Město zadalo zpracování projektových dokumentací na dva kruhové objezdy, a to na křižovatce ulic Mostní a Třebízského a na Lidovém náměstí. Realizace však bude závislá na jednání s krajským úřadem, pod nějž příslušné komunikace patří.

Od roku 1989 jste v pořadí třetím starostou města, přičemž historie o Vás bude nejspíš hovořit jako o „starostovi covidovém“. Když jste o nové funkci přemýšlel, jistě Vás v tu dobu ani ve snu nenapadlo, že by mohlo přijít něco podobného. Souhlasíte?

To je jistě pravda. Představoval jsem si mnohé, ovšem s něčím takovým jsem v roce 2018 rozhodně nepočítal. Ten poslední rok byl skutečně hodně „černý“, v dobrém na něj vzpomínat nelze. V Kralupech jsme v rámci krizových situací už dost zažili, ale vždy se jednalo o „nepřítele viditelného“. Z paměti asi nikdy nedostanu pohled na zavřené obchody, služby a zcela prázdné ulice, jež tímto ještě více umocňovaly vážnost situace.

Poznamenaly covidové časy nějak zásadně plány samosprávy?

Covid nám vstoupil do života výrazným způsobem, v našem případě nejzásadněji ovlivnil chod městského úřadu. Rozvoje města se však covid naštěstí nedotkl. Akce, které byly ve zmíněném období schváleny, se nám již podařilo řádně dokončit. Za to jsem moc rád. Velký dík patří nejen mým kolegům, ale i všem zaměstnancům, kteří se v těchto těžkých časech o mnohé přičinili. Věřím, že to nejhorší máme už za sebou.

Máte alespoň částečně zmapováno, jaký dopad měla série lockdownů na místní podnikatelské prostředí?

Přiznám se, že detailním způsobem stávající podnikatelské prostředí zmapováno nemáme, přestože jsme s živnostenským úřadem v pravidelném kontaktu. K početnému rušení živností v Kralupech zatím nedochází. Je tedy velmi pravděpodobné, že velká většina podnikatelů krizi přečkala, přestože to určitě nebylo jednoduché. Město se v rámci podpory zapojilo alespoň tím, že některým živnostníkům bylo částečně či kompletně odpuštěno nájemné za využití městských prostor a veřejných prostranství.

Už před časem jste deklaroval, že v příštích komunálních volbách již o post starosty usilovat nebudete. Stále toto platí?

Ano, je tomu přesně tak. Na svém rozhodnutí již nehodlám nic měnit. V příštím roce mi bude 66 let, mám čtyři vnoučata a rád bych si život užil ještě z této strany. Pokud budou mít kolegové zájem, tak jsem ochoten maximálně usilovat o post v zastupitelstvu, ale vyšší funkci už dělat nechci. Myslím si, že je vhodný čas na to, aby prostor dostali mladší.

Jak byste zpětně zhodnotil Vaši dlouholetou éru na radnici?

V těch vyšších funkcích jsem na radnici strávil celkově dvanáct let. Po boku Petra Holečka, Libora Lesáka a nyní Vojty Pohla se mi snad alespoň trochu podařilo přispět k tomu, že se naše město povedlo v mnoha ohledech vylepšit. Samozřejmě vždy se dá udělat víc, ale i tak si myslím, že Kralupy už nejsou tím ošklivým městem z nedávné minulosti. Místní lidé si to třeba tolik neuvědomují, ovšem ohlasy z řad návštěvníků, kteří zde třeba dlouho nebyli, jsou mnohdy až neuvěřitelně pozitivní. Rozhodování v rámci vedení města není jednoduché. Nikdy se nelze zavděčit všem a ne vše lze zařídit snadno a rychle. Noví zástupci města, kteří jednoho dne přijdou po nás, se budou brzy potýkat s obdobnými starostmi a povinnostmi. My starší už pak budeme jen doufat, že jsme udělali pro město, co bylo v našich možnostech, a držet jim palce, aby např. nemuseli čelit krizovým situacím, tak jako to bylo v našem případě (povodně, covid).

Aleš Levý, tiskový mlučí MěÚ

Autor:KZ